Monument verbouwen of aanpassen

U wilt een rijksmonument of gemeentelijk monument verbouwen, restaureren of aanpassen. U heeft daar vaak een vergunning voor nodig. U kunt een vergunningcheck en aanvraag doen via het Omgevingsloket.

Wat moet u weten

Vergunningcheck

Met de Vergunningcheck controleert u snel of u voor uw werkzaamheden een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of dat een andere verplichting geldt.

 • U moet de eigenaar zijn om de vergunning aan te vragen
 • Of u in een monument woont of in een beschermd stadsgebied ziet u op de kaart monumenten en beschermd stadsgezicht
 • Hilversum heeft 3 beschermde stadsgezichten: Noordwestelijk Villagebied, Plan Oost en Hilversum Zuid
 • Als uw monument niet in beschermd stadsgezicht staat, gelden voor verbouwen de regels die op deze pagina genoemd worden
 • Als uw monument wel in beschermd stadsgezicht staat, gelden voor verbouwen de regels die op deze pagina genoemd worden. Maar u moet ook voldoen aan de regels voor beschermd stadsgezicht die genoemd worden in het bestemmingsplan
 • Als uw gebouw geen monument is, maar wel in beschermd stadsgebied staat gelden de regels voor verbouwen in beschermd stadsgezicht

Verbouwen zonder vergunning

U vraagt geen vergunning aan bij klein onderhoud en het aanpassen van onderdelen zonder monumentale waarde. Op voorwaarde dat dezelfde materialen worden gebruikt, details hetzelfde blijven en het uiterlijk niet verandert. Bijvoorbeeld:

 • Plaatselijk herstel van metsel- en voegwerk met dezelfde materialen en technieken als bestaand
 • Gedeeltelijke reparatie aan daken, aan dakgoten en aan hemelwaterafvoeren
 • Reparatie houtrot door middel van deelvervanging zonder daarbij een onderdeel geheel te vervangen
 • Onderhoudsschilderwerk in dezelfde kleuren
 • Verwijderen stofferingen en interieuronderdelen (zoals systeemplafonds, keukens of badkamers) zonder historische waarde. Raadpleeg onze adviseurs cultureel erfgoed eerst om vast te stellen of de afwerkingen monumentale waarde hebben
 • Raadpleeg de vergunningcheck of uw werkzaamheden vergunningsvrij zijn

Verbouwen met vergunning

U vraagt een vergunning aan bij verbouwingen en groot onderhoud. Dat geldt voor de binnen- en buitenkant van uw gebouw. Bijvoorbeeld:

 • Verbouwen of vergroten van het gebouw/bijgebouwen
 • De functie veranderen
 • Detaillering veranderen
 • Casco en indeling veranderen, zoals vloeren en wanden verwijderen, doorbreken of nieuw plaatsen
 • Vervangen van kozijnen, deuren en/of ramen
 • Vervangen van enkel glas door dubbelglas
 • Groot onderhoud, zoals volledig vernieuwen van dak, geheel vervangen van voegwerk, reinigen gevel
 • Veranderen van kleuren
 • Verwijderen van monumentale stofferingen, onderdelen en/of afwerkingen in het interieur
 • Verduurzaming
 • Na-isolatie
 • Plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren/zonneboilers/dakkapellen/dakramen
 • Plaatsen of veranderen van monumentale erfscheidingen, zie ook beschermd stadsgezicht
 • (Gedeeltelijk) slopen
  • Voordat u gaat slopen moet u vaak een sloopmelding doen 
  • Als u een monument gaat slopen of wanneer u een bouwwerk gaat slopen binnen een beschermd stadsgezicht is ook een vergunning nodig
  • Let op de aanwezigheid van asbest. U moet een inventarisatie doen en asbest verwijderen

Haalbaarheidsonderzoek

 • Bij grote en ingewikkelde projecten raden we aan een haalbaarheidsonderzoek te laten doen
 • Het haalbaarheidsonderzoek gebeurt met schetsen en indicatieve plannen om te kijken en geeft u inzicht of uw plan wenselijk en/of haalbaar is en voorkomt onnodige kosten
 • Het haalbaarheidsonderzoek is niet verplicht en kost geld 

Natuurbescherming

Betrek de buurt

 • In Hilversum moet iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opnemen met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

Bouw- en sloopveiligheid

 • Om veilig te kunnen bouwen (of slopen) moet u een risicomatrix invullen en aanleveren bij de melding of vergunningaanvraag ‘technische bouwactiviteit’
 • De ingevulde risicomatrix geeft aan of u een bouwveiligheidsplan moet opstellen en of u een veiligheidscoördinator moet aanstellen
 • Een bouwveiligheidsplan gaat over de maatregelen die u neemt op het gebied van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid. En over de Communicatie hierover naar de buurt
 • U leest hierover meer op de pagina ‘Bouw- of sloopveiligheid’ 

