Lokale wetten en regels

In de verordeningen en beleidsregels staan regels die binnen de gemeente gelden. De gemeente Hilversum publiceert alle lokale wetten en regels op Overheid.nl.

Wat moet u weten

  • Lokale wetten noemen we ook wel verordeningen. Dit zijn de regels waaraan bewoners en bedrijven zich moeten houden. De gemeenteraad stelt verordeningen vast
  • De gemeente maakt ook beleid (plannen of regels over een bepaald onderwerp). Het is een richtlijn waaraan het college van burgemeester en wethouders zich moet houden. Het college van B en W stelt beleidsregels vast
  • De verordeningen, beleidsregels en andere lokale regels vindt u op overheid.nl

Algemene Plaatselijke Verordening

  • APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
  • In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), staat de regelgeving die in je gemeente geldt
  • De APV geeft regels op het gebied van de openbare orde en veiligheid in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld: verkeerszaken, horeca-aangelegenheden en bescherming van het milieu

Legesverordening

Alle kosten (leges) voor bijvoorbeeld een vergunning of een paspoort staan in de Legesverordening

Regels fysieke leefomgeving

Regels over de fysieke leefomgeving vindt u ook in het Omgevingsloket – Regels op de kaart. U vindt hier de documenten van alle overheden die gelden op een locatie. Zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van de gemeente.