Subsidies

Op deze pagina vindt u de vastgestelde subsidieplafonds per subsidieregeling. Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor een subsidieregeling, gedurende een bepaalde periode. Meestal is die periode 1 jaar.
U heeft geld (subsidie) ontvangen en wilt de gemeente laten zien hoe u het geld heeft uitgegeven.
U wilt geld (subsidie) aanvragen voor een activiteit in uw wijk of buurt.
U wilt geld (subsidie) aanvragen voor een activiteit die buiten de standaard subsidieregelingen valt.
U bent een werkgever en u neemt iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. Dit heet loonkostensubsidie.
Verenigingen, cultuurinstellingen en maatschappelijke voorzieningen kunnen subsidie aanvragen wanneer zij in 2022 en/of 2023 te lijden hebben gehad onder de gestegen energielasten. Deze subsidie voorziet in een eenmalige compensatie. U vraagt de subsidie uiterlijk 31 december 2023 aan.
Subsidie voor jongeren cultuur is bedoeld om culturele activiteiten te organiseren voor jongeren. De subsidie kan worden aangevraagd door jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar, culturele instellingen en culturele professionals.