Duurzaamheid

In het najaar halen wij het blad van de straten en fietspaden. U kunt dan ook uw eigen blad aan de weg leggen (niet op het fietspad). Het laten liggen van blad in de tuin is goed voor dieren, insecten en bodemkwaliteit.
Als u wilt weten hoe u zelf duurzame energie kunt opwekken en hoe Hilversum duurzame energie wil opwekken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen.
Als u wilt weten hoe u het beste energie kunt besparen en waar u advies of ondersteuning kunt krijgen.
U kunt de grond rondom bomen (boomspiegel) gebruiken om plantjes te planten. Dit is goed voor de natuur. U neemt contact op met uw wijkregisseur.
In Hilversum wordt op sommige plekken minder gemaaid door de gemeente om een betere plek voor insecten te maken.
Wat u kunt doen bij rookoverlast. Tips om zo schoon mogelijk te stoken en overlast te verminderen.
We gebruiken steeds meer stroom. Hierdoor raakt het stroomnet van Nederland vooral op piekmomenten overbelast. Liander gaat daarom komende jaren het stroomnet in Hilversum verzwaren.