Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Monumenten (welstand)

Als u gaat (ver)bouwen controleert de commissie welstand en monumenten uw bouwplan. Er zijn regels voor bijvoorbeeld vormgeving, hoogte, details en materiaal- en kleurgebruik. Op basis van hun advies geeft de gemeente u wel of geen vergunning.
 • De commissie vergadert 1 keer per 2 weken op donderdag
 • De vergaderingen zijn openbaar
 • Bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u aangeven of u een mondelinge toelichting wilt geven op uw bouwplan. Wanneer u daarvoor kiest, dan krijgt u uiterlijk de dinsdag voor de vergadering een uitnodiging per e-mail. In deze e-mail vindt u alle informatie. De commissie raadt u aan om persoonlijk bij de vergadering aanwezig te zijn om uw plan toe te lichten
 • Om uw bouwplan snel te behandelen is het belangrijk dat de commissie een zo compleet mogelijk beeld heeft. Denk daarbij aan voldoende tekeningen met de maten, foto’s van de situatie en omgeving en materiaal- en kleurgebruik
 • Geïnteresseerden melden zich als bezoeker. U kunt niet uw mening geven (geen spreekrecht). Bezoekers melden zich uiterlijk 2 dagen voor de vergaderdatum via het e-mailadres: crkm@hilversum.nl. Bij het aanmelden geeft u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Een verslag van de vergadering kunt u opvragen via crkm@hilversum.nl

De commissie is onderverdeeld in subcommissies.

Subcommissie Kleine Plannen

Deze commissie adviseert op kleine wijzigingen aan bebouwing binnen de beschermde stadsgezichten en aan monumenten plannen die buiten de regels Ambtelijke welstandstoets 2021 vallen. Ook als er twijfel is bij de ambtelijke advisering door het secretariaat. De commissie bestaat dan uit 3 leden: restauratiearchitect, architect en cultuurhistorie (bij monumenten)

Subcommissie 1

Deze commissie adviseert op grotere ingewikkelde plannen in de beoordelingsfase. Dit zijn vaak aanvragen omgevingsvergunning. De commissie bestaat dan uit 4 leden: restauratiearchitect, 2 architecten en een burgerlid.

Subcommissie 2

Deze commissie adviseert op grotere ingewikkelde plannen in de ontwerpfase. Dit zijn vaak aanvragen vooronderzoek. De commissie bestaat dan uit 7 leden; restauratiearchitect, 3 architecten, cultuurhistorie, stedenbouwkundige en een burgerlid.

Subcommissie 3

Deze commissie adviseert op ruimtelijke plannen, programma’s, ruimtelijk beleid en visies met ruimtelijke impact. De commissie bestaat dan uit 5 leden: 2 architecten, cultuurhistorie, stedenbouwkundige en een burgerlid.

 • 2, 16 en 30 maart
 • 13 en 26 april
 • 11 en 25 mei
 • 8 en 22 juni
 • 6 en 20 juli
 • 3, 17 en 31 augustus
 • 14 en 28 september
 • 12 en 26 oktober
 • 9 en 23 november
 • 7 en 21 december