Vergunningen

U wilt weten welke vergunningen, plaatselijke regels, plannen en andere bekendmakingen gelden voor uw buurt
Een integriteitsonderzoek bij de aanvraag van vergunningen, subsidies, en vastgoedtransacties met de gemeente en overheidsopdrachten.
Vergunning aanvragen om een evenement te organiseren, buurt- of straatfeest of klein evenement melden, feest op eigen terrein melden, feest in uw bedrijf melden, tapontheffing aanvragen, geluid bij activiteiten, brandveiligheid.
U wilt een loterij organiseren. Daarvoor heeft u misschien een vergunning nodig. Of u wilt een bingo, tombola of rad van fortuin organiseren. Dit noemen we een klein kansspel. Deze activiteiten moet u soms melden bij de gemeente.
U wilt een parkeervergunning aanvragen, opzeggen of wijzigen. Er zijn verschillende soorten parkeervergunningen.
Omgevingsvergunning aanvragen, commissie Welstand, bestemmingsplannen, bouwen in de stad (BLVC-plan), vooronderzoek bouwactiviteiten, mobiele puinbreker melden, beschermde dieren en bouwactiviteiten
Exploitatievergunning, alcoholwetvergunning voor horeca en slijterijen, alcoholwetvergunning voor verenigingen en stichtingen, aanpassen leidinggevende, Bibob
De wetten en regels (verordeningen) van de gemeente die nu gelden, waaronder de algemene plaatselijke verordening (APV)
U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld uw huis wilt verbouwen, een boom wilt kappen of ergens een bedrijf of buurthuis wilt beginnen.
Voor bouwen, verbouwen, slopen, dakkapel plaatsen, boom kappen, uitrit aanleggen of afwijken van het omgevingsplan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.