Monument verbouwen of aanpassen

U wilt een rijksmonument of gemeentelijk monument verbouwen, restaureren of aanpassen. U heeft daar vaak een vergunning voor nodig. U kunt een vergunningcheck en aanvraag doen via het Omgevingsloket.

Wat moet u weten

 • U moet de eigenaar zijn om de vergunning aan te vragen
 • Of u in een monument woont of in een beschermd stadsgebied ziet u op de kaart monumenten en beschermd stadsgezicht
 • Hilversum heeft 3 beschermde stadsgezichten: Noordwestelijk Villagebied, Plan Oost en Hilversum Zuid
 • Als uw monument niet in beschermd stadsgezicht staat, gelden voor verbouwen de regels die op deze pagina genoemd worden
 • Als uw monument wel in beschermd stadsgezicht staat, gelden voor verbouwen de regels die op deze pagina genoemd worden. Maar u moet ook voldoen aan de regels voor beschermd stadsgezicht die genoemd worden in het bestemmingsplan
 • Als uw gebouw geen monument is, maar wel in beschermd stadsgebied staat gelden de regels voor verbouwen in beschermd stadsgezicht

Zonder vergunning

U vraagt geen vergunning aan bij klein onderhoud en het aanpassen van onderdelen zonder monumentale waarde. Op voorwaarde dat dezelfde materialen worden gebruikt, details hetzelfde blijven en het uiterlijk niet verandert. Bijvoorbeeld:

 • Gedeeltelijke reparatie dak, metsel- en voegwerk
 • Gedeeltelijk reparatie dakgoten en hemelwaterafvoer
 • Reparatie houtrot
 • Onderhoud schilderwerk in dezelfde kleuren
 • Verwijderen stofferingen en interieuronderdelen (b.v. systeemplafonds, keukens of badkamers etc.) zonder historische waarde
 • Meer informatie over vergunningvrije aanpassingen

Met vergunning

U vraagt een vergunning aan bij verbouwingen en groot onderhoud. Dat geldt voor de binnen- en buitenkant van uw gebouw. Bijvoorbeeld:

 • Verbouwen of vergroten van het gebouw/bijgebouwen
 • De functie veranderen
 • Detaillering veranderen
 • Casco en indeling veranderen, zoals vloeren en wanden verwijderen, doorbreken of nieuw plaatsen
 • Vervangen van kozijnen, deuren en/of ramen
 • Vervangen van enkel glas door dubbelglas
 • Groot onderhoud, zoals volledig vernieuwen van dak, geheel vervangen van voegwerk, reinigen gevel
 • Veranderen van kleuren
 • Verwijderen van monumentale stofferingen, onderdelen en/of afwerkingen in het interieur
 • Na-isolatie
 • Plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren/zonneboilers/dakkapellen/dakramen
 • Plaatsen of veranderen van monumentale erfscheidingen, zie ook beschermd stadsgezicht
 • (Gedeeltelijk) slopen
  • Bij sloopwerk kan het zijn dat u een sloopvergunning moet aanvragen of een melding moet doen
  • Let op de aanwezigheid van asbest. U moet een inventarisatie doen en asbest verwijderen

Vooronderzoek

 • Bij grote en ingewikkelde projecten raden we aan een vooronderzoek te laten doen via het Omgevingsloket
 • Het vooronderzoek gebeurt met schetsen en tijdelijke plannen om te kijken of de vergunningaanvraag haalbaar is
 • Een vooronderzoek is niet verplicht en kost geld

Natuurbescherming

Betrek de buurt

 • In Hilversum moet iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opnemen met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

BLVC-plan

 • Bij grote bouwprojecten met veel gevolgen voor de omgeving stuurt u een BLVC-plan mee met de aanvraag. Dit gaat over maatregelen voor Bereikbaarheid, Leefkwaliteit en Veiligheid tijdens de bouw. En over de Communicatie hierover naar de buurt

