Aanbouw of uitbouw

U wilt uw gebouw uitbreiden (uitbouw) of een nieuw deel eraan vast bouwen (aanbouw). Bijvoorbeeld een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning. U moet misschien een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt een vergunningcheck en aanvraag doen via het Omgevingsloket. In beschermd stadsgezicht gelden speciale regels. Bij een monument moet u altijd een vergunning aanvragen.

Wat moet u weten

Welstandsregels

 • Zorg dat uw aanvraag past binnen de regels voor aan- of uitbouw uit de Welstandsnota (hoofdstuk 5, dit zijn regels over hoe een gebouw eruit mag zien en of het ontwerp in de omgeving past)
 • In de welstandsnota worden 3 welstandsniveaus genoemd:
 1. welstandsluwe en gewone gebieden
 2. bijzondere welstandsgebieden
 3. beschermde situaties
 • Als u het welstandsniveau van uw gebouw niet weet, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, via 14 035 of omgevingsvergunning@hilversum.nl
 • Plannen die bijvoorbeeld in maatvoering, vormgeving en detaillering aan de welstandsregels voldoen worden meestal sneller behandeld

Natuurbescherming

Betrek de buurt (participatie)

 • In Hilversum moet iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opnemen met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan bijvoorbeeld gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

BLVC-plan

 • Bij grote bouwprojecten met veel gevolgen voor de omgeving stuurt u een BLVC-plan mee met de aanvraag. Dit gaat over maatregelen voor Bereikbaarheid, Leefkwaliteit en Veiligheid tijdens de bouw. En over de Communicatie hierover naar de buurt

Contact

Wat moet u doen

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD of eHerkenning. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:

Gemeente Hilversum
Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Tekeningen

 • De bouwtekeningen moeten voldoen aan de Regeling omgevingsrecht
 • Een situatietekening (schaal 1:500) met daarop:
  • De maten en oppervlakten van uw grond en van alle gebouwen en bouwwerken daarop (bestaand en nieuw)
  • Hoe het gebouw ligt en waar de terreingrenzen en wegen zijn
  • De terreinen ernaast en de gebouwen en bouwwerken daarop
 • Hoe de grond bij uw gebouw gebruikt wordt (bestaand en nieuw)
 • Plattegrond (schaal 1:100) van het gebouw (een horizontale doorsnede, 1200 mm boven vloerniveau, bestaand en nieuw)
 • Tekeningen van de buitenkant (gevelaanzichten, schaal 1:100, bestaand en nieuw)
 • Langsdoorsnede (schaal 1:100, bestaand en nieuw)
 • Horizontale (schaal 1:5) en verticale (schaal 1:10) details van onderdelen aan de buitenkant van het gebouw, die het uiterlijk bepalen

Maatvoering

Maatvoering in millimeter van:

 • Diepte en breedte van het gebouw (bestaand en nieuw)
 • De hoogte van de aan-/uitbouw in vergelijking met het terrein eromheen
 • De hoogte van de 1e verdiepingsvloer, gemeten in vergelijking tot het terrein eromheen

Constructie

 • Berekening van de nieuwe constructie en een controleberekening van de bestaande constructie, met stabiliteit (met gebruikmaking van Eurocodes zoals genoemd in Bouwbesluit 2012)
 • Tekeningen constructie (schaal 1:100, bestaand en nieuw)

Overig

 • Foto’s van de bestaande situatie met de gebouwen die ernaast liggen
 • Het materiaal en kleurgebruik

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

6 weken bezwaar

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden), krijgen na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten zolang deze zijn terug te draaien. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd
 • Meer informatie over het starten met de activiteiten

Melden als u begint

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de bouw
 • U doet dit voor de start van de bouw. In de vergunning staat wanneer u dat doet
 • U mailt naar bouwtoezicht@hilversum.nl

Wat kost het

 • Een vergunning voor (ver)bouwen kost 3,4% van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder btw)
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het bestemmingsplan
 • U vindt de kosten in de legesverordening (vanaf artikel 2.3)
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt afgegeven of als u de aanvraag stopt
 • Bij een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen te plaatsen rekent de gemeente geen kosten