Klacht over ambtenaar, afdeling of bestuurder

U voelt zich niet goed behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. Bespreek dit dan eerst met deze persoon. Misschien is er sprake van een misverstand. Helpt dit niet, dan kunt u een klacht insturen. Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is.

Wat moet u weten

Klacht insturen

U kunt uw klacht over de gemeente digitaal insturen via de knop bovenaan de pagina, via klachtencoordinator@hilversum.nl of per post aan:

Burgemeester en Wethouders
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Noem in uw klacht het volgende:

  • Duidelijke omschrijving van uw klacht
  • Uw naam, adres en telefoonnummer

Na uw klacht

Een klacht wordt meestal binnen 6 weken behandeld. Dit kan met maximaal 4 weken worden verlengd. Langer uitstel is mogelijk als u daarmee akkoord gaat.

Er zijn redenen om uw klacht niet in behandeling te nemen:

  • U heeft hier eerder over geklaagd
  • Het is langer dan 1 jaar geleden
  • De klacht is onderdeel van een opsporingsonderzoek of vervolging op bevel van de officier van justitie
  • U kan of kon in beroep gaan

Ombudsman

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtenbehandeling? Of komt u er samen met ons niet uit? Dan kunt contact opnemen met de Nationale Ombudsman. Zij zijn onafhankelijk en doen onderzoek naar de achtergronden van klachten over gemeenten.

Andere klachten

Wat moet u doen

Voor meer informatie over klachten over de gemeente kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator: (035) 629 27 54. Of mail naar: klachtencoordinator@hilversum.nl