Boom kappen

U wilt een boom kappen (vellen), verplaatsen of snoeien. U controleert of u een vergunning moet aanvragen.

Wat moet u weten

Met de Vergunningcheck in het Omgevingsloket controleert u of u voor uw werkzaamheden een vergunning moet aanvragen of melding moet doen

Spoed

 • Als een boom direct gevaar oplevert, meldt u dit via 14 035
 • Vraag naar de boomexpert van het team beheer en onderhoud afdeling leefomgeving 
 • De boomexpert komt naar u toe. Als er inderdaad spoed is, krijgt u toestemming of opdracht om de boom direct te kappen. Als een vergunning nodig zou zijn, regelt u dit na de boomkap 
   

Vergunning nodig

 • Bij een stamdoorsnede van 30 centimeter of meer. Dit geldt niet voor dode bomen of een Amerikaanse Vogelkers
 • Bij een stamdoorsnede van minder dan 30 centimeter in het Noordwestelijk Villagebied. Dit geldt niet voor gewoon onderhoud in beschermd stadsgezicht
 • De boom die u wilt kappen is geplant vanuit een herplantplicht
 • Als u twijfelt, kunt u de vergunningcheck doen via Omgevingsloket

Geen vergunning nodig

 • Weghalen van dode bomen of Amerikaanse vogelkers. U moet dan wel een melding doen, 4 weken voordat u begint met kappen
 • Bomen met een stamdoorsnede van minder dan 30 centimeter, gemeten op 1.30 meter stamhoogte. Hierop zijn 2 uitzonderingen: bomen van minder dan 30 centimeter in het Noordwestelijk Villagebied en bomen die zijn geplant voor de herplantplicht
 • Snoeiwerk met een maximum van 1/3e van de boomkroon
 • Als u twijfelt, kunt u de vergunningcheck doen via Omgevingsloket

Verplicht om nieuwe boom te planten

 • Als u een omgevingsvergunning voor het kappen krijgt, bent u verplicht een nieuwe boom te planten (herplantplicht)
 • Als herplanten niet mogelijk is, moet u betalen aan het herplantfonds
 • Of u een boom moet herplanten of geld moet storten in het fonds hangt af van de plek waar u woont binnen de gemeente. U leest wat u moet doen in het bericht van de gemeente (beschikking) als u de vergunning krijgt
 • Als bomen worden gekapt om de groei van nieuwe bomen te verbeteren (dunning) geldt de herplantplicht niet. De gemeente bepaalt of er sprake is van dunning
Stamdoorsnedes herplant en kosten herplantfonds
Boomwaarde te vellen boomStamomtrek te herplanten boomFinanciële waarde te planten boom
laag14-16 cm€ 273,00
gemiddeld16-20 cm€ 547,00
hoog20-25 cm€ 822,00

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Leefomgeving, team Beheer en Onderhoud, telefoonnummer 14 035

Wat moet u doen

Insturen

Vraag de vergunning online aan via het Omgevingsloket en doorloop de vragen. U kunt de documenten die u bij de aanvraag moet inleveren direct uploaden.

 • Noem het aantal bomen dat u wilt kappen
 • Geef de reden waarom u wilt kappen
 • Stuur een situatietekening (of kleurenfoto) van de boom of bomen, waarop duidelijk te zien is wat de locatie is  
  • De situatietekening moet per boom de volgende gegevens bevatten:
   • de soort boom
   • de plek waar de boom of bomen staan op het voor-, zij, of achtererf
   • de diameter van de boom of bomen in centimeters gemeten op 1,30 meter stamhoogte
   • de mogelijkheid tot herbeplanten
 • Stuur de toestemming van de eigenaar mee als u dat zelf niet bent

Heeft u een plan voor herplant? Voeg deze dan toe aan de aanvraag of melding:

 •    locatie van herbeplanten
 •    aantal en soorten te herplanten houtopstanden 

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl
 • 3 werkdagen voordat de boom wordt gekapt, moet u een mail daarover sturen aan kapmeldingen@hilversum.nl

6 weken bezwaar

 •  Na het besluit op uw vergunningaanvraag kunt u bezwaar maken. Dat mag binnen 6 weken nadat het besluit genomen is
 • Andere mensen mogen ook bezwaar maken
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is
 • We raden u aan pas te starten met de werkzaamheden enkele dagen na deze 6 weken. Wordt er tijdens deze bezwaartermijn een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend? Dan mag u pas gaan kappen als er een beslissing is gekomen op dat verzoek

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Wat kost het

 • Aanvraag per boom € 222,00
 • De legeskosten vindt u in de Legesverordening (artikel 2.30) 
 • Houdt rekening met de kosten voor verplichte herplant of betaling herplantfonds
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt