Omgevingsvergunning aanvragen

U wilt uw woning of bedrijf (ver)bouwen. Of wilt u bijvoorbeeld een uitrit aanleggen, een dakkapel plaatsen, een boom kappen of reclame aanbrengen op uw pand. Dan heeft u hiervoor mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Of moet u een melding doen. Controleer met de vergunningcheck of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of dat er een andere verplichting voor u geldt.

Wat moet u weten

Meer informatie over veelvoorkomende werkzaamheden: 

Vergunningcheck

 • U kunt controleren of u een vergunning moet aanvragen met de Vergunningcheck 
 • De Vergunningcheck is een onderdeel van het Omgevingsloket. Door het doorlopen van de vragen kunt u controleren of u uw plannen vergunningsvrij mag uitvoeren op de gekozen locatie. Of dat u toch een vergunning moet aanvragen of melding moet doen
 • Soms heeft u voor meerdere activiteiten tegelijk een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor verbouwen en een boom kappen. U kunt deze vergunningen in 1 keer aanvragen
 • In veel gevallen wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente bijvoorbeeld in verband met eventuele aanwezige beschermde dier- of plantsoorten

Regels

De regels die voor u kunnen gelden, kunt u vinden in het Omgevingsloket in ‘regels op de kaart’. De lokale regels vindt u op overheid.nl.

Haalbaarheidsonderzoek  

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning vraagt om een concrete en volledige uitwerking van plannen met de daarbij behorende kosten en tijd. Daarom kan het verstandig zijn om eerst uw plannen aan de gemeente voor te leggen om de haalbaarheid te toetsen. Dit is niet verplicht, maar voor complexere of wat grotere plannen adviseren wij u om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het geeft u namelijk inzicht of uw plan of initiatief wenselijk dan wel haalbaar is en voorkomt onnodige kosten. U kunt op verschillende manieren een haalbaarheidsonderzoek met de gemeente aanvragen. Kijk voor meer informatie op de pagina Haalbaarheidsonderzoek.

Betrek de buurt (participatie)

 • Het is verstandig om in een vroeg stadium de omgeving, buren en andere belanghebbenden te betrekken bij uw plannen. Dit heet participatie. Dit voorkomt vaak dat in een later stadium bezwaren worden ingediend
 • Het kan bijvoorbeeld gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • U geeft bij het aanvragen van de vergunning aan of u aan participatie heeft gedaan en wat daarvan de resultaten zijn
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) voor meer informatie en adviezen

Wat moet u doen

Aanvraag of melding

 • Aanvragen of meldingen stuurt u in via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig. Het verzoek is om in het aanvraagformulier uw telefoonnummer en mailadres te vermelden. Let op: Het is niet mogelijk om een zogenoemd conceptverzoek op te sturen
 • Aanvragen of meldingen worden afgehandeld op basis van de Omgevingswet en de bijbehorende wet- en regelgeving
 • Als u uw aanvraag vóór 1 januari 2024 heeft ingediend, kan deze niet meer in het oude Omgevingsloket worden aangevuld. Wel kun u uw aanvullingen mailen naar omgevingsvergunning@hilversum.nl. Daarbij vragen we u het zaaknummer én het OLO-nummer te vermelden. Ook kunt u in het nieuwe Omgevingsloket een formulier invullen: 'Wabo-aanvraag of besluit aanvullen'
 • Als het niet lukt om uw aanvraag of melding digitaal in te dienen dan doet u de aanvraag schriftelijk. In het Omgevingsloket start u de aanvraag en beantwoordt u de vragen. Het digitale aanvraagformulier kunt u downloaden, printen en per post naar de gemeente sturen. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:
  • Gemeente Hilversum 
   Afdeling Publiekszaken, team Vergunningen
   Postbus 9900 
   1201 GM Hilversum

Meesturen

Het hangt van uw aanvraag of melding af welke gegevens u moet inleveren. Bij het doorlopen van de aanvraag of melding via het Omgevingsloket wordt er per activiteit aangegeven welke documenten u mee moet sturen. Bijvoorbeeld tekeningen of berekeningen. Laat de bouwtekeningen maken door een professional, zoals een architect of bouwkundig tekenbureau. Uw aanvraag is compleet wanneer u alle benodigde gegevens heeft meegestuurd. Zorg dat u in 1 keer de juiste gegevens inlevert, dan kan de gemeente sneller een besluit nemen. Ook voorkomt u dat de gemeente de aanvraag niet kan behandelen

Na uw aanvraag of melding

 • Na uw aanvraag of melding ontvangt u een e-mail met een bevestiging. Daarin staat ook informatie over de verdere procedure en bijbehorende stappen. Er moet binnen 8 weken een besluit op de aanvraag worden genomen. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd
 • Pas als u alle documenten en gegevens ingeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een e-mail waarin staat welke gegevens u nog moet opsturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode

Wat kost het

 • Voor het behandelen van een omgevingsvergunningaanvraag brengen wij kosten in rekening
 • De kosten verschillen per aanvraag en aantal activiteiten. Zo kost een vergunning voor (ver)bouwen een percentage van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder btw)
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het omgevingsplan
 • U vindt informatie over de opbouw van kosten in artikel 2.3 van de Legesverordening en kosten per activiteit in hoofdstuk 2 van de Legesverordening
 • U betaalt ook leges als:
  • de vergunning wordt geweigerd
  • de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld
  • u de aanvraag intrekt

Contact

Vragen over leefomgeving, de Omgevingswet of het Omgevingsloket stelt u via het Informatiepunt Leefomgeving. Of neem contact op met de afdeling Publiekszaken, team Vergunningen, via 14 035 of omgevingsvergunning@hilversum.nl 

Bekijk ook