Klacht, bezwaar en beroep

U wilt melden dat een ondergrondse container vol is. Of dat er zwerfafval ligt, een kwijtgeraakte kliko staat of afval gedumpt wordt.
Als u schade heeft die veroorzaakt is door de gemeente dan kunt u de gemeente verantwoordelijk stellen. Dit heet aansprakelijk stellen.
U kunt informatie van de overheid opzoeken of aanvragen. Als u informatie van de gemeente zoekt wat nog niet openbaar is dan kunt u een Woo-verzoek (Wet open overheid) doen