Wat moet u doen

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD of eHerkenning. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:
  Gemeente Hilversum
  Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
  Postbus 9900
  1201 GM Hilversum
 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Meesturen

 • Monumentennummer (te vinden op rijksmonumentenregister.nl of de overzichtskaart van de gemeente)
 • Naam van het monument (als die er is)
 • Waar het gebouw nu voor gebruikt wordt en het nieuwe gebruik (als dat verandert)
 • De reden en omschrijving van de bouwactiviteiten
 • Bij een rijksmonument: een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP, als u dit heeft)
 • Materiaaloverzicht en kleurenoverzicht
 • Overzichtsfoto's en detailfoto’s in kleur
 • Tekeningen met duidelijke maten:
  • Situatietekening 1:1000 of kadasterkaart – bestaand en nieuw
  • Geveltekeningen 1:100, bij grote veranderingen 1:20 of 1:50 – bestaand en nieuw
  • Plattegronden en doorsneden 1:100 – bestaand en nieuw
  • (Principe-) details van gezichtsbepalende onderdelen 1:2 of 1:5 – bestaand en nieuw
  • Historische bouwtekeningen
  • Aanzichten van het nieuwe bouwwerk van verschillende kanten
 • Afhankelijk van de grootte van de activiteiten en de status van het monument:
  • Bouwhistorisch onderzoek en/of kleurhistorisch onderzoek
  • Constructieberekeningen (als de constructie verandert)
  • Technische informatie over nieuwe materialen zoals glassoort, zonnepanelen enz.
  • Voorbeelden van gezichtsbepalende nieuwe materialen zoals gevelsteen, glassoort enz.

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens ingeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Het ligt aan het soort aanvraag hoe lang het duurt voordat u antwoord krijgt. We maken verschil tussen een standaard aanvraag en een uitgebreide aanvraag. In de bevestigingsmail van uw aanvraag leest u welk aanvraagproces voor u geldt (welke behandelprocedure)
 • U krijgt het besluit per e-mail. Het besluit wordt ook op de website officielebekendmakingen.nl gezet

Standaard aanvraag

 • Gemeentelijke monumenten
 • Provinciale monumenten
 • Bij kleine aanpassingen aan rijksmonumenten
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als u het besluit heeft ontvangen kunt u, of een ander, binnen 6 weken bezwaar maken tegen de voorwaarden of het besluit
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen, mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten zolang deze zijn terug te draaien. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd
 • Activiteiten die niet zijn terug te draaien hebben een uitgestelde inwerkingtreding. Dat betekent dat u pas echt mag starten met de activiteiten na afloop van de bezwaarperiode van 6 weken
 • Meer informatie over het starten met de activiteiten

Uitgebreide aanvraag

 • Grote aanpassingen aan een rijksmonument (herbestemming, sloop of reconstructie)
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden) hebben na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om in beroep te gaan
 • U krijgt als aanvrager bericht als er een beroep is ontvangen
 • U kunt na de beroepsperiode van 6 weken beginnen met de activiteiten, maar alleen als er bij de rechter geen voorlopige voorziening is gevraagd. Dat is een speciale regeling, die een belanghebbende bij de rechtbank kan aanvragen

Melden als u begint

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de (bouw)activiteiten
 • U doet dit voor de start van de bouw. In de vergunning staat wanneer u dat doet
 • U mailt naar bouwtoezicht@hilversum.nl

Wat kost het

 • Aanvragen vergunning aanpassing monument: € 81,00
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het bestemmingsplan
 • U vindt de kosten in de legesverordening (vanaf artikel 2.3)
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt afgegeven of als u de aanvraag stopt
 • Bij een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen te plaatsen rekent de gemeente geen kosten

Contact

Verbouwen, aanpassen of verduurzamen van een monument vraagt om maatwerk. Als u twijfelt, vragen heeft of advies wilt over de vergunningaanvraag of subsidie, legt de afdeling Cultureel Erfgoed het u graag uit. Telefoon: 14 035 of e-mail: monumenten@hilversum.nl