U doet een melding als bij de sloop meer dan 10m3 afval vrijkomt of als u asbest verwijdert. U vraagt een vergunning aan bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden aan een monument. U kunt de vergunningcheck doen om te kijken of u een melding moet doen of dat u een vergunning moet aanvragen.

Wat moet u weten

Melden

 • Bij de sloop komt meer dan 10m3 afval vrij
 • U verwijdert asbest bij de sloop
 • U krijgt binnen 4 weken een reactie van de gemeente
 • U mag 4 weken na de melding beginnen met slopen
 • U sloopt binnen de regels van het Bouwbesluit

Vergunning

 • Monument of gebouw binnen een beschermd stadsgezicht
 • Het bestemmingsplan kan soms eisen stellen aan de sloop. Een bestemmingsplan kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl
 • U mag 6 weken nadat de vergunning is gegeven beginnen met slopen als er geen bezwaar of beroep is ingestuurd
 • Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken

Geen melding of vergunning

U hoeft niets te doen als de punten hierboven niet voor u gelden.

Wat kost het

 • Een melding is gratis
 • De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van de aanvraag. U vindt de kosten in de legesverordening (hoofdstuk 3)
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt