Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag of WOZ-waarde, kunt u bezwaar maken. U doet dit via de Digitale Belastingbalie. U kunt ook per post bezwaar maken.

Vragen over gemeentelijke belastingaanslagen?

Bel 14 035. Nu ook elke donderdag tot 17.00 uur.

Wat moet u weten

 • U maakt binnen 6 weken na de datum op uw aanslagbiljet bezwaar
 • De brief die u schrijft of online invult via de Digitale Belastingbalie heet een bezwaarschrift
 • Geef in het bezwaarschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de aanslag(en)
 • Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag betalen. U kunt hiervoor uitstel van betaling aanvragen. U kunt dit op het bezwaarschrift zetten. U kunt alleen uitstel krijgen over het bedrag waar u het bezwaar tegen heeft. Als uw bezwaar klopt, dan betalen wij u het teveel betaalde bedrag terug

WOZ-bureau is niet gratis

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde via een bureau. Het maakt voor de beoordeling en uitkomst van uw bezwaar niet uit of uzelf of een bureau dit opstuurt. De vergoeding die gemeente aan deze bureaus moet geven, kosten de gemeente veel geld. Uiteindelijk betalen alle belastingbetalers deze kosten.

Neem daarom zelf contact met ons op om in gesprek te gaan over de WOZ-waarde. Dit bespaart overheidsgeld. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen wij deze gratis voor u aan.

Beroep bij de rechtbank

Als uw bezwaar is afgekeurd, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hiervoor betaalt u griffiekosten. Krijgt u gelijk? Dan krijgt u deze kosten terug. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de bijlage bij de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Wat moet u doen

 • Stuur uw bezwaarschrift via de Digitale Belastingbalie. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Of u kunt uw bezwaarschrift sturen naar:
  • Gemeente Hilversum
   Postbus 9900
   1201 GM Hilversum

Het bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn geschreven en de volgende punten moeten erin staan:

 • De datum waarop u het bezwaar schrijft
 • Uw naam en adres
 • De reden waarom u bezwaar maakt
 • Het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting
 • Uw handtekening
 • Als iemand anders bezwaar maakt voor u, zoals een administratiekantoor of belastingadviseur: Stuur een machtiging (toestemming) met uw handtekening mee met uw bezwaarschrift

Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, krijgt u een e-mail. Daarin staat het zaaknummer. Dit nummer gebruikt u als u nog vragen heeft.

Vragen

 • Als u nog vragen heeft dan mailt u naar belastingen@hilversum.nl of belt u met 14 035
 • Om uw vraag snel te beantwoorden hebben wij uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer, aanslagnummer of zaaknummer nodig

Wat kost het

Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen maken is gratis