Duurzaamheid

In het najaar halen wij het blad van de straten en fietspaden. U kunt dan ook uw eigen blad aan de weg leggen (niet op het fietspad). Het laten liggen van blad in de tuin is goed voor dieren, insecten en bodemkwaliteit.
Als u wilt weten hoe u zelf duurzame energie kunt opwekken en hoe Hilversum duurzame energie wil opwekken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen.
Als u wilt weten hoe u het beste energie kunt besparen en waar u advies of ondersteuning kunt krijgen.
U kunt de grond rondom bomen (boomspiegel) gebruiken om plantjes te planten. Dit is goed voor de natuur. U neemt contact op met uw wijkregisseur.
In Hilversum wordt op sommige plekken minder gemaaid door de gemeente om een betere plek voor insecten te maken.
Wat u kunt doen bij rookoverlast. Tips om zo schoon mogelijk te stoken en overlast te verminderen.