Bijstandsnorm en vermogensgrens

Hoeveel geld u van de bijstand kunt krijgen, ligt aan uw situatie. Bijvoorbeeld uw leeftijd en hoe u woont. De bijstand vult uw inkomen aan tot de voor u geldende bijstandsnorm. De vermogensgrens is hoeveel vermogen u maximaal mag hebben om bijstand te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld spaargeld.
  • De bijstandsnorm is het maximale inkomen (zoals salaris of uitkering) dat iemand mag krijgen om recht te hebben op bijstand
  • De bijstandsnormen in de tabel zijn netto per maand en zonder vakantiegeld
  • Bij het beoordelen van uw inkomen kijken wij naar uw inkomen met vakantiegeld en de bijstandsnorm die bij u past met vakantiegeld
  • De vermogensgrens is hoeveel vermogen u maximaal mag hebben om bijstand te kunnen krijgen. Een voorbeeld van vermogen is spaargeld. Als u meer vermogen heeft dan de vermogensgrens, krijgt u geen bijstand

21 jaar en ouder

Bijstandsnormen en vermogensgrens voor mensen van 21 jaar en ouder

 

100% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm

130% bijstandsnorm

Vermogensgrens

Alleenstaande vanaf 21 jaar zonder AOW

€ 1.135,88

€ 1.249,47

€ 1.476,64

€ 7.605

Alleenstaande met AOW

€ 1.264,14

€ 1.390,55

€ 1.643,88

€ 7.605

Alleenstaande ouder vanaf 21 jaar zonder AOW

€ 1.135,88

€ 1.249,47

€ 1.476,64

€ 15.210

Alleenstaande ouder met AOW

€ 1.264,14

€ 1.390,5

€ 1.643,38

€ 15.210

Gezin, beide partners vanaf 21 jaar zonder AOW, met of zonder kinderen

€ 1.622,68

€ 1.784,95

€ 2.109,48

€ 15.210

Gezin, 1 of beide partners met AOW, met of zonder kinderen

€ 1.716,84

€ 1.888,52

€ 2.231,89

€ 15.210

Jongeren 18 tot 21 jaar

Bijstandsnorm en vermogensgrens voor personen van 18 tot 21 jaar

 

100% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm

130% bijstandsnorm

Vermogensgrens

Alleenstaande

€ 280,44

€ 308,48

€ 364,57

€ 7.605

Alleenstaande ouder

€ 280,44

€ 308,48

€ 364,57

€ 7.605

Gezin, beide partners 18 tot 21 jaar, zonder kinderen

€ 560,88

€ 616,97

€ 729,14

€ 15.210

Gezin, beide partners 18 tot 21 jaar, met kinderen

€ 885,42

€ 973,96

€ 1.151,05

€ 15.210

Gezin, 1 partner jonger dan 21 jaar, 1 partner 21 jaar of ouder, zonder kinderen

€ 1.091,78

€ 1.200,96

€ 1.419,31

€ 15.210

Gezin, 1 partner jonger dan 21 jaar, 1 partner 21 jaar of ouder, met kinderen

€ 1.416,32

€ 1.557,95

€ 1.841,22

€ 15.210