Omgevingswet

Met de Omgevingswet worden beleid en regels over uw leefomgeving makkelijker gemaakt en samengevoegd. De leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. In de Omgevingsvisie bepaalt de gemeente hoe Hilversum eruit ziet in 2040. U kunt hierover meepraten.
 • Op dit moment zijn er veel wetten en regels die gaan over wat er in de leefomgeving van de gemeente mogelijk is
 • Dit verandert als de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat
 • De Omgevingswet bundelt en vernieuwt alle regels die gaan over bouwen, milieu, waterbeheer, verkeer en vervoer, monumentenzorg en natuur

Voordelen Omgevingswet

 • Minder wetten en regels en beter overzicht
 • Meer ruimte voor uw plannen en idee├źn
 • Gemeente denkt vanaf beginfase mee
 • Meer lokaal maatwerk mogelijk
 • 1 vergunning aanvragen bij 1 loket
 • Snellere besluiten
 • Voor de Omgevingswet moet de gemeente een omgevingsplan en een omgevingsvisie maken
 • In het omgevingsplan staan duidelijke regels voor inwoners en ondernemers over wat wel en niet mag in de leefomgeving
 • In de omgevingsvisie bepaalt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties hoe de Omgevingswet wordt ingevuld. Een schets voor de toekomst van uw leefomgeving
 • De gemeente hoort graag wat u belangrijk vindt. Meer huizen of meer groen? Meer ontspanning of meer bedrijven? Laat weten wat u vindt via Hilversum 2040
 • De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024