Duurzaam Wonen Lening

U kunt als woningeigenaar of als Vereniging van Eigenaren (VvE) een goedkope lening aanvragen om een woning energiezuiniger te maken. Denk aan isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Deze lening heet de Duurzaam Wonen Lening.

Wat moet u weten

Woningeigenaren

Vereniging van Eigenaren

 • Als u in een appartement woont, kunt u samen met de andere bewoners van het gebouw via de Vereniging van Eigenaren een zakelijke lening aanvragen

Waarvoor kunt u de lening gebruiken

Isolatie

 • Spouwmuurisolatie
 • Binnengevelisolatie
 • Buitengevelisolatie
 • Vloerisolatie
 • Dakisolatie
 • Bodemisolatie
 • Kozijnen vervangen
 • Glas vervangen
 • Groen dak

Natuurinclusief bouwen

 • Ecologische quickscan voor particulieren: onderzoekt welke dieren en planten er leven
 • Voorziening gebouwgebonden soorten: in en rond het huis leefplek te maken voor bijvoorbeeld huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen
 • Ingebouwde nestkasten: broedkasten in het gebouw

Ventilatie

Deze maatregelen gelden alleen als ook de isolatie verbeterd wordt.

 • Vervangen ventilatiebox met gelijkstroommotor
 • Balansventilatie met warmteterugwinning (WTW)
 • Niet centrale ventilatie met WTW
 • Douchewater WTW

Opwekken energie

 • Zonnepanelen
 • Zonneboilers

Verwarmen en koelen

 • Lage temperatuur verwarming (LTV)
 • Warmtepomp
 • Infraroodverwarming

Andere maatregelen

 • Nieuwe technieken op het gebied van besparen van energie, opwekken van duurzame energie en duurzame warmte
 • Kosten voor gasafsluiting
 • Thuis- en buurtbatterijen
 • Bewezen maatregelen en aanpassingen die helpen om te gaan met het veranderende klimaat
 • Kosten die gemaakt worden om de lening te krijgen:
  • Afsluitkosten
  • Kosten notaris
  • Kosten financieel adviseur

Natuurvriendelijk isoleren

Veel gebouwen zijn ook een thuis voor beschermde dieren, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Wanneer u gaat isoleren is er een kans dat u deze beschermde dieren verstoort of zelfs doodt. De Wet Natuurbescherming verbiedt dit. Als dit het geval is heeft u een ontheffing van de provincie nodig. We vragen de isolatiebedrijven om zo veel mogelijk natuurvriendelijk te isoleren. Dit is een werkwijze waarbij het verstoren en doden van dieren zo veel mogelijk wordt voorkomen. De omgevingsdienst geeft meer informatie over natuurvriendelijk isoleren

Wat moet u doen

 • U logt in en vult het formulier in
 • U stuurt de offertes van de geplande aanpassingen mee

Na uw aanvraag

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Dit duurt gemiddeld 6 weken, maar kan maximaal 8 weken duren
 • Als de gemeente akkoord is, ontvangt u een brief. Hiermee kunt u de lening aanvragen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)
 • SVn onderzoekt uw aanvraag daarna financieel
 • Als SVn akkoord is ontvangt u een offerte die u goed moet keuren
 • SVn geeft daarna de lening