Schade door gemeente

Als u schade heeft en u denkt dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is, dan kunt u de gemeente verantwoordelijk stellen. Denk aan schade door problemen aan de weg, of omdat de gemeente geen waarschuwingsborden heeft geplaatst bij een gevaarlijke situatie. Dit noemen we aansprakelijk stellen.

Wat moet u doen

U stuurt een brief waarin u duidelijk uitlegt waarom u de gemeente aansprakelijk stelt naar:

Gemeente Hilversum
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

In de brief zet u:

  • Omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • Waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is
  • Welke schade u heeft

Met de brief stuurt u mee:

  • Foto's
  • Rekeningen of offerte (als u die heeft)
  • Getuigenverklaringen (als u die heeft)
  • Een proces-verbaal van de politie (als u dat heeft)

U krijgt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging met uitleg over wat er gaat gebeuren. Het duurt een aantal weken voordat uw melding is behandeld. De gemeente doet onderzoek naar de situatie en schakelt soms experts in. De gemeente laat u daarna weten hoe het verder gaat met de aansprakelijkheidsstelling.

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente op 14 035.