Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U heeft een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld of ander bezit. Misschien hoeft u dan minder of geen gemeentelijke belastingen of waterschapsbelasting te betalen. Dit heet kwijtschelding.

Vragen over gemeentelijke belastingaanslagen?

Bel 14 035. Nu ook elke donderdag tot 17.00 uur.

Wat moet u weten

 • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen als de belastingaanslag op uw naam staat
 • U kunt kwijtschelding aanvragen voor:
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Onroerende zaak belasting (OZB)
  • Waterschapsbelasting (Waternet) 

 • U heeft nog niet be­taald of u heeft korter dan 3 maanden geleden het volledige bedrag van de aanslag betaald

Goed om te weten: Bij het aanvragen van uw kwijtschelding gemeentelijke belastingen nemen we de Waterschapsbelasting altijd vanzelf mee. Dit melden we bij Waternet.

Ondernemers

 • U bent ZZP'er (zelfstandige zonder personeel)
 • U heeft een BBZ-uitkering (besluit bijstandsverlening zelfstandigen)
 • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor privé gemeentelijke belastingen, niet die van uw bedrijf

Studenten

 • Om uw kwijtschelding te beoordelen hebben wij een overzicht van de opbouw van uw studiefinanciering nodig . Als u naast uw studiefinanciering ook andere inkomsten heeft dan stuurt u daar ook een maandoverzicht van mee

Wanneer kunt u kwijtschelding aanvragen

 • U heeft een inkomen rond het niveau van bijstand
 • U heeft een (gezamenlijk) saldo op uw bank- en spaarrekening gelijk aan of lager dan onderstaande bedragen:
  • Voor een alleenstaande: € 3.462
  • Voor een alleenstaande ouder (AOW): € 4.220
  • Voor gehuwden/samenwonenden: € 4.602
   • Als u iets meer spaargeld heeft, dan is het evengoed mogelijk om kwijtschelding aan te vragen
    Bent u geboren voor 1 januari 1935? Dan mag u € 3.350 extra spaargeld op uw rekeningen hebben
 • U heeft een woning in bezit waarbij géén sprake is van overwaarde
 • U heeft 1 kenteken van een motorvoertuig op naam staan waarvan de inkoopwaarde niet boven de € 3.350 uitkomt. De waarde mag alleen hoger dan dit bedrag zijn wanneer u kunt aantonen dat deze auto voor u noodzakelijk is. Bijvoorbeeld vanwege een handicap of voor het uitvoeren van uw beroep. Dit kunt u aantonen met een werkgeversverklaring of een gehandicaptenkaart.

Wanneer kunt u geen kwijtschelding aanvragen

 • U heeft geld op uw bank- of spaarrekeningen en/of andere spaarvormen boven deze bedragen: €3.462 (voor  alleenstaande ), €4.220 (voor alleenstaande ouder), €4.602 (voor gehuwden of samenwonenden).
 • Als u overwaarde (waarde woning verminderd met de hypotheekschuld) heeft op uw woning
 • De inkoopwaarde van uw auto meer dan € 3.350 bedraagt 

Uitstel van betaling tijdens aanvraag

 • Als wij uw aanvraag aan het beoordelen zijn, wordt automatisch uw betaling uitgesteld. Dit geldt ook bij automatische incasso.
 • Houd er rekening mee dat uw aanvraag kan worden afgewezen. U moet dan toch betalen
  • Wordt uw aanvraag afgekeurd en zijn er nog openstaande bedragen? Dan wordt dit verdeeld over de komende betaaldata
  • Wordt uw aanvraag afgekeurd en is de laatste betaaldatum al geweest? Dan moet u het totaalbedrag in 1 keer binnen 30 dagen handmatig betalen
  • Lukt het niet om dit bedrag in 1 keer te betalen? Dan moet u zo snel mogelijk een afspraak maken om de betaling in meerdere delen te betalen. U kunt hier meer over lezen op de pagina gemeentelijke belastingen betalen
 • Omdat elk kwijtscheldingsverzoek apart wordt bekeken kan het enkele maanden duren voor u bericht krijgt

Wat moet u doen

Advies aanvragen

 • Ga naar de Digitale belastingbalie en log in met uw DigiD
 • U kunt hier een berekening kwijtschelding doen
 • U ontvangt een advies om wel of geen kwijtschelding aan te vragen
 • De berekening geeft een advies. Dit betekent niet dat u recht heeft op kwijtschelding

Kwijtschelding aanvragen

 • Als u het advies krijgt om kwijtschelding aan te vragen, kunt u dit direct doen in de digitale belastingbalie
 • U vult het online kwijtscheldingsformulier in. Met dit formulier kunnen wij automatisch uw gegevens controleren
 • Als wij meer informatie nodig hebben, laten wij u dit weten per brief
 • Wilt u niet dat uw gegevens automatisch worden gecontroleerd? Laat ons dat weten door te mailen naar belastingen@hilversum.nl of per post naar postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Vergeet niet uw subjectnummer te noemen in de mail of brief. Dit nummer vindt u op het aanslagbiljet
 • Na het opsturen van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail

Als u als ZZP’er kwijtschelding wilt aanvragen voor uw privé belastingen stuurt u ook onderstaande documenten mee:

 • Alle cijfers van uw onderneming van het afgelopen (volledige) belastingjaar
 • Kopie inkomstenbelasting
 • Kopie bankafschriften van uw privé- en zakelijke betaal- en spaarrekeningen

Omdat de regeling ingewikkeld is en er uitzonderingen mogelijk zijn, zijn de voorbeelden op deze pagina niet de enige mogelijkheden. Dit is altijd afhankelijk van uw persoonlijke situatie