Toegankelijkheid

Op 29 juni 2022 heeft gemeente Hilversum een nieuwe website in gebruik genomen. Deze website is gebouwd volgens de richtlijnen DigiToegankelijk / WCAG 2.1

Toegankelijkheidsverklaring

Op 29 juni 2022 heeft gemeente Hilversum een nieuwe website in gebruik genomen. Hilversum.nl is gebouwd volgens de richtlijnen DigiToegankelijk / WCAG 2.1. De inhoud is toegankelijk gemaakt, maar teksten veranderen regelmatig. Daarom werkt de gemeente voortdurend aan het voldoen aan de richtlijnen DigiToegankelijk.

Toetsing

De website wordt nu getoetst door Stichting Accessibility. De website heeft de status B.

Testen door gebruikers

Gemeente Hilversum vindt het belangrijk dat al onze informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Ook informatie die digitaal wordt aangeboden. Er wordt intern continu gewerkt aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. Dit laten we regelmatig toetsen door externe experts. Daarnaast hebben we nauw contact met Hilversummers met een functiebeperking die ons gevraagd en ongevraagd aangeven waar zij tegenaan lopen. Bij hen toetsen we ook mogelijke oplossingen.

Elektronische formulieren

Het onderdeel iburgerzaken.hilversum.nl binnen Hilversum.nl. bevat elektronische formulieren. Op verzoek van onze leverancier PinkRoccade Local Government, aanbieder van iburgerzaken.hilversum.nl, heeft Cardan een toegankelijkheidsonderzoek gedaan. Vastgesteld is in hoeverre de iburgerzaken.hilversum.nl voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

Overige websites

De volgende websites zijn niet volledig toegankelijk of er ontbreekt een toegankelijkheidsverklaring:

Op onze website staan soms ook links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden. We zijn hierover met de verantwoordelijke organisaties in gesprek.

Problemen, vragen, opmerkingen

Als u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van informatie op Hilversum.nl heeft, dan horen we dat graag van u. Bekijk onze contactgegevens.