Beschermd stadsgezicht

U wilt aanpassingen doen aan een gebouw dat geen monument is, maar wel in een beschermd stadsgezicht staat. Bijvoorbeeld verbouwen, restaureren of onderhoud doen. U moet misschien een vergunning aanvragen. U kunt een vergunningcheck en aanvraag doen via het Omgevingsloket.

Wat moet u weten

 • Hilversum heeft 3 beschermde stadsgezichten: Noordwestelijk Villagebied, Plan Oost en Hilversum Zuid
 • U controleert of uw gebouw een rijks- of gemeentelijk monument is, en/of in beschermd stadsgezicht staat op de kaart met monumenten en beschermde stadsgezichten
 • Als uw gebouw een monument is gelden de regels voor monumenten
 • Als uw gebouw geen monument is, maar wel in beschermd stadsgezicht staat, gelden onderstaande regels voor verbouwing
 • Als u twijfelt of u een vergunning moet aanvragen kunt u altijd de vergunningcheck doen

Zonder vergunning

U vraagt geen vergunning aan bij standaard onderhoud en het aanpassen van onderdelen zonder monumentale waarde.

 • Dezelfde materialen worden gebruikt
 • Details blijven hetzelfde
 • Het uiterlijk verandert niet
 • De aanpassingen passen bij de rest van de buurt

Voorbeelden

 • Schilderen houtwerk (in dezelfde kleur)
 • Repareren of vervangen rot houtwerk
 • Repareren beschadigd metsel- en/of voegwerk
 • Vervangen kapotte leien of dakpannen
 • Vervangen bitumen dakbedekking
 • Vervangen zinken goten en hemelwaterafvoer (regenpijp)
 • Aanpassen achterkant (behalve bij een grote uitbreiding)
 • Zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op het dak aan de achterkant dat niet naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd is

Met vergunning

 • U vraagt een vergunning aan bij sloop, verbouwing en groot onderhoud. Dat geldt voor de binnen- en buitenkant van uw gebouw en als de aanpassingen niet teruggedraaid kunnen worden. Bijvoorbeeld:
 • Gevel aan de voorkant of zijkant aanpassen (bijvoorbeeld dakkapel, dakramen of kozijnen)
 • Zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, bijvoorbeeld aan de voorkant en zijkant van het gebouw
 • Grote werkzaamheden die het uiterlijk veranderen
 • Veranderen van materiaalgebruik aan de voorkant en zijkant van een gebouw
 • Veranderen van details aan de voorkant en zijkant
 • U moet waarschijnlijk een vergunning aanvragen als u een dakkapel op een mansardedak (geknikt dak) wilt plaatsen

Natuurbescherming

Betrek de buurt

 • In Hilversum moet iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opnemen met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

Bouw- en sloopveiligheid

Om veilig te kunnen bouwen (of slopen) moet u een risicomatrix invullen en aanleveren bij de melding of vergunningaanvraag ‘technische bouwactiviteit’. De ingevulde risicomatrix geeft aan of u een bouwveiligheidsplan moet opstellen en of u een veiligheidscoördinator moet aanstellen. Een bouwveiligheidsplan gaat over de maatregelen die u neemt op het gebied van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid. En over de Communicatie hierover naar de buurt. U leest hierover meer op de pagina ‘Bouw- of sloopveiligheid’

Contact

 • Aanpassingen in beschermd stadsgezicht vragen om maatwerk. Als u twijfelt, vragen heeft of advies wilt over de vergunningaanvraag neemt u contact op met de afdeling Publiekszaken via 14 035 of omgevingsvergunning@hilversum.nl

Wat moet u doen

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. In het Omgevingsloket start u de aanvraag en beantwoordt u de vragen. Het digitale aanvraagformulier kunt u donwloaden, printen en per post naar de gemeente sturen. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:

  Gemeente Hilversum
  Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
  Postbus 9900
  1201 GM Hilversum
   
 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Meesturen

 • Materiaal- en kleurenoverzicht
 • Overzichts- en detailfoto’s in kleur
 • Tekeningen met duidelijke maten:
  • Situatietekening 1:1000 of kadasterkaart – bestaand en nieuw
  • Geveltekeningen 1:100, bij grote veranderingen 1:20 of 1:50 – bestaand en nieuw
  • Plattegronden en doorsneden 1:100 – bestaand en nieuw
  • (Principe-) details van gezichtsbepalende onderdelen 1:2 of 1:5 – bestaand en nieuw
 • Afhankelijk van de grootte van de activiteiten:
  • Constructieberekeningen (als de constructie verandert)
  • Technische informatie over nieuwe materialen zoals glassoort, zonnepanelen enz.
  • Voorbeelden van gezichtsbepalende nieuwe materialen (als die gebruikt gaan worden) zoals bijvoorbeeld gevelsteen of glassoort

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U ontvangt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl

6 weken bezwaar

 • Na het besluit op uw vergunningaanvraag kunt u bezwaar maken. Dat moet binnen 6 weken nadat het besluit genomen is.  
 • Andere mensen mogen ook bezwaar maken. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd.  
 • We raden u daarom aan om pas een aantal dagen na deze 6 weken te beginnen met uw werkzaamheden.  
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is 
   

Melden als u begint en als werkzaamheden klaar zijn

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de bouw
 • U doet dit minimaal 2 werkdagen voor de start van de bouw  
 • U doet de melding via het Omgevingsloket
 • Ook moet u uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden klaar zijn de gemeente daarover informeren 
 • U mag het bouwwerk niet in gebruik nemen voordat u de gemeente heeft geïnformeerd 

Wat kost het

 • Voor het behandelen van een omgevingsvergunningaanvraag brengen wij kosten in rekening
 • De kosten verschillen per aanvraag en aantal activiteiten. Zo kost een vergunning voor (ver)bouwen een percentage van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder btw)  
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het omgevingsplan  
 • U vindt informatie over de opbouw van kosten in artikel 2.3 van de Legesverordening. Per activiteit staan de kosten in hoofdstuk 2 van de Legesverordening.  
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt