Dakkapel

U wilt een dakkapel plaatsen. U heeft daar vaak een vergunning voor nodig. U kunt een vergunningcheck en aanvraag doen via het Omgevingsloket. In beschermd stadsgezicht gelden speciale regels. Bij een monument moet u altijd een vergunning aanvragen.

Wat moet u weten

Welstandsregels

 1.    welstandsluwe en gewone gebieden
 2.    bijzondere welstandsgebieden
 3.    beschermde situaties
 • Als u het welstandsniveau van uw gebouw niet weet, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, via 14 035 of omgevingsvergunning@hilversum.nl
 • Plannen die bijvoorbeeld in maatvoering, vormgeving en detaillering aan de welstandsregels voldoen worden meestal sneller behandeld

Betrek de buurt (participatie)

 • In Hilversum adviseren wij dat iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opneemt met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan bijvoorbeeld gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

Natuurbescherming  

Contact

Wat moet u doen

Aanvraag

 • U doet de digitaal via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. In het Omgevingsloket start u de aanvraag en beantwoordt u de vragen. Het digitale aanvraagformulier kunt u downloaden, printen en per post naar de gemeente sturen. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar: 
     
  • Gemeente Hilversum 
   Afdeling Publiekszaken, team Backoffice 
   Postbus 9900 
   1201 GM Hilversum
 •    Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Tekeningen 

 • Bekijk een voorbeeldtekening (pdf, 553 kB)
 • Situatietekening (schaal 1:500) met daarop:  
  • De grootte van het gebouw en de grond
  • Hoe het gebouw ligt en waar de terreingrenzen en wegen zijn
  • Waar de toegangen tot het terrein zijn
  • De terreinen ernaast en de gebouwen daarop
 • Plattegrond (schaal 1:100) van de verdieping waar de dakkapel wordt gebouwd (een horizontale doorsnede, 1200 mm boven vloerniveau, bestaand en nieuw)
 • Tekeningen van de buitenkant (gevelaanzichten, schaal 1:100, bestaand en nieuw)
 • Langsdoorsnede (schaal 1:100, bestaand en nieuw)
 • Horizontale (schaal 1:5) en verticale (schaal 1:10) details van onderdelen aan de buitenkant van het gebouw, die het uiterlijk bepalen
 • Constructietekeningen met maatvoering van de constructieve delen
 • Foto’s van de bestaande situatie met de gebouwen die ernaast liggen
 • Het materiaal en kleurgebruik

Maatvoering

Maatvoering in millimeter van:

 • Het hoogteverschil tussen de onderkant van de dakkapel en de dakvoet/goot
 • Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de dakkapel en de daknok
 • De hoogte van de dakkapel (onderkant dakkapel tot bovenkant dakkapel)
 • De breedte van het dakvlak van het gebouw
 • De breedte van de dakkapel
 • De afstand tussen de zijkanten van de dakkapel en de zijkanten van het dakvlak
 • De hoogte van de bovenkant van de dakkapel, gemeten ten opzichte van het aansluitende terrein
 • De hoogte van de vloerafscheiding bij de dakkapel, gemeten ten opzichte van de aansluitende vloer

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te vragen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

6 weken bezwaar

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden), krijgen na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten zolang deze zijn terug te draaien. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd

Melden als u begint en als werkzaamheden klaar zijn

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de bouw
 • U doet dit minimaal 2 werkdagen voor de start van de bouw
 • U doet de melding via het Omgevingsloket
 • Ook moet u uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden klaar zijn de gemeente daarover informeren
 • U mag het bouwwerk niet in gebruik nemen voordat u de gemeente heeft geïnformeerd

Wat kost het

 • Voor het behandelen van een omgevingsvergunningaanvraag brengen wij kosten in rekening
 • De kosten verschillen per aanvraag en aantal activiteiten
 • Een vergunning voor het bouwen van een dakkapel kost een percentage van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder btw), vermeerderd met €300
 • Er kunnen extra kosten bij komen
 • U vindt informatie over de opbouw van kosten in artikel 2.3 van de Legesverordening en kosten per activiteit in hoofdstuk 2 van de Legesverordening
 • U betaalt ook leges als:
  • de vergunning wordt geweigerd
  • de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld
  • u de aanvraag intrekt

Bekijk ook