Hilversums Isolatie Programma (HIP)

U kunt subsidie aanvragen vanuit het Hilversums Isolatie Programma (HIP). Het HIP ondersteunt de komende 4 jaar woningeigenaren met het isoleren van hun woning. Het doel is het besparen van aardgas en Hilversumse woningen voor te bereiden op een alternatief voor aardgas.

Wat moet u weten

Er zijn 3 typen HIP subsidies:

 • Enkelvoudige subsidie: maximaal € 1.000 voor isolatie van uw woning. Het isoleren kunt u door een bedrijf laten doen of zelf
 • Collectieve subsidie: maximaal € 2.000 per woning. U isoleert dan samen met minimaal 3 buren. De werkzaamheden mogen per woning verschillen, maar moeten door één bedrijf worden uitgevoerd
 • Aardgasvrije subsidie: maximaal € 4.000 voor het volledig aardgasvrij maken van uw woning. U moet aantonen dat u van het gas bent afgesloten of de aanvraag voor afsluiting hebt ingediend

De HIP subsidie is stapelbaar. Dit betekent dat u naast de HIP subsidies ook de ISDE subsidie vanuit de Rijksoverheid kunt aanvragen. Bijvoorbeeld: u laat 50 m2 van uw spouwmuur isoleren voor €1500. Dan kunt u de enkelvoudige HIP subsidie van €1000 aanvragen en daarbovenop nog €200 ISDE subsidie.

 • Let op! U mag in totaal niet meer subsidie ontvangen dan de kosten van de isolatie of ventilatiemaatregel(en) (inclusief arbeidskosten)

U heeft een eigen woning en een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. Kijk dan ook bij de subsidie: verduurzamen koopwoning bij een laag inkomen.

Algemene voorwaarden

 • De woning heeft energielabel C of lager (vastgesteld vóór uitvoering van de isolatiemaatregelen) 
 • Per adres kan 1 keer de enkelvoudige of collectieve subsidie worden aangevraagd
 • Per adres kan 1 keer de aardgasvrije subsidie worden aangevraagd
 • Als de enkelvoudig of collectieve subsidie al eerder is aangevraagd dan wordt dat eerder toegekende bedrag afgehaald van de aardgasvrije subsidie
 • U kan de subsidie aanvragen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd
 • De subsidie moet binnen 1 jaar na de werkzaamheden worden aangevraagd 
 • De subsidies gelden niet voor  inwoners uit PAW de Meent. Hiervoor is er een aparte subsidieregeling
 • De woning is matig tot slecht geïsoleerd
  • Er is geen isolatie aan tenminste 1 bouwdeel (vloer, dak of muren)
  • De waardes van de isolatie is gelijk aan of lager dan de waardes in de tabel hieronder

De isolatiewaarde wordt aangegeven met U voor ramen en met Rd voor alle overige onderdelen. Bij de U-waarde geldt:  hoe lager hoe beter. Bij de Rd-waarde geldt: hoe hoger hoe beter.
 

Voorwaarden isolatie
BouwdeelOmschrijving wanneer aan te pakkenIndicatie dikte of Rd- of U-waarde 
Hellend/plat dakGeen, slechte of matige isolatieMinder dan 9 centimeter isolatiemateriaal aanwezig of een Rd kleiner dan of gelijk aan 2,0 
Zolder-/vlieringvloerisolatieGeen zolder-/vliervloerisolatie aanwezigRd kleiner dan of gelijk aan 0,5
GevelGeen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezigRd kleiner dan of gelijk aan 1,1
Vloer-/bodemisolatieGeen of slechte vloer-/bodemisolatie aanwezigMinder dan 5 centimeter isolatiemateriaal aanwezig of Rd kleiner dan of gelijk aan 1,3
GlasEnkel glas, oud dubbelglas en HR glasU waarde groter dan of gelijk aan 1,6

Voorwaarden subsidie voor ventileren

 • CO2 gestuurde ventilatie  
 • Balansventilatie met warmte terugwinning (mogelijk in combinatie met CO2-sturing)

Voorwaarden subsidie voor isoleren  

 • Alleen isolatiemaatregelen en ventilatiemaatregelen die voldoen aan de streefwaardes in onderstaande tabel worden gesubsidieerd
 • De isolatiewaarde wordt aangegeven met U voor ramen en met Rd voor alle overige onderdelen
 • Voor de Rd waarde geldt hoe hoger hoe beter, voor de U waarde geldt hoe lager hoe beter.
Voorwaarden voor isoleren
Soort isolatieMinimale isolatiewaarde
Gevelisolatie (minimaal 10 m2 per woning)Rd-waarde groter dan of gelijk aan 3,5 m2 K/W 
Spouwmuurisolatie (minimaal 10 m2 per woning)Rd-waarde groter dan of gelijk aan 1,1 m2 K/W   
Dakisolatie, Zolder/vlieringvloerisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie (minimaal 20 m2 per woning)Rd-waarde groter dan of gelijk aan 3,5 m2 K/W  
Isolatieglas bij monumenten (minimaal 8 m2 per woning)Achterzetbeglazing of monumentenglas 
HR++ glas (minimaal 8 m2 per woning)

