Bouw- en slooplawaai

Als u gaat (ver)bouwen of slopen dan moet u zich houden aan de geluidregels. Lukt dat niet, dan heeft u een ontheffing nodig. Dit is een toestemming om een bepaalde activiteit uit te voeren. Er zijn 2 soorten toestemmingen. Voor bouwbedrijven of voor als u zelf gaat verbouwen.

Wat moet u weten

Bouwbedrijf (professionele bouw- of sloopwerkzaamheden)

 • Tijdens het (ver)bouwen en slopen houdt u zich aan de geluidregels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Als u verwacht meer lawaai te maken dan is toegestaan, vraagt u een maatwerkvoorschrift aan
 • Voor werkzaamheden in de avond, nacht en op zondag is altijd een maatwerkvoorschrift nodig
 • Om overlast te beperken kan de gemeente extra regels aan het maatwerkvoorschrift meegeven
 • Als uw werkzaamheden niet vallen onder het Bbl, dan heeft u een ontheffing nodig van de Algemene plaatselijke verordening Hilversum. Dat is bijvoorbeeld zo bij wegwerkzaamheden

Zelf verbouwen

 • Tijdens het (ver)bouwen en slopen houdt u zicht aan de geluidregels van de Algemene plaatselijke verordening van Hilversum. Dat betekent dat u ervoor zorgt dat er geen geluidhinder is voor de buurt
 • Als u verwacht meer lawaai te maken dan is toegestaan, vraagt u een ontheffing aan
 • Om overlast te beperken kan de gemeente extra regels aan de ontheffing meegeven

Wat moet u doen

 • U vraagt de ontheffing of het maatwerkvoorschrift geluidsoverlast online aan. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • U vraagt minimaal 10 werkdagen van tevoren een ontheffing aan

Na uw aanvraag

 • U hoort binnen 10 werkdagen of u het maatwerkvoorschrift of de ontheffing krijgt
 • Het maatwerkvoorschrift of de ontheffing wordt gepubliceerd in de krant
 • Hierna kan 6 weken bezwaar worden gemaakt
 • U mag al wel beginnen met de activiteit

Contact

Voor vragen over meldingen en ontheffingen geluidoverlast, stuur u een e-mail naar toezicht.milieu@hilversum.nl

Wat kost het

 • Een maatwerkvoorschrift aanvragen is gratis
 • Een ontheffing aanvragen kost € 45,10
 • U betaalt deze kosten ook als de ontheffing niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt