Belastingen

Betaal uw belastingen door zelf over te schrijven, automatisch in 8 delen te laten overschrijven of spreek met ons een betalingsregeling af.
De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw woning of gebouw. U kunt de WOZ-waarde online bekijken.
U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De GAD haalt in Hilversum het huishoudelijk afval op.
Met ingang van 1 januari 2023 wordt er geen hondenbelasting meer geheven.
Belasting voor het gebruik van het gemeentelijke riool.
U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst op, onder of boven gemeentegrond.
U heeft een woning, stuk grond of een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor. U betaalt dan elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB).