Airco of warmtepomp bij uw woning

U wilt een airco of warmtepomp bij uw huis plaatsen. U moet misschien een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Voorwaarden geluid

 • Het geluid van het apparaat mag in het huis van uw buren maximaal 30 decibel (dB) zijn, gemeten volgens de norm NEN 5077
 • Buiten mag het geluid van het apparaat maximaal 40 dB zijn, gemeten op de grens tussen uw grond en die van uw buren
 • Als u 2 of meer woningen op uw grond heeft staan, gelden deze eisen ook. Dus in de woningen mag het geluid maximaal 30 dB zijn, buiten maximaal 40 dB
 • Om de geluidsnormen buiten te bepalen gebruikt u de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
 • Een geluidsniveau van 30 dB of 40 dB is duidelijk hoorbaar. Minder geluid is beter voor uw woonomgeving en voor uzelf
 • Om het geluid te dempen kunt u bijvoorbeeld een kast om het apparaat plaatsen (suskast) en/of het apparaat op rubbers of veren zetten

Op de grond

 • U heeft geen omgevingsvergunning nodig als het apparaat maximaal 1 meter hoog is, en de oppervlakte kleiner is dan 2 m2
 • Als u moet graven om het apparaat te plaatsen moet u in het bestemmingsplan kijken of graven is toegestaan. Als dat niet het geval is, vraagt u een omgevingsvergunning aan
 • Beschermd stadsgezicht: een omgevingsvergunning is nodig als u het apparaat plaatst aan de voorkant of zijkant van uw woning, of als het apparaat te zien is vanuit de openbare ruimte
 • Monument: U vraagt een omgevingsvergunning aan. Dit doet u ook als uw woning in het proces zit om aangewezen te worden als monument

Aan de gevel

 • Aan de gevel betekent aan de buitenmuur van uw woning
 • Geen omgevingsvergunning nodig als het apparaat maximaal 50 centimeter uitsteekt (inclusief bijvoorbeeld de bevestiging en het frame)
 • Dit geldt ook als u het apparaat op uw balkon zet tegen de gevel van uw woning aan. Let op, u mag niet over de grens tussen u en uw buren of tussen u en openbaar gebied gaan
 • Beschermd stadsgezicht: omgevingsvergunning is nodig als u het apparaat plaatst aan de voorkant of zijkant van uw woning, of als het apparaat te zien is vanuit de openbare ruimte
 • Monument: U vraagt een omgevingsvergunning aan. Dit doet u ook als uw woning in het proces zit om aangewezen te worden als monument

Op het dak

 • U heeft geen omgevingsvergunning nodig als het apparaat maximaal 50 centimeter uitsteekt (inclusief bijvoorbeeld de bevestiging en het frame)
 • Beschermd stadsgezicht: U heeft een omgevingsvergunning nodig als u het apparaat plaatst op het dak aan de voorzijde van uw woning of als het apparaat te zien is vanuit de openbare ruimte. Ook vraagt u een omgevingsvergunning aan als u het apparaat op een plat dak plaatst
 • Monument: U vraagt een omgevingsvergunning aan. Dit doet u ook als uw woning in het proces zit om aangewezen te worden als monument

Contact

 • Als u een airco of warmtepomp wilt plaatsen, bespreekt u dit eerst met uw buren. Zorg dat zij geen geluidsoverlast hebben
 • Plaats het apparaat zo veel mogelijk uit het zicht
 • Kies altijd een apparaat dat zo min mogelijk opvalt. Gebruik materialen en kleuren die passen bij de omgeving
 • Schrijf afspraken die u met uw buren maakt op

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD of eHerkenning. Het

  Gemeente Hilversum
  Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
  Postbus 9900
  1201 GM Hilversum
   
 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Meesturen

 • Situatietekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie, getekend op schaal, met afmetingen, oppervlaktes en uitleg
 • Foto’s (in kleur), ook van de omgeving
 • Constructietekeningen en -berekeningen
 • Tekening van alle betrokken gebouwen: hoofdgebouwen, aanbouwen, bijgebouwen
 • Informatie over kleur- en materiaalgebruik
 • Een inschatting van het geluid op het perceel van uw buren
 • Als u huurt, toestemming van uw verhuurder

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

6 weken bezwaar

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden) hebben na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten zolang deze zijn terug te draaien. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd
 • Als activiteiten niet zijn terug te draaien mag u pas na afloop van de bezwaarperiode van 6 weken met de bouw starten
 • Meer informatie over het starten met de activiteiten

Melden als u begint

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de (bouw)activiteiten
 • U doet dit voor de start van de bouw. In de vergunning staat wanneer u dat doet
 • U mailt naar bouwtoezicht@hilversum.nl
 • 3,4% van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder BTW), met een minimum van € 50
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het bestemmingsplan
 • U vindt de kosten in de legesverordening (vanaf artikel 2.3)
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt afgegeven of als u de aanvraag stopt