Airco of warmtepomp bij uw woning

U wilt een airco of warmtepomp bij uw huis plaatsen. In de meeste gevallen heeft u hiervoor geen vergunning nodig. Als u wel een vergunning nodig heeft dan vraagt u deze aan via het Omgevingsloket.

Invoering Omgevingswet

Op dit moment bereiden wij onze website en telefonische dienstverlening voor op de invoering van de Omgevingswet. De informatie die wij nu op de website aanbieden gaat over de situatie tot en met 31 december 2023. De komende tijd zullen wij de informatie op deze website aanvullen.

Wat moet u weten

U heeft u een vergunning nodig in de onderstaande gevallen:

U plaatst een airco of warmtepomp op de grond:

 • U heeft altijd een omgevingsvergunning nodig als het apparaat hoger is dan 1 meter of een oppervlakte heeft van meer dan 2 m²

U woont in een beschermd stadsgezicht:

 • U heeft altijd een omgevingsvergunning nodig als het apparaat aan de voor- of zijkant van uw woning wordt geplaatst
 • U heeft altijd een omgevingsvergunning nodig als het apparaat naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is

U woont in een monument:

 • U heeft altijd een omgevingsvergunning nodig. Ook als uw woning in het proces zit om aangewezen te worden als monument

Voorwaarden geluid

Vergunningvrij betekent niet regelvrij. U moet zich altijd houden aan de geluidsvoorwaarden die gelden sinds 1 april 2021. De exacte eisen vindt u in het Bouwbesluit 2012, artikel 3.8 en 3.9. Bij twijfel, vraag er naar bij uw leverancier. 

Contact

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, via 14 035 of omgevingsvergunning@hilversum.nl

Advies

 • Als u een airco of warmtepomp wilt plaatsen, raden we aan om dit met uw buren te bespreken. Zorg dat zij geen geluidsoverlast hebben
 • We raden aan om het apparaat zo veel mogelijk uit het zicht te plaatsen en een apparaat te kiezen dat zo min mogelijk opvalt. Gebruik zo veel mogelijk materialen en kleuren die passen bij de omgeving 
 • Een geluidsniveau van 30 dB of 40 dB is duidelijk hoorbaar. Minder geluid is beter voor uw woonomgeving en voor uzelf
 • Om het geluid te dempen kunt u bijvoorbeeld een kast om het apparaat plaatsen (suskast) en/of het apparaat op rubbers of veren zetten
 • Schrijf afspraken die u met uw buren maakt op

Wat moet u doen

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD of eHerkenning. Het aanvraagformulier stuur u naar het volgende adres:

  Gemeente Hilversum
  Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
  Postbus 9900
  1201 GM Hilversum
   
 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Meesturen

 • Situatietekening of uitsnede van kadastrale kaart waar de globale plaatsing ingetekend is
 • Foto’s (in kleur), ook van de omgeving
 • Foto of schets (plattegrond of gevelaanzicht) met ingetekend waar de unit wordt geplaatst
 • Productinformatie over type, afmetingen, kleur en materiaal
 • Een berekening van het geluid. U kunt uw leverancier vragen om een berekening te maken voor uw situatie met behulp van de rekentool
 • Als u huurt, een toestemming van uw verhuurder

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

6 weken bezwaar

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden) hebben na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten zolang deze zijn terug te draaien. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd
 • Als activiteiten niet zijn terug te draaien mag u pas na afloop van de bezwaarperiode van 6 weken met de bouw starten
 • Meer informatie over het starten met de activiteiten

Melden als u begint

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de (bouw)activiteiten
 • U doet dit voor de start van de bouw. In de vergunning staat wanneer u dat doet
 • U mailt naar bouwtoezicht@hilversum.nl

Wat kost het

 • 3,4% van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder BTW), met een minimum van € 50
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het bestemmingsplan
 • U vindt de kosten in de legesverordening (vanaf artikel 2.3)
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt afgegeven of als u de aanvraag stopt