Zonnepanelen of zonnecollectoren

U wilt zonnepanelen of zonnecollectoren toevoegen aan uw gebouw. U heeft hiervoor soms een omgevingsvergunning nodig. Staat uw gebouw in beschermd stadsgezicht dan gelden speciale regels. Is uw gebouw een monument dan moet u altijd een vergunning aanvragen. Bekijk de verschillende situaties. Op de kaart kunt u zien of uw gebouw in een beschermd stadsgebied staat of een monument is.

U kunt ook eerst een vergunningcheck doen. De aanvraag voor een vergunning doet u via het Omgevingsloket.  

Grotere kaart weergeven

Monument of beschermd stadsgebied

Op de kaart ziet u of uw gebouw een monument is of in een beschermd stadsgebied staat. Typ uw adres in de zoekbalk. Klik op uw woning op de kaart. Klik dan op de link 'Aanvullende informatie’ voor informatie over de regels voor zonnepanelen of zonnecollectoren op uw woning. U komt dan bij de situatie die voor uw gebouw geldt.

Situatie 1: Dak buiten beschermd gebied en geen monument

Uw dak ligt niet in een gebied dat is aangewezen als ‘beschermd stadsgezicht’ en uw gebouw is geen monument. U hoeft geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren.

Er zijn wel landelijke eisen die gelden voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren.

Situatie 2: Bijzonder dak in beschermd stadsgezicht

Uw dak ligt in een gebied dat is aangewezen als ‘beschermd stadsgezicht’. Uw dak heeft een bijzondere vorm waardoor het plaatsen van zonnepanelen lastiger is. Hierdoor is de beoordeling door de gemeente maatwerk. Het zou dus kunnen dat niet alle gewenste zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Op een paar plekken kunt u zonder vergunning zonnepanelen leggen:

 • Op het schuine dak aan de achterkant van uw gebouw
 • Op daken van alle aan- en bijgebouwen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg

Als u liever zonnepanelen op het schuine dak aan de voorkant of zijkant van uw gebouw wilt plaatsen, dan heeft u een vergunning nodig. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • De zonnepanelen liggen netjes tegen elkaar aan, dus niet los van elkaar  
 • De bovenkanten en onderkanten van de panelen sluiten op elkaar aan en verspringen niet van elkaar. Daarnaast moeten de zonnepanelen allemaal in dezelfde richting liggen, horizontaal óf verticaal. Op hetzelfde deel van het dak liggen dus geen panelen in verschillende richtingen
 • Als er meerdere rijen zonnepanelen op een dak geplaatst kunnen worden, dan zijn deze rijen even lang en worden ze op dezelfde manier geplaatst
 • U mag de zonnepanelen alleen in één vlak of in één of meerdere rijen op het dak leggen. Dus niet in de vorm van een ‘L’ of een ‘I’  
 • U mag ze ook niet om een object heen leggen, zoals een dakraam, pijpje of dakkapel  
 • Als u samen met uw buren zonnepanelen laat leggen, zorg dan dat de rijen zonnepanelen op beide daken op dezelfde horizontale lijn liggen
 • De rijen zonnepanelen op beide daken mogen netjes op elkaar aansluiten, waarbij een zonnepaneel ook op of over de perceelsgrens kan komen te liggen 
   

Op sommige plekken op het dak is het niet mogelijk om zonnepanelen in één vlak of in één of meerdere rijen te plaatsen. Bijvoorbeeld bij een bijzonder dak met hoeken, uitsteeksels, hele kleine vlakken, een dak in de vorm van een cirkel of een driehoek, of een andere bijzondere situatie. Dus een dak met een andere vorm dan een eenvoudige rechthoek, waar u de rechthoekige zonnepanelen niet in één vlak of één of meerdere rijen kunt plaatsen. Daarom is het leggen van zonnepanelen op deze bijzondere daken niet toegestaan.

 • Heeft iemand in uw straat of gebouw al zonnepanelen geplaatst (met vergunning)? Dan is dit een voorbeeld voor de manier waarop u uw zonnepanelen moet plaatsen. Zo zorgen we dat de daken er netjes uit blijven zien
 • De panelen en het frame moeten in een matte uitvoering worden geplaatst (geen aluminium frame of glanzende, blauwe panelen)
 • De panelen zijn geplaatst op de bestaande dakbedekking (het materiaal waar het dak van gemaakt is). Bij het verwijderen van de panelen is de originele dakbedekking weer te zien

Bekijk de volledige paragraaf uit de welstandsnota.

