Airco of warmtepomp bij uw woning

U wilt een airco of warmtepomp bij uw huis plaatsen. In de meeste gevallen heeft u hiervoor geen vergunning nodig. Als u wel een vergunning nodig heeft dan vraagt u deze aan via het Omgevingsloket.

Wat moet u weten

Wel een vergunning nodig

U woont in een beschermd stadsgezicht:

 • U heeft een omgevingsvergunning nodig als het apparaat aan de voor- of zijkant van uw woning wordt geplaatst
 • U heeft een omgevingsvergunning nodig als het apparaat naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is

U woont in een monument:

 • U heeft altijd een omgevingsvergunning nodig. Ook als uw woning in het proces zit om aangewezen te worden als monument

Raadpleeg voor de zekerheid het bestemmingsplan van uw adres. Bij twijfel doet u de vergunningscheck. Vergunningvrij betekent niet regelvrij. U moet zich altijd aan de geluidsvoorwaarden houden.

Voorwaarden geluid

 • Het geluid van het apparaat mag in het huis van uw buren maximaal 30 decibel (dB) zijn, gemeten volgens de norm NEN 5077
 • Buiten mag het geluid van het apparaat maximaal 40 dB zijn, gemeten op de grens tussen uw grond en die van uw buren
 • Als u 2 of meer woningen op uw grond heeft staan, gelden deze eisen ook. Dus in de woningen mag het geluid maximaal 30 dB zijn, buiten maximaal 40 dB
 • Om de geluidsnormen buiten te bepalen gebruikt u de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
 • Een geluidsniveau van 30 dB of 40 dB is duidelijk hoorbaar. Minder geluid is beter voor uw woonomgeving en voor uzelf
 • Om het geluid te dempen kunt u bijvoorbeeld een kast om het apparaat plaatsen (suskast) en/of het apparaat op rubbers of veren zetten
 • Deze geluidsvoorwaarden gelden sinds 1 april 2021

Contact

Wat moet u doen

 • Als u een airco of warmtepomp wilt plaatsen, bespreekt u dit eerst met uw buren. Zorg dat zij geen geluidsoverlast hebben
 • Plaats het apparaat zo veel mogelijk uit het zicht
 • Kies altijd een apparaat dat zo min mogelijk opvalt. Gebruik materialen en kleuren die passen bij de omgeving
 • Schrijf afspraken die u met uw buren maakt op

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD of eHerkenning. Het aanvraagformulier stuur u naar het volgende adres:

  Gemeente Hilversum
  Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
  Postbus 9900
  1201 GM Hilversum
   
 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Meesturen

 • Situatietekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie, getekend op schaal, met afmetingen, oppervlaktes en uitleg
 • Foto’s (in kleur), ook van de omgeving
 • Constructietekeningen en -berekeningen
 • Tekening van alle betrokken gebouwen: hoofdgebouwen, aanbouwen, bijgebouwen
 • Informatie over kleur- en materiaalgebruik
 • Een inschatting van het geluid op het perceel van uw buren
 • Als u huurt, toestemming van uw verhuurder

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

6 weken bezwaar

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden) hebben na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten zolang deze zijn terug te draaien. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd
 • Als activiteiten niet zijn terug te draaien mag u pas na afloop van de bezwaarperiode van 6 weken met de bouw starten
 • Meer informatie over het starten met de activiteiten

Melden als u begint

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de (bouw)activiteiten
 • U doet dit voor de start van de bouw. In de vergunning staat wanneer u dat doet
 • U mailt naar bouwtoezicht@hilversum.nl

Wat kost het

 • 3,4% van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder BTW), met een minimum van € 50
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het bestemmingsplan
 • U vindt de kosten in de legesverordening (vanaf artikel 2.3)
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt afgegeven of als u de aanvraag stopt