WOZ-waarde

Om de WOZ-waarde van uw huis of gebouw te bepalen gebruikt de gemeente verschillende gegevens. Zoals oppervlakte, bouwtekeningen en verbouwingen die kort geleden zijn uitgevoerd. De WOZ-waarde van uw woning bekijkt u bij het WOZ-waardeloket. In maart ziet u de waarde voor het geldende belastingjaar.

Nog geen WOZ-waarde ontvangen?

Een klein deel van de inwoners heeft nog geen WOZ-waarde voor het belastingjaar 2023 ontvangen. Ons streven is om vóór 1 juli 2023 de WOZ-waarden verzonden te hebben. Voor de belastingaangifte die voor 1 mei gedaan moet worden, heeft u de WOZ-waarde van belastingjaar 2022 nodig. De belastingdienst vult deze waarde vooraf voor u in op de aangifte.

Wat moet u weten

Woningen

De gemeente bepaalt de waarde (taxeert) van uw woning. Dit gebeurt door WOZ-taxateurs. Zij kijken bijvoorbeeld naar:

 • Oppervlakte
 • Luchtfoto's en 360-graden foto's
 • Bekende verbouwingen of aanpassingen aan uw huis
 • Verkoopprijzen uit het kadaster van dezelfde soort woningen in de buurt
 • Verkoopwaarde (als het leeg op de vrije markt verkocht zou worden) op 1 januari van het vorige jaar

U kunt de WOZ-waarde van uw woning bekijken op de website van het WOZ waardeloket.

Niet-woningen

De waarde van niet-woningen zoals winkels, bedrijven en kantoren bepaalt de gemeente door te kijken naar bijvoorbeeld:

 • De huurprijs per m2
 • Soort gebouw
 • Staat van het gebouw
 • Adres en plaats van het gebouw

Taxatieverslag

 • In de Digitale Belastingbalie kunt u uw taxatieverslag downloaden. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • U ziet u daar ook met welke woningen uw woning is vergeleken

Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren.

Wat moet u doen

 • Uw vragen over de WOZ-waarde kunt u stellen via woz@hilversum.nl of 14 035
 • Om uw vraag snel te beantwoorden hebben wij uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer of aanslagnummer nodig