Monument verduurzamen

U wilt een rijksmonument of gemeentelijk monument verduurzamen. Voor eenvoudige maatregelen zoals radiatorfolie aanbrengen heeft u geen vergunning nodig. Voor technische of bouwkundige aanpassingen moet u wel een vergunning aanvragen.

Wat moet u weten

 • Met de Vergunningcheck controleert u snel of u voor uw werkzaamheden een vergunning moet aanvragen of melding moet doen
 • Monumenten hebben een beschermde status. Dat geldt voor de binnen- en buitenkant van het gebouw
 • Voor verduurzamen van een monument gelden regels zodat het zijn monumentale waarde behoudt. Het “Handboek verduurzamen monumenten” met informatie en de beleidsregels kunt u aanvragen via monumenten@hilversum.nl of lezen op officielebekendmakingen.nl
 • Voor technische of bouwkundige aanpassingen adviseren wij u om een bouwfysisch onderzoek of een duurzaamheidsscan te laten uitvoeren. Met een bouwfysisch onderzoek kunt u uitsluiten of na isolatie schade optreedt aan de muren, bijvoorbeeld door vocht.
 • Met het Hilversums Isolatie Programma (HIP) kunt u subsidie aanvragen voor het isoleren van uw woning
 • Met de Duurzaam Wonen Lening is het mogelijk geld te lenen voor verduurzaming van uw woning tegen een voordelig rentetarief 
 • U kunt de subsidie van het Rijk (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren) aanvragen voor isolatie, een zonneboiler, warmtepomp of elektrische kookvoorziening
 • Op Energieloket Gemeente Hilversum vindt u een subsidiecheck en een overzicht van de actuele regelingen
 • Het Nationale Restauratiefonds heeft een eigen subsidieregeling voor de kosten van een duurzaamheidsadvies voor gemeentelijke en Rijksmonumenten

Verduurzamen zonder vergunning

 • Eenvoudige maatregelen zoals bijvoorbeeld radiatorfolie of het dichten van kieren
 • Vervangen van niet-monumentaal dubbelglas voor nieuw dubbelglas als de glasdikte, glassoort en de manier van bevestigen van het glas niet wijzigen
 • Vervangen van bestaande, moderne installaties zoals CV-ketels op dezelfde plek als bestaand en met dezelfde doorvoeren
 • Bodemisolatie in de kruipruimte
 • Het verduurzamen van aanbouwen en bijgebouwen zonder monumentale waarde aan de binnenzijde. Op voorwaarde dat het uiterlijk aan de buitenzijde niet verandert. Raadpleeg onze adviseurs cultureel erfgoed eerst om vast te stellen of de aanbouw of het bijgebouw monumentale waarde heeft

Verduurzamen met vergunning

 • Voor het plaatsen van zonnepanelen, zonnecollectoren of zonneboilers is bij monumenten altijd een vergunning nodig
 • De meeste technische of bouwkundige maatregelen aan een monument zijn maatwerk. Hiervoor vraagt u een vergunning aan. Dat geldt voor de binnen- en buitenkant van uw gebouw 
 • Voor overige regels waar een vergunning voor nodig is gaat u naar de pagina Monument verbouwen of aanpassen

Wat moet u doen

Als u een vergunning nodig heeft dan vraagt u deze aan via het Omgevingsloket op de pagina Monument verbouwen of aanpassen. Op deze pagina vindt u ook informatie over wat u mee moet sturen met uw aanvraag, wat de kosten zijn en waar u verder rekening mee moet houden.

Contact

Verduurzamen van een monument vraagt om maatwerk. Als u twijfelt, vragen heeft of advies wilt over de vergunningaanvraag of subsidie neem dan contact op met de afdeling Cultureel Erfgoed via 14 035 of monumenten@hilversum.nl.

Bekijk ook