Milieubelastende activiteiten

Voor uw bedrijf gelden milieuregels. Deze staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in het Omgevingsplan. De milieuregels gelden voor milieubelastende activiteiten (bij bedrijven). In het Bal en het Omgevingsplan is ook opgenomen welke milieubelastende activiteiten bedrijven moeten melden. U doet de melding Bal en/of Omgevingsplan 4 weken voor het starten of veranderen van een milieubelastende activiteit bij uw bedrijf.

Wat moet u weten

  •  In het Omgevingsloket leest u welke milieuregels voor uw bedrijf gelden en via de Vergunningcheck weet u of u een melding moet doen 
  • U kijkt of u een melding moet doen bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe milieubelastende activiteit, het veranderen van een bestaande milieubelastende activiteit of het plaatsen van een brandstoftank
  • U doet de melding 4 weken voor het starten of veranderen van een milieubelastende activiteit 

Contact

Heeft u vragen stuur dan een email naar toezicht.milieu@hilversum.nl.

Wat moet u doen

Melding doen

  • U doet de melding via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig
  • U doorloopt de vragen en voegt de gevraagde stukken toe  
  • Verstuur de melding. Uw melding wordt automatisch doorgestuurd naar de gemeente  
  • De gemeente stuurt u binnen 2 weken bericht over de behandeling 

Wat kost het

Een melding Milieubelastende activiteit is gratis.