Beschermd stadsgezicht

U wilt aanpassingen doen aan een gebouw dat geen monument is, maar wel in een beschermd stadsgezicht staat. Bijvoorbeeld verbouwen, restaureren of onderhoud doen. U moet misschien een vergunning aanvragen. U kunt een vergunningcheck en aanvraag doen via het Omgevingsloket.

Wat moet u weten

 • Hilversum heeft 3 beschermde stadsgezichten: Noordwestelijk Villagebied, Plan Oost en Hilversum Zuid
 • U controleert of uw gebouw een rijks- of gemeentelijk monument is, en/of in beschermd stadsgezicht staat op de kaart met monumenten en beschermde stadsgezichten
 • Als uw gebouw een monument is gelden de regels voor monumenten
 • Als uw gebouw geen monument is, maar wel in beschermd stadsgezicht staat, gelden onderstaande regels voor verbouwing
 • Als u twijfelt of u een vergunning moet aanvragen kunt u altijd de vergunningcheck doen

Zonder vergunning

U vraagt geen vergunning aan bij standaard onderhoud en het aanpassen van onderdelen zonder monumentale waarde.

 • Dezelfde materialen worden gebruikt
 • Details blijven hetzelfde
 • Het uiterlijk verandert niet
 • De aanpassingen passen bij de rest van de buurt

Voorbeelden

 • Schilderen houtwerk (in dezelfde kleur)
 • Repareren of vervangen rot houtwerk
 • Repareren beschadigd metsel- en/of voegwerk
 • Vervangen kapotte leien of dakpannen
 • Vervangen bitumen dakbedekking
 • Vervangen zinken goten en hemelwaterafvoer (regenpijp)
 • Aanpassen achterkant (behalve bij een grote uitbreiding)
 • Zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op het dak aan de achterkant dat niet naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd is

Met vergunning

 • U vraagt een vergunning aan bij sloop, verbouwing en groot onderhoud. Dat geldt voor de binnen- en buitenkant van uw gebouw en als de aanpassingen niet teruggedraaid kunnen worden. Bijvoorbeeld:
 • Gevel aan de voorkant of zijkant aanpassen (bijvoorbeeld dakkapel, dakramen of kozijnen)
 • Zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, bijvoorbeeld aan de voorkant en zijkant van het gebouw
 • Grote werkzaamheden die het uiterlijk veranderen
 • Veranderen van materiaalgebruik aan de voorkant en zijkant van een gebouw
 • Veranderen van details aan de voorkant en zijkant
 • U moet waarschijnlijk een vergunning aanvragen als u een dakkapel op een mansardedak (geknikt dak) wilt plaatsen

Natuurbescherming

Betrek de buurt

 • In Hilversum moet iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opnemen met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

BLVC-plan

 • Bij grote bouwprojecten met veel gevolgen voor de omgeving stuurt u een BLVC-plan mee met de aanvraag. Dit gaat over maatregelen voor Bereikbaarheid, Leefkwaliteit en Veiligheid tijdens de bouw. En over de Communicatie hierover naar de buurt

Contact

 • Aanpassingen in beschermd stadsgezicht vragen om maatwerk. Als u twijfelt, vragen heeft of advies wilt over de vergunningaanvraag legt de afdeling Publiekszaken het u graag uit. Telefoon: 14 035 of e-mail: omgevingsvergunning@hilversum.nl

Wat moet u doen

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD of eHerkenning. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:

  Gemeente Hilversum
  Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
  Postbus 9900
  1201 GM Hilversum
   
 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Meesturen

 • Materiaal- en kleurenoverzicht
 • Overzichts- en detailfoto’s in kleur
 • Tekeningen met duidelijke maten:
  • Situatietekening 1:1000 of kadasterkaart – bestaand en nieuw
  • Geveltekeningen 1:100, bij grote veranderingen 1:20 of 1:50 – bestaand en nieuw
  • Plattegronden en doorsneden 1:100 – bestaand en nieuw
  • (Principe-) details van gezichtsbepalende onderdelen 1:2 of 1:5 – bestaand en nieuw
 • Afhankelijk van de grootte van de activiteiten:
  • Constructieberekeningen (als de constructie verandert)
  • Technische informatie over nieuwe materialen zoals glassoort, zonnepanelen enz.
  • Voorbeelden van gezichtsbepalende nieuwe materialen (als die gebruikt gaan worden) zoals bijvoorbeeld gevelsteen of glassoort

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U ontvangt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl

6 weken bezwaar

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden) hebben na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten zolang deze zijn terug te draaien. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd
 • Als activiteiten niet zijn terug te draaien mag u pas na afloop van de bezwaarperiode van 6 weken met de bouw starten
 • Meer informatie over het starten met de activiteiten

Melden als u begint

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de (bouw)activiteiten
 • U doet dit voor de start van de bouw. In de vergunning staat wanneer u dat doet
 • U mailt naar bouwtoezicht@hilversum.nl

Wat kost het

 • De kosten verschillen per aanvraag. Zo kost een vergunning voor (ver)bouwen 3,4% van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder btw)
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het bestemmingsplan
 • U vindt de kosten in de legesverordening (vanaf artikel 2.3)
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt afgegeven of als u de aanvraag stopt
 • Bij een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen te plaatsen rekent de gemeente geen kosten