Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Monumenten (welstand)

Als u gaat (ver)bouwen controleert de commissie welstand en monumenten uw bouwplan. Er zijn regels voor bijvoorbeeld vormgeving, hoogte, details en materiaal- en kleurgebruik. Op basis van hun advies geeft de gemeente u wel of geen vergunning.

Invoering Omgevingswet

Op dit moment bereiden wij onze website en telefonische dienstverlening voor op de invoering van de Omgevingswet. De informatie die wij nu op de website aanbieden gaat over de situatie tot en met 31 december 2023. De komende tijd zullen wij de informatie op deze website aanvullen.

Vergadering

 • De commissie vergadert 1 keer per 2 weken op donderdag
 • De vergaderingen zijn openbaar
 • Bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u aangeven of u een mondelinge toelichting wilt geven op uw bouwplan. Wanneer u daarvoor kiest, dan krijgt u uiterlijk de dinsdag voor de vergadering een uitnodiging per e-mail. In deze e-mail vindt u alle informatie. De commissie raadt u aan om persoonlijk bij de vergadering aanwezig te zijn om uw plan toe te lichten
 • Om uw bouwplan snel te behandelen is het belangrijk dat de commissie een zo compleet mogelijk beeld heeft. Denk daarbij aan voldoende tekeningen met de maten, foto’s van de situatie en omgeving en materiaal- en kleurgebruik
 • Geïnteresseerden melden zich als bezoeker. U kunt niet uw mening geven (geen spreekrecht). Bezoekers melden zich uiterlijk 2 dagen voor de vergaderdatum via het e-mailadres: crkm@hilversum.nl. Bij het aanmelden geeft u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Verslagen kunt u opvragen bij het secretariaat van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten via  crkm@hilversum.nl 

Agenda

Verdeling van de commissies

De commissie is onderverdeeld in subcommissies.

Subcommissie Kleine Plannen

Deze commissie adviseert op kleine wijzigingen aan bebouwing binnen de beschermde stadsgezichten en aan monumenten plannen die buiten de regels Ambtelijke welstandstoets 2021 vallen. Ook als er twijfel is bij de ambtelijke advisering door het secretariaat. De commissie bestaat dan uit 3 leden: restauratiearchitect, architect en cultuurhistorie (bij monumenten)

Subcommissie 1

Deze commissie adviseert op grotere ingewikkelde plannen in de beoordelingsfase. Dit zijn vaak aanvragen omgevingsvergunning. De commissie bestaat dan uit 4 leden: restauratiearchitect, 2 architecten en een burgerlid.

Subcommissie 2

Deze commissie adviseert op grotere ingewikkelde plannen in de ontwerpfase. Dit zijn vaak aanvragen vooronderzoek. De commissie bestaat dan uit 7 leden; restauratiearchitect, 3 architecten, cultuurhistorie, stedenbouwkundige en een burgerlid.

Subcommissie 3

Deze commissie adviseert op ruimtelijke plannen, programma’s, ruimtelijk beleid en visies met ruimtelijke impact. De commissie bestaat dan uit 5 leden: 2 architecten, cultuurhistorie, stedenbouwkundige en een burgerlid.

Jaarplanning 2023

 • 2, 16 en 30 maart
 • 13 en 26 april
 • 11 en 25 mei
 • 8 en 22 juni
 • 6 en 20 juli
 • 3, 17 en 31 augustus
 • 14 en 28 september
 • 12 en 26 oktober
 • 9 en 23 november
 • 7 en 21 december

Adviezen ARK en CWM

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) en Commissie Welstand en Monumenten (CWM) zijn samengevoegd tot de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (CRK&M). De adviezen van de ARK en CWM zijn op te vragen via CRKM@hilversum.nl.

Contact

Bekijk ook