Vergunningen voor bouwen en verbouwen

Voor bouwen, verbouwen, slopen, dakkapel plaatsen, boom kappen, uitrit aanleggen of afwijken van het omgevingsplan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.
Elk stuk grond en gebouw heeft een omgevingsplan. Deze zijn online te bekijken. Op een ontwerpomgevingsplan kunt u reageren.
U wilt gaan bouwen of slopen. Controleer door het invullen van de risicomatrix of u een bouw- of sloopveiligheidsplan moet insturen en of u een veiligheidscoördinator moet aanstellen.
Als u gaat (ver)bouwen of slopen dan moet u zich houden aan de geluidregels. In sommige gevallen heeft u een ontheffing nodig voor de geluidoverlast.
U gaat een mobiele puinbreker op een bouw- of sloopplaats gebruiken. U moet dit melden.
U wilt bouwactiviteiten uitvoeren als bouwen, slopen, isoleren, kappen of een uitrit aanleggen. U moet controleren of er op de bouwplek planten of dieren leven die beschermd zijn. U moet misschien toestemming vragen.
Bekendmakingen, bodeminformatie, asbest, appartementen, monument verbouwen, bouwtekeningen, slopen, rioolaansluiting
Uw gebouw moet brandveilig zijn. Kijk of u een melding van brandveilig gebruik moet doen of dat u een vergunning nodig heeft.