Wat moet u doen

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig. Let op, u moet bij het verbouwen van een monument 2 activiteiten aanvragen: 
  • Werkzaamheden in, aan of op een monument of archeologisch monument uitvoeren;
  • En de Bouwactiviteit (omgevingsplan)
 • Schriftelijk aanvragen kan ook. In het Omgevingsloket start u de aanvraag en beantwoordt u de vragen. Het digitale aanvraagformulier kunt u downloaden, printen en per post naar de gemeente sturen. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar: 
  Gemeente Hilversum
  Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
  Postbus 9900
  1201 GM Hilversum
 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Meesturen

 • Monumentennummer (te vinden op rijksmonumentenregister.nl of de overzichtskaart van de gemeente)
 • Waar het gebouw nu voor gebruikt wordt en het nieuwe gebruik (als dat verandert)
 • De reden en omschrijving van de bouwactiviteiten
 • Bij een rijksmonument: een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP, als u dit heeft)
 • Materiaaloverzicht en kleurenoverzicht
 • Overzichtsfoto's en detailfoto’s in kleur
 • Tekeningen met duidelijke maten:
  • Situatietekening 1:1000 of kadasterkaart – bestaand en nieuw
  • Geveltekeningen 1:100, bij grote veranderingen 1:20 of 1:50 – bestaand en nieuw
  • Plattegronden en doorsneden 1:100 – bestaand en nieuw
  • (Principe-) details van gezichtsbepalende onderdelen 1:2 of 1:5 – bestaand en nieuw
  • Bouwtekeningen
  • Aanzichten van het nieuwe bouwwerk van verschillende kanten
 • Afhankelijk van de grootte van de activiteiten en de status van het monument:
  • Bouwhistorisch onderzoek en/of kleurhistorisch onderzoek
  • Constructieberekeningen (als de constructie verandert)
  • Technische informatie over nieuwe materialen zoals glassoort, zonnepanelen enz.
  • Voorbeelden van gezichtsbepalende nieuwe materialen zoals gevelsteen, glassoort enz.

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens ingeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Het ligt aan het soort aanvraag hoe lang het duurt voordat u antwoord krijgt. We maken verschil tussen een standaard aanvraag en een uitgebreide aanvraag. In de bevestigingsmail van uw aanvraag leest u welk aanvraagproces voor u geldt (welke behandelprocedure)
 • U krijgt het besluit per e-mail. Het besluit wordt ook op de website officielebekendmakingen.nl gezet

Standaard aanvraag

 • Gemeentelijke monumenten
 • Provinciale monumenten
 • Bij kleine aanpassingen aan rijksmonumenten
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is

6 weken bezwaar

 • Na het besluit op uw vergunningaanvraag kunt u bezwaar maken. Dat mag binnen 6 weken nadat het besluit genomen is 
 • Andere mensen mogen ook bezwaar maken
 • In de vergunning leest u wanneer u mag starten met de werkzaamheden
 • In geval van een onherstelbare situatie raden we u aan om te wachten met de werkzaamheden tot na de bezwaartermijn 
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is 

Uitgebreide aanvraag

 • Dit geldt voor grote aanpassingen aan een rijksmonument (herbestemming, sloop of reconstructie)
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden) hebben na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om in beroep te gaan
 • U krijgt als aanvrager bericht als er een beroep is ontvangen
 • U kunt na de beroepsperiode van 6 weken beginnen met de activiteiten, maar alleen als er bij de rechter geen voorlopige voorziening is gevraagd. Dat is een speciale regeling, die een belanghebbende bij de rechtbank kan aanvragen

Melden als u begint

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de (bouw)activiteiten
 • U doet dit minimaal 2 werkdagen voor de start van de bouw  
 • U doet de melding via het Omgevingsloket
 • Ook moet u uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden klaar zijn de gemeente daarover informeren. Ook dit doet u via het Omgevingsloket
 • U mag het bouwwerk niet in gebruik nemen voordat u de gemeente heeft geïnformeerd

Wat kost het

 • Aanvragen vergunning aanpassing monument: € 125,00 plus kosten voor het aanvragen van de bouwactiviteit omgevingsplan
 • U vindt de kosten in de Legesverordening (hoofdstuk 2, vanaf artikel 2.3).
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt afgegeven of als u de aanvraag stopt  
 • Bij een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen te plaatsen rekent de gemeente geen kosten 

Contact

Verbouwen, aanpassen of verduurzamen van een monument vraagt om maatwerk. Als u twijfelt, vragen heeft of advies wilt over de vergunningaanvraag of subsidie, legt de afdeling Cultureel Erfgoed het u graag uit. Telefoon: 14 035 of e-mail: monumenten@hilversum.nl