Vergunning aanvragen

Vraag een vergunning voor zonnepanelen aan via het omgevingsloket.

Meesturen bij de vergunningaanvraag

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Tekening (schaal 1:100) waarop is aangegeven: 
  • Waar de panelen worden geplaatst
  • Hoeveel er worden geplaatst
  • Wat de afmetingen van de panelen zijn 
  • Wat de afstanden tot de dakranden zijn
  • Andere onderdelen zoals dakkapellen, dakramen en schoorstenen 
 • Technische gegevens over de panelen (bijvoorbeeld kleur en glans) en de bevestiging aan de dakconstructie. Dit kan bijvoorbeeld een productomschrijving (productcertificaat) zijn
 • Kleurenfoto’s van de plek waar de zonnepanelen worden geplaatst

Het kan zijn dat de gemeente om meer informatie vraagt. 

Situatie 3: Eenvoudig dak in beschermd stadsgezicht

Uw dak ligt in een gebied dat is aangewezen als ‘beschermd stadsgezicht’ en uw dak heeft een eenvoudige vorm. Dit dak biedt ruime mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. Op een paar plekken kunt u zonder vergunning zonnepanelen leggen:

 • Op het schuine dak aan de achterkant van uw gebouw
 • Op daken van alle aan- en bijgebouwen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg

Wilt u liever zonnepanelen op het schuine dak aan de voorkant of zijkant van uw gebouw plaatsen? Daarvoor heeft u een vergunning nodig. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • De panelen liggen in één rustig en samenhangend legpatroon, in één vlak of in horizontale stroken. Dit betekent dat de zonnepanelen netjes tegen elkaar aan liggen, dus niet los van elkaar
 • De bovenkanten en onderkanten van de panelen sluiten op elkaar aan en verspringen niet van elkaar
 • Daarnaast moeten de zonnepanelen allemaal in dezelfde richting liggen, horizontaal óf verticaal. Op hetzelfde deel van het dak liggen dus geen panelen in verschillende richtingen
 • Als er meerdere rijen zonnepanelen op een dak geplaatst kunnen worden, dan zijn deze rijen even lang en worden ze op dezelfde manier geplaatst
 • U mag de zonnepanelen alleen in één vlak of in één of meerdere rijen op het dak leggen. Dus niet in de vorm van een ‘L’ of een ‘I’. U mag ze ook niet om een object heen leggen, zoals een dakraam, pijpje of dakkapel

 

 • Als u samen met uw buren zonnepanelen laat leggen, zorg dan dat de rijen zonnepanelen op beide daken op dezelfde horizontale lijn liggen
 • De rijen zonnepanelen op beide daken mogen netjes op elkaar aansluiten, waarbij een zonnepaneel ook op of over de perceelsgrens kan komen te liggen

 Op sommige plekken op het dak is het niet mogelijk om zonnepanelen in één vlak of in één of meerdere rijen te plaatsen. Bijvoorbeeld bij een bijzonder dak met hoeken, uitsteeksels, hele kleine vlakken, een dak in de vorm van een cirkel of een driehoek, of een andere bijzondere situatie. Dus een dak met een andere vorm dan een eenvoudige rechthoek, waar u de rechthoekige zonnepanelen niet in één vlak of één of meerdere rijen kunt plaatsen. Daarom is het leggen van zonnepanelen op deze bijzondere daken niet toegestaan.  

 • Heeft iemand in uw straat of gebouw al zonnepanelen geplaatst (met vergunning)? Dan is dit een voorbeeld voor de manier waarop u uw zonnepanelen moet plaatsen. Zo zorgen we dat de daken er netjes uit blijven zien
 • De panelen en het frame moeten in een matte uitvoering worden geplaatst (geen aluminium frame of glanzende, blauwe panelen)
 • De panelen zijn geplaatst op de bestaande dakbedekking (het materiaal waar het dak van gemaakt is). Bij het verwijderen van de panelen is de originele dakbedekking weer te zien
 • Om te voorkomen dat zonnepanelen het stadsgezicht van het dak te veel veranderen, stelt de gemeente voor om de panelen dezelfde kleur te geven als het dak. Bijvoorbeeld, rode panelen op rode daken, zie ook foto hieronder:

  Rode zonnepanelen op een dak met rode dakpannen

Bekijk de volledige paragraaf uit de welstandsnota.

Vergunning aanvragen

Vraag een vergunning voor zonnepanelen aan via het omgevingsloket.

