Loterij en kansspel

U wilt een loterij organiseren. Daarvoor heeft u misschien een vergunning nodig. Of u wilt een bingo, tombola of rad van fortuin organiseren. Dit noemen we een klein kansspel. Deze activiteiten moet u soms melden bij de gemeente.

Wat moet u weten

Of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen is afhankelijk van het soort activiteit en hoe deze georganiseerd is

Loterij

Wel een vergunning nodig:

 • Deelnemers betalen geld om mee te doen
 • Deelnemers hebben geen invloed op de uitslag
  • Een prijsvraag waarbij de winnaar door loting bepaald wordt, is ook een loterij
 • Uw activiteit is niet in besloten kring. Iedereen kan meedoen

Geen vergunning nodig:

 • Als het om een promotioneel kansspel gaat. Dit betekent dat u geen geld vraagt om mee te doen. Hiervoor is geen vergunning nodig, maar er is wel een gedragscode
 • Voor een prijsvraag waarbij ‘de beste’ gekozen wordt

Voorwaarden

 • U organiseert uw loterij om geld op te halen voor een goed doel dat u van tevoren bekend heeft gemaakt. Minimaal 40% van het geld dat u verdient gaat naar dit doel. U besteedt maximaal 60% aan kosten. U mag zelf geen geld houden
 • Bij de trekking van de winnende loten is een notaris aanwezig. Ook moet iedereen die dat wil bij de trekking aanwezig kunnen zijn. De trekking gebeurt in Hilversum
 • De totale waarde van de prijzen is maximaal € 4.500
 • U houdt zich aan de voorwaarden van de Kansspelautoriteit

Klein kansspel

Voor een klein kansspel is geen vergunning nodig. U moet uw activiteit wel melden bij de gemeente als deze dingen voor u gelden:

 • Deelnemers kunnen een prijs winnen
 • Uw activiteit is niet in besloten kring. Iedereen kan meedoen
 • Uw activiteit is op een locatie waar de spelers bij zijn

Voorwaarden

 • U bent een Nederlandse vereniging die minstens 3 jaar bestaat
 • Uw vereniging heeft een duidelijk doel (en dat is niet het organiseren van kansspelen). Dit doel staat in de statuten van de vereniging
 • U organiseert uw activiteit om geld op te halen voor een goed doel dat u van tevoren bekend heeft gemaakt
 • De waarde van de geldprijzen en/of cadeaus per spelronde is maximaal € 400
 • De totale waarde van de geldprijzen en/of cadeaus per bijeenkomst is maximaal € 1.550

Geen vergunning, niet melden

 • U heeft geen vergunning nodig en u hoeft uw activiteit niet te melden als uw activiteit in besloten kring is, zoals in een gezin, vriendenkring of verzorgingshuis

Wat moet u doen

U vraagt als dat nodig is een vergunning aan of u meld een activiteit.

Vergunning aanvragen

 • U vraagt de vergunning minimaal 8 weken voor de start van de loten verkoop aan
 • U vraagt het aanvraagformulier vergunning loterij aan via horeca@hilversum.nl
 • U stuurt het ingevulde aanvraagformulier terug naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:

Gemeente Hilversum
Antwoordnummer 1199
1200 VB Hilversum

Na uw aanvraag

 • Nadat u het aanvraagformulier heeft ingestuurd, besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of u de vergunning krijgt. Zo ja, dan is deze direct geldig
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Activiteit melden

 • U meldt uw activiteit minimaal 14 dagen van tevoren bij de gemeente
 • U vraagt het meldingsformulier klein kansspel aan via horeca@hilversum.nl
 • U stuurt het ingevulde meldingsformulier naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:

Gemeente Hilversum
Antwoordnummer 1199
1200 VB Hilversum

Meesturen

 • Een kopie van de statuten van uw vereniging

Na uw melding

 • Als u het meldingsformulier en het gevraagde document heeft ingestuurd, dan beoordeelt de gemeente zo snel mogelijk of uw melding goed is. Dit duurt maximaal 14 dagen
 • U krijgt een brief waarin staat of uw melding goed is
  • Als uw melding goed is, hoeft u verder niets te doen
  • Als uw melding niet goed is, staat er in de brief wat u dan kunt doen

Wat kost het

 • Een vergunning aanvragen bij de gemeente kost € 23,20
 • Het melden van een klein kansspel is gratis 

Bekijk ook