Airco of warmtepomp bij uw woning

U wilt een airco of warmtepomp bij uw huis plaatsen. In de meeste gevallen heeft u hiervoor geen vergunning nodig. Als u wel een vergunning nodig heeft dan vraagt u deze aan via het Omgevingsloket.

Wat moet u weten

U heeft wel of geen een omgevingsvergunning nodig in de onderstaande gevallen:

Airco of warmtepomp op de grond

U heeft geen omgevingsvergunning nodig:

 • Als het apparaat lager is dan 1 meter en de oppervlakte niet meer is dan 2 m2

U heeft wel een omgevingsvergunning nodig:

Airco of warmtepomp op of aan een gebouw

U heeft geen omgevingsvergunning nodig:

 • Als het apparaat kleiner is dan 0,5 meter (haaks gemeten op de gevel of het dak)

U heeft wel een omgevingsvergunning nodig:

Voorwaarden geluid

Vergunningvrij betekent niet regelvrij. U moet zich altijd houden aan de geluidsvoorwaarden die gelden sinds 1 april 2021. De exacte eisen vindt u in het Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 4.107 en 4.108. Bij twijfel, vraag ernaar bij uw leverancier. 

Contact

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, via 14 035 of omgevingsvergunning@hilversum.nl

Advies

 • Als u een airco of warmtepomp wilt plaatsen, raden we aan om dit met uw buren te bespreken. Zorg dat zij geen geluidsoverlast hebben
 • We raden aan om het apparaat zo veel mogelijk uit het zicht te plaatsen en een apparaat te kiezen dat zo min mogelijk opvalt. Gebruik zo veel mogelijk materialen en kleuren die passen bij de omgeving  
 • Een geluidsniveau van 30 dB of 40 dB is duidelijk hoorbaar. Minder geluid is beter voor uw woonomgeving en voor uzelf
 • Om het geluid te dempen kunt u bijvoorbeeld een kast om het apparaat plaatsen (suskast) en/of het apparaat op rubbers of veren zetten
 • Schrijf afspraken die u met uw buren maakt op

Wat moet u doen

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig. Bij activiteit moet u 'Bouwactiviteit (omgevingsplan)' aanvragen
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. In het Omgevingsloket start u de aanvraag en beantwoordt u de vragen. Het digitale aanvraagformulier kunt u downloaden, printen en per post naar de gemeente sturen. Het aanvraagformulier stuurt u met bijlagen naar het volgende adres: 
      
     Gemeente Hilversum 
     Afdeling Publiekszaken, team Backoffice 
     Postbus 9900 
     1201 GM Hilversum 
       
 •    Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Meesturen

 • Situatietekening of uitsnede van kadastrale kaart waar de globale plaatsing ingetekend is
 • Foto’s (in kleur), ook van de omgeving
 • Foto of schets (plattegrond of gevelaanzicht) met ingetekend waar de unit wordt geplaatst, van zowel de bestaande als nieuwe situatie
 • Productinformatie over type, afmetingen, kleur en materiaal
 • Als u huurt, een toestemming van uw verhuurder

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

6 weken bezwaar  

 • Na het besluit op uw vergunningaanvraag kunt u bezwaar maken. Dat mag binnen 6 weken nadat het besluit genomen is 
 • Andere mensen mogen ook bezwaar maken  
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten zolang deze zijn terug te draaien
 • Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd  
 • We raden u daarom aan om pas een aantal dagen na deze 6 weken te beginnen met uw werkzaamheden  
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is  

Melden als u begint en als werkzaamheden klaar zijn

 •    U moet altijd melden wanneer u begint met de bouw
 •    U doet dit minimaal 2 werkdagen voor de start van de bouw
 •    U doet de melding via het Omgevingsloket
 •    Ook moet u uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden klaar zijn de gemeente daarover informeren
 •    U mag het bouwwerk niet in gebruik nemen voordat u de gemeente heeft geïnformeerd

Wat kost het

 • Voor het behandelen van een omgevingsvergunningaanvraag brengen wij kosten in rekening
 • De kosten verschillen per aanvraag en aantal activiteiten. Zo kost een vergunning voor (ver)bouwen een percentage van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder btw)
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het omgevingsplan
 • U vindt informatie over de opbouw van kosten in artikel 2.3 van de Legesverordening en kosten per activiteit in hoofdstuk 2 van de Legesverordening 
 • U betaalt ook leges als:
  • de vergunning wordt geweigerd
  • de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld
  • u de aanvraag intrektU betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt afgegeven of als u de aanvraag stopt

Bekijk ook