Meesturen bij de vergunningaanvraag

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Tekening (schaal 1:100) waarop is aangegeven: 
  • Waar de panelen worden geplaatst
  • Hoeveel er worden geplaatst
  • Wat de afmetingen van de panelen zijn 
  • Wat de afstanden tot de dakranden zijn
  • Andere onderdelen zoals dakkapellen, dakramen en schoorstenen 
 • Technische gegevens over de panelen (bijvoorbeeld kleur en glans) en de bevestiging aan de dakconstructie. Dit kan bijvoorbeeld een productomschrijving (productcertificaat) zijn
 • Kleurenfoto’s van de plek waar de zonnepanelen worden geplaatst

Het kan zijn dat de gemeente om meer informatie vraagt. 

Situatie 4: Plat dak of dak na 1960 in beschermd gebied

 • Uw dak ligt in een gebied dat is aangewezen als ‘beschermd stadsgezicht’ 
 • Het is een plat dak of een dak op een gebouw dat na 1960 gebouwd is 
 • Uw gebouw is geen monument

Het plaatsen van zonnepanelen op uw dak zorgt niet voor aantasting van het beschermde stadsgezicht

U moet een vergunning aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren. U hoeft hierbij geen informatie mee te sturen over uw plannen. Deze vergunning wordt meestal gegeven.

Bekijk de volledige paragraaf uit de welstandsnota.

Vergunning aanvragen

Vraag een vergunning voor zonnepanelen aan via het omgevingsloket.

Meesturen bij de vergunningaanvraag

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier

Situatie 5: Monument

Voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren op monumenten heeft u altijd 2 vergunningen nodig. Een bouwvergunning én een monumentenvergunning.

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de afdeling cultureel erfgoed via monumenten@hilversum.nl of bellen via 14035.

Vergunning aanvragen

U vraagt vergunning activiteit bouwen en vergunning activiteit monumenten aan via het omgevingsloket

Meesturen bij de vergunningaanvraag

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier (zowel “activiteit bouwen” als “activiteit monumenten”)
 • Tekening (schaal 1:100) waarop is aangegeven:
  • Waar de panelen worden geplaatst
  • Hoeveel er worden geplaatst
  • Wat de afmetingen van de panelen zijn 
  • Wat de afstanden tot de dakranden zijn
  • Andere onderdelen zoals dakkapellen, dakramen en schoorstenen 
 • Technische gegevens over de panelen (bijvoorbeeld kleur en glans) en de bevestiging aan de dakconstructie. Dit kan bijvoorbeeld een productomschrijving (productcertificaat) zijn
 • Kleurenfoto’s van de plek waar de zonnepanelen worden geplaatst, van de omgeving en van de kleur van het dak
 • Zichtbaarheidsstudie (om aan te tonen wat er van de panelen te zien is)

Het kan zijn dat de gemeente om meer informatie vraagt. 

Situatie 6: Dak op aan- of bijgebouw in beschermd stadsgezicht, niet zichtbaar vanaf de openbare weg

 • Het dak van uw aan- of bijgebouw ligt in een gebied dat is aangewezen als ‘beschermd stadsgezicht’
 • Het dak is niet zichtbaar vanaf de openbare weg

U hoeft geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren. Er zijn wel landelijke eisen die gelden voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren.

Samen met uw buren

U kunt samenwerken met uw buren en op uw hele woningblok of straat in één keer zonnepanelen leggen. Dit kan voordeliger zijn en het ziet er vaak beter uit.

Verder verduurzamen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in andere maatregelen of wilt u weten of u in aanmerking komt voor een duurzaamheidslening of -subsidie:

Melden als u begint en als werkzaamheden klaar zijn

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de bouw
 • U doet dit minimaal 2 werkdagen voor de start van de bouw  
 • U doet de melding via het Omgevingsloket
 • Ook moet u uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden klaar zijn de gemeente daarover informeren. U mag het bouwwerk niet in gebruik nemen voordat u de gemeente heeft geïnformeerd. 

Wat kost het

Een vergunningaanvraag voor zonnepanelen of zonnecollectoren is gratis.

Contact

 • Voor vragen over zonnepanelen of zonnecollectoren op monumenten mailt u naar monumenten@hilversum.nl 
 • Voor vragen over zonnepanelen of zonnecollectoren op gebouwen in beschermd stadsgezicht mailt u naar crkm@hilversum.nl  
 • Voor hulp met of vragen over (het gebruik) van de kaart belt u naar 14 035

Bekijk ook