Zonnepanelen of zonnecollectoren

U wilt zonnepanelen of zonnecollectoren toevoegen aan uw gebouw. U heeft hiervoor soms een omgevingsvergunning nodig. U kunt een vergunningcheck en aanvraag doen via het Omgevingsloket. In beschermd stadsgezicht gelden speciale regels. Bij een monument moet u altijd een vergunning aanvragen.
 • Voor een zonnepaneel of zonnecollector is soms een vergunning nodig. Meestal kan het vergunningvrij
 • Als uw gebouw in het beschermd stadsgezicht staat gelden speciale regels. In Hilversum zijn de wijken Noordwestelijk Villagebied, Plan Oost en Hilversum Zuid beschermd. Alst u zonnepanelen wil plaatsen aan de voorzijde of zijkant, dan is de aanvraag van een vergunning voor zonnepanelen verplicht
 • U heeft altijd een vergunning nodig als uw gebouw een monument is. Neem ook contact op met de afdeling monumenten voor cultuurhistorisch advies
 • Op de website van Nederlands Instituut Publieke Veiligheid vindt u tips voor het veilig aanleggen van zonnepanelen en batterijen voor energieopslag in de woning.
 • Als uit de vergunningcheck blijkt dat u vergunningvrij mag bouwen, betekent dit niet regelvrij. Zo moet u altijd voldoen aan het Bouwbesluit 2012 (algemene regels over bouwen). Meer info over vergunningvrij bouwen leest u op Vergunningvrij bouwen en verbouwen
 • Als uit de vergunningcheck blijkt dat een vergunning nodig is, dan moet de aanvraag voldoen aan:
 • Kijk of uw gebouw in een beschermd stadsgezicht staat of een monument is
 • Soms is het nodig dat u ook andere vergunningen aanvraagt of meldingen doet. Zorg dat u op tijd de regels checkt en de aanvraag of melding doet. Zo voorkomt u dat u niet mag starten. Zie de links onder het kopje Bekijk ook

Welstandsregels

 • Zorg dat uw aanvraag past binnen de regels uit de Welstandsnota (hoofdstuk 5.7: Dakramen en panelen, pagina 153). In de Welstandsnota staan de regels over hoe een gebouw eruit mag zien en of het in de omgeving past.
 • De panelen moeten bijvoorbeeld netjes geordend op het dak liggen en het dak moet nog zichtbaar zijn
 • In de welstandsnota worden 3 welstandsniveaus genoemd:
 1. welstandsluwe en gewone gebieden
 2. bijzondere welstandsgebieden
 3. beschermde situaties
 • Als u het welstandsniveau van uw gebouw niet weet, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, via 14 035 of omgevingsvergunning@hilversum.nl
 • Plannen die bijvoorbeeld in maatvoering, vormgeving en detaillering aan de welstandsregels voldoen worden meestal sneller behandeld

Zonatlas

 • Check of uw dak geschikt is en bereken hoeveel stroom u kunt op wekken met de Zonatlas

Duurzaamheidsleningen en subsidie

 • Huiseigenaren in Hilversum kunnen voor energiebesparende maatregelen een voordelige lening aanvragen
 • Ook zijn er subsidies beschikbaar. Doe de postcodecheck

Natuurbescherming

Betrek de buurt (participatie)

 • In Hilversum moet iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opnemen met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan bijvoorbeeld gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

Verkoop aan de deur

 • Er zijn bedrijven die contact met u opnemen om u zonnepanelen te verkopen
 • Deze bedrijven bieden de panelen vaak aan met de duurzaamheidslening van de gemeente, maar de gemeente werkt niet met hen samen
 • Check of de bedrijven betrouwbaar zijn. Laat u goed adviseren en vraag offertes op bij verschillende bedrijven

Contact

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD of eHerkenning. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:

Gemeente Hilversum
Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Meesturen

 • Helemaal ingevuld aanvraagformulier
 • Tekening waarop is aangegeven waar de panelen worden geplaatst, hoeveel er worden geplaatst en wat de afmetingen zijn tot de grenzen van het dak (op schaal 1:100). Andere dakonderdelen zoals dakkapellen en schoorstenen moeten ook op de tekening staan
 • Technische gegevens over de panelen (bv. kleur en glans), de plaatsing en bevestiging aan dakconstructie. Dit kan bijvoorbeeld een productomschrijving (productcertificaat) zijn.
 • Kleurenfoto’s van de plek waar de zonnepanelen worden geplaatst, van de omgeving en van de kleur van het dak

Aan de gegevens hierboven heeft de gemeente meestal genoeg. Het kan zijn dat de gemeente om meer informatie vraagt.

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

6 weken bezwaar

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden), krijgen na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten zolang deze zijn terug te draaien. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd
 • Meer informatie over het starten met de activiteiten

Melden als u begint

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de bouw
 • U doet dit voor de start van de bouw. In de vergunning staat wanneer u dat doet
 • U mailt naar bouwtoezicht@hilversum.nl

Een vergunningaanvraag voor zonnepanelen of zonnecollectoren is gratis.