WOZ-waarde

Om de WOZ-waarde van uw huis of gebouw te bepalen gebruikt de gemeente verschillende gegevens. Zoals oppervlakte, bouwtekeningen en verbouwingen die kort geleden zijn uitgevoerd. De WOZ-waarde van uw woning bekijkt u bij het WOZ-waardeloket. In maart ziet u de waarde voor het geldende belastingjaar.

Vragen over gemeentelijke belastingaanslagen?

Bel 14 035. Nu ook elke donderdag tot 17.00 uur. 

Wat moet u weten

Woningen

De gemeente bepaalt de waarde (taxeert) van uw woning. Dit gebeurt door WOZ-taxateurs. Zij kijken bijvoorbeeld naar:

 • Oppervlakte
 • Luchtfoto's en 360-graden foto's
 • Bekende verbouwingen of aanpassingen aan uw huis
 • Verkoopprijzen uit het kadaster van dezelfde soort woningen in de buurt
 • Verkoopwaarde (als het leeg op de vrije markt verkocht zou worden) op 1 januari van het vorige jaar

U kunt de WOZ-waarde van uw woning bekijken op de website van het WOZ waardeloket.

Niet-woningen

De waarde van niet-woningen zoals winkels, bedrijven en kantoren bepaalt de gemeente door te kijken naar bijvoorbeeld:

 • Verkoopcijfers
 • De huurprijs per m2
 • Soort gebouw
 • Staat en kwaliteit van het gebouw
 • Adres en plaats van het gebouw
 • Ligging

Taxatieverslag

 • In de Digitale Belastingbalie kunt u uw taxatieverslag downloaden. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • U ziet u daar ook met welke woningen uw woning is vergeleken

Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren.

Lokale Lastenmeter 

Via de Hilversum Lokale Lastenmeter kunt u zien hoeveel gemeentelijke belastingen u betaalt en hoe deze kosten zijn opgebouwd. Daarnaast kunt u de kosten vergelijken met andere gemeentes. Ook kunt u berekenen hoeveel belasting u betaalt wanneer de waarde van uw WOZ (eventueel) wordt verlaagd.

Wat moet u doen

 • Uw vragen over de WOZ-waarde kunt u stellen via woz@hilversum.nl of 14 035
 • Om uw vraag snel te beantwoorden hebben wij uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer of aanslagnummer nodig