Slopen

Een sloopactiviteit is het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar halen van een bouwwerk. Bedrijven en particulieren die iets (laten) slopen, moeten dit mogelijk vooraf melden bij de gemeente. Ook kan het zijn dat er, naast het doen van een melding ook een omgevingsvergunning nodig is voor de sloop. Bijvoorbeeld bij het slopen van een monument of in een beschermd stadsgezicht.

Wat moet u weten

In het Omgevingsloket doet u een vergunningcheck doen om te kijken of u een melding moet doen.

Melding doen

 • U doet de melding voor de sloopactiviteit minimaal 4 weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden
 • Een melding doet u in het Omgevingsloket als:
  • Als de (ingeschatte) hoeveelheid sloopafval die bij de sloopwerkzaamheden ontstaat, meer dan 10 m3 is 
  • Als u asbest verwijdert bij de sloop
 • De optie asbest verwijderen vindt u in het Omgevingsloket onder ‘Slopen’. Kies Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen-Melding Rijk
 • U moet ons 2 werkdagen, voordat u begint met de sloopwerkzaamheden, hierover informeren 
 • Meer informatie vindt u op meldingsplicht sloopwerkzaamheden 
 • Voor de precieze regels voor sloopveiligheid verwijzen wij u verder naar Hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Meesturen met de melding

 • Van een melding is pas sprake als de vereiste gegevens en documenten daadwerkelijk zijn aangeleverd
 • Een onvolledige melding is geen melding
 • Welke gegevens en documenten u moet aanleveren kunt u vinden in artikel 7.11 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 • U vult de risicomatrix in en levert deze aan bij de melding
 • De ingevulde risicomatrix leidt tot een score. Bij een score van 12 punten of meer moet u voor de sloopactiviteit: 
  • Een sloopveiligheidsplan opstellen en aanleveren bij de melding
  • Een veiligheidscoördinator directe omgeving aanstellen

Vergunning aanvragen

 • Soms is er een omgevingsvergunning nodig voor de sloop. Bijvoorbeeld wanneer: 
  • U een monument gaat slopen
  • U een bouwwerk gaat slopen binnen een beschermd stadsgezicht
 • Het omgevingsplan stelt eisen aan de sloop. Het omgevingsplan kunt u bekijken via Regels op de kaart 

6 weken bezwaar  

Na het besluit op uw vergunningaanvraag kunt u bezwaar maken. Dat mag binnen 6 weken nadat het besluit genomen is  

 • Andere mensen mogen ook bezwaar maken
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is gemaakt
 • We raden u aan pas te gaan slopen als de periode van bezwaar voorbij is

Wordt er tijdens deze bezwaartermijn een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend? Dan mag u pas gaan slopen als er een beslissing is gekomen op dat verzoek 
 

Wat kost het

 • Een melding doen is gratis
 • Voor een omgevingsvergunning betaalt u kosten. U vindt de kosten voor een omgevingsvergunning in de Legesverordening (vanaf artikel 2.7 - 2.10)
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt