De omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Die wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven.
U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld uw huis wilt verbouwen, een boom wilt kappen of ergens een bedrijf of buurthuis wilt beginnen.
Als u iets wilt veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving dan gaat u naar het Omgevingsloket.
Elk stuk grond en gebouw heeft een omgevingsplan. Deze zijn online te bekijken. Op een ontwerpomgevingsplan kunt u reageren.