Vergunningen

U wilt weten welke vergunningen, plaatselijke regels, plannen en andere bekendmakingen gelden voor uw buurt
Omgevingsvergunning aanvragen, commissie Welstand, bestemmingsplannen, bouwen in de stad (BLVC-plan), vooronderzoek bouwactiviteiten, mobiele puinbreker melden, beschermde dieren en bouwactiviteiten
Exploitatievergunning, alcoholwetvergunning voor horeca en slijterijen, alcoholwetvergunning voor verenigingen en stichtingen, aanpassen leidinggevende, Bibob
U wilt een parkeervergunning aanvragen, opzeggen of wijzigen. Er zijn verschillende soorten parkeervergunningen
Vergunning aanvragen om een evenement te organiseren, buurt- of straatfeest of klein evenement melden, feest op eigen terrein melden, feest in uw bedrijf melden, tapontheffing aanvragen, geluid bij activiteiten, brandveiligheid
De wetten en regels (verordeningen) van de gemeente die nu gelden, waaronder de algemene plaatselijke verordening (APV)