Lokale wetten en regels

In de verordeningen en beleidsregels staan regels die binnen de gemeente gelden. De gemeente Hilversum publiceert alle lokale wetten en regels op Overheid.nl.

Wat moet u weten

  • Lokale wetten en regels noemen we ook wel verordeningen. Dit zijn de regels waaraan bewoners en bedrijven zich moeten houden. De gemeenteraad stelt verordeningen vast
  • De gemeente maakt ook beleid (plannen of regels over een bepaald onderwerp). Een beleidsregel is geen wet. Het is een richtlijn waaraan het college van burgemeester en wethouders zich moet houden. Het college van B en W stelt beleidsregels vast
  • De verordeningen en beleidsregels kunt u vinden op overheid.nl

Algemeen Plaatselijke Verordening

Legesverordening

  • Alle kosten (leges) voor bijvoorbeeld een vergunning of een paspoort staan in de legesverordening