Vergunningen en meldingen openbare ruimte

U wilt een spandoek ophangen. Of posters plakken op een vrije plakplaats. Er zijn plekken in Hilversum waar u dit mag doen.
U wilt een standplaats om op de markt van Hilversum te staan. U heeft hiervoor een marktvergunning nodig. Er zijn niet altijd vrije vaste plekken.
U wilt een vaste standplaats om vanaf de openbare weg spullen te verkopen. Bijvoorbeeld een viskraam.
U wilt reclame maken voor producten of goede doelen. U gebruikt daarbij een statafel, kraam of beachvlag. U moet dan een vergunning aanvragen.
U wilt weten waar en wanneer u spullen mag verkopen op straat (venten) in Hilversum. U heeft hiervoor geen toestemming nodig, maar er zijn wel regels waar u zich aan moet houden.
U wilt filmopnames maken in de openbare ruimte in Hilversum. Dit meldt u minimaal 5 werkdagen voordat u gaat filmen bij de gemeente. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.
Voor uw bedrijf gelden milieuregels. Deze staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in het Omgevingsplan. De milieuregels gelden voor milieubelastende activiteiten (bij bedrijven).
U wilt op straat of huis-aan-huis geld of spullen inzamelen voor een goed doel. Dan heeft u soms een collectevergunning nodig.