Dakopbouw

U wilt extra ruimte aan uw gebouw toevoegen door een dakopbouw te plaatsen. U heeft daar een vergunning voor nodig. U kunt een vergunningcheck en aanvraag doen via het Omgevingsloket. In beschermd stadsgezicht gelden speciale regels.

Wat moet u weten

 • Voor het plaatsen van een dakopbouw heeft u altijd een vergunning nodig
 • De vergunningcheck geeft u duidelijkheid over wat u moet doen of welke verplichtingen er voor u gelden. De uitkomst van de vergunningcheck kan zijn:
  • Vraag een vergunning aan voor 'Bouwactiviteit (omgevingsplan):  
   • de gemeente gaat beoordelen of uw (ver)bouwplannen voldoen aan de regels in het omgevingsplan. In het omgevingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren.  
  • Vraag een vergunning aan voor 'Bouwactiviteit (technisch)'
   • De gemeente gaat toetsen of uw (ver)bouwplannen voldoen aan de technische bouwvoorschriften.
 • Bij het plaatsen van een bouwwerk, zoals een dakopbouw moet u altijd voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving.  
 • Als uw gebouw in beschermd stadsgezicht staat gelden speciale regels. In Hilversum zijn de wijken Noordwestelijk Villagebied, Plan Oost en Hilversum Zuid beschermd
 • Als uw gebouw een monument is gelden speciale regels
 • Kijk of uw gebouw in een beschermd stadsgezicht staat of een monument is
 • Soms is het nodig dat u ook voor andere activiteiten vergunning aanvraagt of melding doet. Zorg dat u op tijd de regels checkt en de aanvraag of melding doet via het Omgevingsloket. Zo voorkomt u dat u niet mag starten. Zie de links onder het kopje Bekijk ook

Welstandsregels

 • Zorg dat uw aanvraag past binnen de regels voor dakopbouwen uit de Welstandsnota. In de welstandsnota staan de regels over hoe een gebouw eruit mag zien en of het ontwerp in de omgeving past.
 • In de welstandsnota worden 3 welstandsniveaus genoemd:
  1.    welstandsluwe en gewone gebieden
  2.    bijzondere welstandsgebieden
  3.    beschermde situaties
 • Als u het welstandsniveau van uw gebouw niet weet, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, via 14 035 of omgevingsvergunning@hilversum.nl
 • Plannen die bijvoorbeeld in maatvoering, vormgeving en detaillering aan de welstandsregels voldoen worden meestal sneller behandeld

Natuurbescherming

Betrek de buurt (participatie)

 • In Hilversum adviseren wij dat iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opneemt met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan bijvoorbeeld gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie  

Contact

Wat moet u doen

Aanvraag

 • U doet de digitaal via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. In het Omgevingsloket start u de aanvraag en beantwoordt u de vragen. Het digitale aanvraagformulier kunt u downloaden, printen en per post naar de gemeente sturen. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:
  • Gemeente Hilversum 
   Afdeling Publiekszaken, team Backoffice 
   Postbus 9900 
   1201 GM Hilversum
 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Tekeningen

 • Bekijk een voorbeeldtekening (pdf, 553 kB)
 • Situatietekening (schaal 1:500, bestaande toestand en nieuwe toestand) met daarop:  
  • De grootte van het gebouw en de grond
  • Hoe het gebouw ligt en waar de terreingrenzen en wegen zijn
  • Waar de toegangen tot het terrein zijn
  • De terreinen ernaast en de gebouwen daarop
  • Hoe de grond en het bouwwerk gebruikt gaan worden
 • Een plattegrond (1:100) van alle verdiepingen, waaronder de verdieping waarop de dakopbouw wordt gebouwd (bestaand en nieuw)
 • Een horizontale doorsnede 1200 mm boven vloerniveau met daarop:  
  • Hoe afscheidingen aan de binnen- en buitenkant van het gebouw gemaakt zijn en van welk materiaal
  • Peilmaten van de vloer
  • Trappen en hellingbanen
  • Binnen- en buitenkozijnen, met draairichting van beweegbare onderdelen als die er zijn
  • Kokers, schachten, kanalen en schoorstenen
  • De grootte, gebruik en invulling van ruimten
 • Andere gegevens die goed zijn om te laten zien op plattegronden, zoals toiletruimte, badruimte, buitenberging, buitenruimte, stallingsruimte, de plek van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen
 • Alle tekeningen moeten een duidelijke maatvoering en schaal hebben, met de vloerpeilen gemeten vanaf het straatpeil en de hoogte van het maaiveld op de plek van de entree van het gebouw
 • Tekeningen van de gevels van het gebouw (schaal 1:100, bestaand en nieuw)
 • Principedetails van onderdelen die het uiterlijk van het bouwwerk bepalen (schaal 1:5)

Maatvoering

Maatvoering in millimeter van:

 • De hoogte van de dakopbouw gemeten vanaf het straatpeil
 • De hoogte van de dakopbouw vergeleken met de hoogte van de bouwlagen
 • Lengte en breedte van het dakvlak van het gebouw
 • Lengte en breedte van de dakopbouw
 • De hoogte van de bovenkant van de dakopbouw, gemeten ten opzichte van het aansluitende terrein
 • De stahoogte in de bestaande ruimte gemeten vanaf de aansluitende vloer
 • De stahoogte in de nieuwe ruimte gemeten vanaf de aansluitende vloer
 • De grootte en plaatsing van kozijn(en)
 • De hoogte van de goot van de dakopbouw t.o.v. de hoogte van de daknok
 • Hellingshoek van het bestaande dak en van de dakopbouw

Constructie

Uit het oogpunt van constructieve veiligheid voegt u gegevens toe (bestaand en nieuw) van:

 • De gebruikte materialen
 • De afmetingen van de gebruikte materialen (bijvoorbeeld de lengte van balken)
 • De opbouw van de constructie van het bouwwerk (bijvoorbeeld hoe dik de dakbalken zijn of hoe u het dak versterkt)
 • U geeft dit aan op constructietekening(en), met maatvoering van de constructieve onderdelen

Overig

 • Foto’s van de bestaande situatie inclusief van aangrenzende bebouwing
 • Het materiaal- en kleurgebruik (van gevels, voegwerk, kozijnen, ramen, dakgoten, boeidelen, dakbedekking)

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 •    Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 •    U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

6 weken bezwaar

 • Na het besluit op uw vergunningaanvraag kunt u bezwaar maken. Dat mag binnen 6 weken nadat het besluit genomen is
 • Andere mensen mogen ook bezwaar maken. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd
 • We raden u daarom aan om pas een aantal dagen na deze 6 weken te beginnen met uw werkzaamheden.  
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is

Melden als u begint en als werkzaamheden klaar zijn

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de bouw
 • U doet dit minimaal 2 werkdagen voor de start van de bouw
 • U doet de melding via het Omgevingsloket
 • Ook moet u uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden klaar zijn de gemeente daarover informeren. U mag het bouwwerk niet in gebruik nemen voordat u de gemeente heeft geïnformeerd

Wat kost het

 • Voor het behandelen van een omgevingsvergunningaanvraag brengen wij kosten in rekening
 • De kosten verschillen per aanvraag en aantal activiteiten
 • Een vergunning voor het bouwen van een dakopbouw kost een percentage van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder btw), met een minimaal bedrag.
 • Er kunnen extra kosten bij komen
 • U vindt informatie over de opbouw van kosten in artikel 2.3 van de Legesverordening en kosten per activiteit in hoofdstuk 2 van de Legesverordening
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt

Bekijk ook