Bouwen en verbouwen

U wilt een dakkapel plaatsen. U heeft daar vaak een vergunning voor nodig. U kunt een vergunningcheck en aanvraag doen via het Omgevingsloket.
U wilt extra ruimte aan uw gebouw toevoegen door een dakopbouw te plaatsen. U moet een omgevingsvergunning aanvragen.
U wilt uw gebouw uitbreiden (uitbouw) of een nieuw deel eraan vast bouwen (aanbouw). U moet misschien een omgevingsvergunning aanvragen.
Bekijk verschillende situaties en daken om zonnepanelen te leggen op uw gebouw. Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.
U wilt een boom kappen, verplaatsen of snoeien. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen.
U wilt bouwactiviteiten uitvoeren als bouwen, slopen, isoleren, kappen of een uitrit aanleggen. U moet controleren of er op de bouwplek planten of dieren leven die beschermd zijn. U moet misschien toestemming vragen.
U wilt een monument verbouwen, restaureren of aanpassen. U heeft daar vaak een vergunning voor nodig. U kunt een vergunningcheck en aanvraag doen via het Omgevingsloket.
U wilt een rijksmonument of gemeentelijk monument verduurzamen. Voor eenvoudige maatregelen zoals radiatorfolie aanbrengen heeft u geen vergunning nodig. Voor technische of bouwkundige aanpassingen moet u wel een vergunning aanvragen.
U wilt aanpassingen doen aan een gebouw dat geen monument is, maar wel in beschermd stadsgezicht staat. U moet misschien een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.
Melden of een vergunning aanvragen voor het slopen van een gebouw of een gedeelte daarvan.
U wilt asbest (laten) verwijderen of slopen. U moet dan altijd een melding doen. Soms moet u een vergunning aanvragen.
Omgevingsvergunning aanvragen, commissie Welstand, bestemmingsplannen, bouwen in de stad (BLVC-plan), vooronderzoek bouwactiviteiten, mobiele puinbreker melden, beschermde dieren en bouwactiviteiten
U wilt weten welke vergunningen, plaatselijke regels, plannen en andere bekendmakingen gelden voor uw buurt
Elk stuk grond en gebouw heeft een bestemmingsplan. Deze zijn online te bekijken. Op een ontwerpbestemmingsplan kunt u reageren.
U kunt bouwtekeningen aanvragen van lopende omgevingsvergunningen en (oude) bouwvergunningen. Het downloaden van digitale tekeningen is gratis.
Als u informatie nodig heeft over de kwaliteit van een bepaald stuk grond kunt u bodeminformatie aanvragen bij de gemeente.
Met een bodemonderzoek laat u onderzoeken u of de bodem vervuild is.
Op verschillende plekken in Hilversum zit lood in de bodem. U kunt deze plekken zien op de kaart.
U gaat een gebouw verbouwen om zelfstandige woningen te maken (bijvoorbeeld appartementen). Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig.
U bent aan het (ver)bouwen en u wilt weten hoe het zit met uw huisnummer en de andere adresgegevens van uw (woon)ruimte.
Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en makkelijker maken. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten of een dakkapel op een woning te plaatsen.