U-waarde glas kleiner dan of gelijk aan 1,2 W/m2K  

 • Als u ook isolerende panelen in het kozijn heeft geplaatst, kunt u hier ook subsidie voor aanvragen. De U-waarde van de isolerende panelen moet kleiner dan of gelijk zijn aan 1,2 W/m2K
 • Als u ook de deur en het kozijn geïsoleerd heeft, kunt u hier ook subsidie voor aanvragen. De U-waarde van de deur moet kleiner zijn dan 1,5 W/m2K. De U-waarde van het kozijn moet kleiner dan of gelijk zijn aan 1,2 W/m2K
Triple glas (minimaal 8 m2 per woning)

U-waarde glas kleiner dan 0,7 W/m2K

 • Als u ook isolerende panelen in het kozijn heeft geplaatst, kunt u hier ook subsidie voor aanvragen. De U-waarde van de isolerende panelen moet kleiner dan of gelijk zijn aan 1,2 W/m2K
 • Als u ook de deur en het kozijn geïsoleerd heeft, kunt u hier ook subsidie voor aanvragen. De U-waarde van de deur moet kleiner zijn dan 1,5 W/m2K. De U-waarde van het kozijn moet kleiner dan of gelijk zijn aan 2,4 W/m2K
  
 • Gevel-, dak- zolder/vlieringvloer-, vloer- en bodemisolatie kunt u zelf doen (zelfwerkzaamheid). Behalve PUR vloerisolatie. Dit kan niet door de grootte en voor de veiligheid. Andere maatregelen kunnen alleen door een bedrijf worden uitgevoerd 
 • Wanneer u kiest voor lokaal gespoten PIR of PUR bij spouwmuur-, dak-, vloer- of bodemisolatie dan moet dit worden aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel
 • Niet al het werk is ongevaarlijk om uit te voeren. Lees altijd goed de aanwijzingen op de verpakking en denk om uw veiligheid

Overige informatie

 • Hoeveel subsidie beschikbaar is wordt jaarlijks vastgesteld. Als het jaarbudget op is, komt u op de wachtlijst voor het volgende jaar
 • U hoort binnen 8 weken of uw subsidie aanvraag is goedgekeurd
 • U kunt tot en met 31 december 2026 de subsidies aanvragen
 • Wilt u graag persoonlijk advies voordat u aan de slag gaat? Ga dan naar het energieloket

Natuurvriendelijk isoleren

Veel gebouwen zijn ook een thuis voor beschermde dieren, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Wanneer u gaat isoleren is er een kans dat u deze beschermde dieren verstoort of zelfs doodt. De Wet Natuurbescherming verbiedt dit. Als dit het geval is heeft u een ontheffing van de provincie nodig. We vragen de isolatiebedrijven om zo veel mogelijk natuurvriendelijk te isoleren. Dit is een werkwijze waarbij het verstoren en doden van dieren zo veel mogelijk wordt voorkomen. De omgevingsdienst geeft meer informatie over natuurvriendelijk isoleren.

Wat moet u doen

Vraag de subsidie aan via de knop bovenaan de pagina.

Meesturen met de aanvraag

Als een bouwbedrijf de werkzaamheden heeft uitgevoerd dan stuurt u het volgende mee: 

 • Een foto van de werkzaamheden (bijvoorbeeld van het busje van het bouwbedrijf bij u voor de deur)  
 • Bij collectieve isolatie: Een offerte van het bouwbedrijf, waar alle adressen waar geïsoleerd wordt op staan 

U stuurt ook een factuur mee met: 

 • Adresgegevens bouwbedrijf 
 • Genomen isolatiemaatregel 
 • Datum van uitvoering 
 • Totaalbedrag inclusief BTW 
 • Betaalbewijs zoals een (scherm)afbeelding van uw rekeningafschrift of een pinbon 

Als u de werkzaamheden zelf heeft gedaan dan stuurt u het volgende mee: 

 • De aankoopbewijzen van de materialen die u heeft gekocht (van bijvoorbeeld de bouwmarkt) 
 • Betaalbewijs zoals een (scherm)afbeelding van uw rekeningafschrift of een pinbon 
 • Een foto van de werkzaamheden (bijvoorbeeld dat u de isolatie zelf heeft aangebracht)

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden over het Hilversums Isolatie Programma? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Contact

Voor meer informatie over het Hilversums Isolatie Programma kunt u bellen met 14 035 of een e-mail sturen naar aardgasvrij@hilversum.nl

Bekijk ook