U wilt extra ruimte aan uw gebouw toevoegen door een dakopbouw te plaatsen. U moet een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat moet u weten

Welstandsregels

 • Zorg dat uw aanvraag past binnen de regels voor dakopbouwen uit de Welstandsnota. In de welstandsnota staan de regels over hoe een gebouw eruit mag zien en of het ontwerp in de omgeving past.
 • In de welstandsnota worden 3 welstandsniveaus genoemd:
 1. welstandsluwe en gewone gebieden
 2. bijzondere welstandsgebieden
 3. beschermde situaties
 • Als u het welstandsniveau van uw gebouw niet weet, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, via 14 035 of omgevingsvergunning@hilversum.nl
 • Plannen die bijvoorbeeld in maatvoering, vormgeving en detaillering aan de welstandsregels voldoen worden meestal sneller behandeld

Natuurbescherming

Betrek de buurt (participatie)

 • In Hilversum moet iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opnemen met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan bijvoorbeeld gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

BLVC-plan

 • Bij grote bouwprojecten met veel gevolgen voor de omgeving stuurt u een BLVC-plan mee met de aanvraag. Dit gaat over maatregelen voor Bereikbaarheid, Leefkwaliteit en Veiligheid tijdens de bouw. En over de Communicatie hierover naar de buurt

Contact

Wat moet u doen

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD of eHerkenning. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:

Gemeente Hilversum
Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Tekeningen

 • De bouwtekeningen moeten voldoen aan de Regeling omgevingsrecht
 • Situatietekening (schaal 1:500, bestaande toestand en nieuwe toestand) met daarop:
  • De grootte van het gebouw en de grond
  • Hoe het gebouw ligt en waar de terreingrenzen en wegen zijn
  • Waar de toegangen tot het terrein zijn
  • De terreinen ernaast en de gebouwen daarop
  • Hoe de grond en het bouwwerk gebruikt gaan worden
 • Een plattegrond (1:100) van alle verdiepingen, waaronder de verdieping waarop de dakopbouw wordt gebouwd (bestaand en nieuw)
 • Een horizontale doorsnede 1200 mm boven vloerniveau met daarop:
  • Hoe afscheidingen aan de binnen- en buitenkant van het gebouw gemaakt zijn en van welk materiaal
  • Peilmaten van de vloer
  • Trappen en hellingbanen
  • Binnen- en buitenkozijnen, met draairichting van beweegbare onderdelen als die er zijn
  • Kokers, schachten, kanalen en schoorstenen
  • De grootte, gebruik en invulling van ruimten
  • Andere gegevens die goed zijn om te laten zien op plattegronden, zoals toiletruimte, badruimte, buitenberging, buitenruimte, stallingsruimte, de plek van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen
 • Alle tekeningen moeten een duidelijke maatvoering en schaal hebben, met de vloerpeilen gemeten vanaf het straatpeil en de hoogte van het maaiveld op de plek van de entree van het gebouw
 • Tekeningen van de gevels van het gebouw (schaal 1:100, bestaand en nieuw)
 • Principedetails van onderdelen die het uiterlijk van het bouwwerk bepalen (schaal 1:5)

Maatvoering

Maatvoering in millimeter van:

 • De hoogte van de dakopbouw gemeten vanaf het straatpeil
 • De hoogte van de dakopbouw vergeleken met de hoogte van de bouwlagen
 • Lengte en breedte van het dakvlak van het gebouw
 • Lengte en breedte van de dakopbouw
 • De hoogte van de bovenkant van de dakopbouw, gemeten ten opzichte van het aansluitende terrein
 • De stahoogte in de bestaande ruimte gemeten vanaf de aansluitende vloer
 • De stahoogte in de nieuwe ruimte gemeten vanaf de aansluitende vloer
 • De grootte en plaatsing van kozijn(en)
 • De hoogte van de goot van de dakopbouw t.o.v. de hoogte van de daknok
 • Hellingshoek van het bestaande dak en van de dakopbouw

Constructie

Uit het oogpunt van constructieve veiligheid voegt u gegevens toe (bestaand en nieuw) van:

 • De gebruikte materialen
 • De afmetingen van de gebruikte materialen (bijvoorbeeld de lengte van balken)
 • de opbouw van de constructie van het bouwwerk (bijvoorbeeld hoe dik de dakbalken zijn of hoe u het dak versterkt)
 • U geeft dit aan op constructietekening(en), met maatvoering van de constructieve onderdelen

Overig

 • Foto’s van de bestaande situatie inclusief van aangrenzende bebouwing
 • Het materiaal- en kleurgebruik (van gevels, voegwerk, kozijnen, ramen, dakgoten, boeidelen, dakbedekking)

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

6 weken bezwaar

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden), krijgen na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten zolang deze zijn terug te draaien. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd
 • Meer informatie over het starten met de activiteiten

Melden als u begint

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de bouw
 • U doet dit voor de start van de bouw. In de vergunning staat wanneer u dat doet
 • U mailt naar bouwtoezicht@hilversum.nl

Wat kost het

 • Een vergunning voor (ver)bouwen kost 3,4% van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder btw)
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het bestemmingsplan
 • U vindt de kosten in de legesverordening (vanaf artikel 2.3)
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt afgegeven of als u de aanvraag stopt