Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Monumenten (welstand)

Als u gaat (ver)bouwen controleert de commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Monumenten (welstand) uw bouwplan. Er zijn regels voor bijvoorbeeld vormgeving, hoogte, details en materiaal- en kleurgebruik. Op basis van hun advies geeft de gemeente u wel of geen vergunning.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Monumenten 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten adviseert de gemeente Hilversum over het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit. De commissie is onderverdeeld in subcommissies. Alle subcommissies samen vormen de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (CRK&M).

Samenstelling van de commissie

De CRK&M bestaat uit 9 leden:

 • Rowin Petersma, voorzitter
 • Alenca Mulder, lid restauratie en bouwhistorie (monumentlid)
 • Hugo van Velzen, lid restauratie en bouwhistorie (monumentlid)
 • Ingrid Oosterheerd, lid cultuur- en architectuurhistorie (monumentlid)
 • Jan Willem Baijense, lid architectuur
 • Joris Molenaar, lid architectuur
 • Claudia Schmidt, lid architectuur
 • Rocco Reukema, lid stedenbouw
 • Hester Gietelink, burgerlid

Subcommissie Kleine Plannen

Deze commissie adviseert op kleine wijzigingen aan bebouwing binnen de beschermde stadsgezichten en aan monumenten plannen die buiten de regels Ambtelijke welstandstoets 2021 vallen. Ook als er twijfel is bij de ambtelijke advisering door het secretariaat. De commissie bestaat dan uit 3 leden: restauratiearchitect, architect en cultuurhistorie (bij monumenten)

Subcommissie 1

Deze commissie adviseert op grotere ingewikkelde plannen in de beoordelingsfase. Dit zijn vaak aanvragen omgevingsvergunning. De commissie bestaat dan uit 4 leden: restauratiearchitect, 2 architecten en een burgerlid.

Subcommissie 2

Deze commissie adviseert op grotere ingewikkelde plannen in de ontwerpfase. Dit zijn vaak aanvragen vooronderzoek en maatwerkinitiatief. De commissie bestaat dan uit 7 leden; restauratiearchitect, 3 architecten, cultuurhistorie, stedenbouwkundige en een burgerlid.

Subcommissie 3

Deze commissie adviseert op ruimtelijke plannen, programma’s, ruimtelijk beleid en visies met ruimtelijke impact. De commissie bestaat dan uit 5 leden: 2 architecten, cultuurhistorie, stedenbouwkundige en een burgerlid.

Vergadering

 • De commissie vergadert 1 keer per 2 weken op donderdag
 • De vergaderingen zijn openbaar
 • Bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u aangeven of u een mondelinge toelichting wilt geven op uw bouwplan. Wanneer u daarvoor kiest, dan krijgt u uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de vergadering een uitnodiging per e-mail. In deze e-mail vindt u alle informatie. De commissie raadt u aan om persoonlijk bij de vergadering aanwezig te zijn om uw plan toe te lichten
 • Om uw bouwplan snel te behandelen is het belangrijk dat de commissie een zo compleet mogelijk beeld heeft. Denk daarbij aan voldoende tekeningen met de maten, foto’s van de situatie en omgeving en materiaal- en kleurgebruik
 • Geïnteresseerden melden zich als bezoeker. U kunt niet uw mening geven (geen spreekrecht). Bezoekers melden zich uiterlijk 2 dagen voor de vergaderdatum via het e-mailadres: crkm@hilversum.nl. Bij het aanmelden geeft u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer 

Adviezen  

De adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten vraagt u op via CRKM@hilversum.nl.

Agenda

 De agenda van 11 juli 2024

Jaarplanning 2024

 • 4 en 11 juli
 • 1, 22 en 29 augustus
 • 12 en 26 september
 • 10 en 24 oktober
 • 7 en 21 november
 • 5 en 19 december

Contact

Bekijk ook