Gemeentelijke belastingen betalen

Betaal uw belastingen door zelf over te schrijven, automatisch in 8 delen te laten overschrijven of spreek met ons een betalingsregeling af.

Wat moet u weten

 • Elk jaar ontvangt ieder huishouden een aanslagbiljet. Hierop staat welke gemeentelijke belastingen u moet betalen. Het hangt af van uw situatie welke belastingen op het aanslagbiljet staan
 • U betaalt de belasting binnen 3 maanden na de datum van het aanslagbiljet
 • U kunt ook in delen betalen (automatische incasso)
 • Op het aanslagbiljet ziet u welk bedrag en op welke datum het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven
 • Als u niet op tijd kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen
 • Als u een laag inkomen heeft, kunt u misschien kwijtschelding aanvragen
 • Afspraak spreekkamer. U kunt ook een afspraak maken voor de spreekkamer Belastingen. U belt dan op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur met 14035 om een afspraak te maken. Een afspraak is niet langer dan 30 minuten per persoon.
 • Via de Hilversum Lokale Lastenmeter kunt u zien hoeveel gemeentelijke belastingen u betaalt en hoe deze kosten zijn opgebouwd. Daarnaast kunt u de kosten vergelijken met andere gemeentes. Ook kunt u berekenen hoeveel belasting u betaalt wanneer de waarde van uw WOZ (eventueel) wordt verlaagd

Wat moet u doen

In delen betalen

 • De betaling gaat per automatische afschrijving in 8 delen
 • Als u al eerder toestemming heeft gegeven voor automatische afschrijving, hoeft u niets te doen
 • Op het aanslagbiljet ziet u welk bedrag en op welke datum het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven
 • U regelt het aan- en uitzetten van betalen in delen via de Digitale Belastingbalie. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • U kunt in de Digitale Belastingbalie ook uw bankrekeningnummer veranderen.

Betalingsregeling

Als u de aanslag niet op tijd kunt betalen, vraagt u een betalingsregeling aan.

 • Via de Digitale Belastingbalie. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Per e-mail: belastingen@hilversum.nl
 • Of u kunt uw aanvraag sturen naar:
  • Gemeente Hilversum
   T.a.v. de Invorderingsambtenaar
   Postbus 9900
   1201 GM Hilversum
    
 • Na de aanvraag voor een betalingsregeling krijgt u van ons een brief
 • In de brief staan de nieuwe afspraken over de betaling
 • Het kan ook zijn dat uw verzoek wordt afgekeurd. U moet dan het totale aanslagbedrag binnen 30 dagen betalen

Vragen

 • Als u nog vragen heeft dan mailt u naar belastingen@hilversum.nl of belt u met 14 035.
 • Om uw vraag snel te beantwoorden hebben wij uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer of aanslagnummer nodig