Uitkering, werk en bijstand

Als u te weinig geld heeft om van te leven en zelf niet genoeg kunt verdienen, dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen.
Uw bijstandsuitkering staat op de 1e dag van de maand op uw rekening. Ook op 1 januari. Maar alleen als u al uw gegevens op tijd doorgeeft.
Hoeveel geld u van de bijstand kunt krijgen, ligt aan uw situatie. De bijstand vult uw inkomen aan tot de voor u geldende bijstandsnorm.
U bent ouder dan 50 jaar en werkloos. