Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken. Een bezwaar stuurt u digitaal (met DigiD of eHerkenning) of per post op. Een bezwaar kunt u niet e-mailen. Let op: wilt u reageren op een ingediende aanvraag voor een vergunning? Dan kunt u dat mailen aan Puza-BO-Ondersteuning@hilversum.nl.

Wat moet u weten

 • Bezwaar maken moet binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt
 • U stuurt uw bezwaar online in met DigiD of eHerkenning of stuurt een bezwaarschrift per post
 • Als u het niet eens bent met uw WOZ-waarde of gemeentelijke belastingen, dan kunt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Per post

 • U kunt ook per post een bezwaarschrift sturen. Dat is een brief, waarin u beschrijft waar u het niet mee eens bent. In uw brief zet u:
  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Waarom u daartegen bezwaar maakt
  • Uw handtekening
  • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Stuur uw bezwaarschrift naar:
  • Burgemeester en Wethouders
   Postbus 9900
   1201 GM Hilversum

Na uw bezwaar

 • Uw bezwaarschrift wordt door een medewerker van de gemeente behandeld (ambtelijk horen) of door de commissie voor de bezwaarschriften. Dat ligt aan het soort besluit waar u bezwaar tegen maakt
 • Meestal is er een hoorzitting. Dat is een bijeenkomst waar u uw verhaal kunt vertellen. Als u hier niet bij wilt zijn, kunt u dit laten weten op uw bezwaar. U kunt ook iemand voor u laten spreken. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Hiervoor geeft u iemand schriftelijk toestemming (een machtiging). De machtiging moet vooraf worden opgestuurd of worden meegenomen naar de zitting
 • Na de hoorzitting wordt bepaald of uw bezwaar een goede reden heeft en dus gegrond is
 • Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over uw bezwaar
 • Behandeling door commissie: De gemeente heeft na de behandeling 12 weken de tijd om een beslissing te nemen. Dit kan verlengd worden tot 18 weken
 • Behandeling door ambtelijk horen: De gemeente heeft na de behandeling 6 weken de tijd om een beslissing te nemen. Dit kan verlengd worden tot 12 weken

Beroep bij de rechtbank

Als uw bezwaar is afgekeurd, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hiervoor betaalt u griffiekosten. Krijgt u gelijk? Dan krijgt u deze kosten terug. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de bijlage bij de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Iemand die een vergunning heeft gekregen, kan hiervan gewoon gebruikmaken. Ook al heeft u hiertegen een bezwaar ingestuurd. Als u het gebruik wil laten stoppen, moet u daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening (uitstel) insturen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingestuurd.

Te laat

Als de gemeente te laat is met de beslissing over uw bezwaar, kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente heeft dan nog 14 dagen om toch een besluit over uw bezwaar te nemen. Daarna moet de gemeente u een dwangsom betalen. U kunt een dwangsom aanvragen via het formulier van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar het secretariaat van de commissie bezwaarschriften: 14 035

Wat kost het

Een bezwaar insturen is gratis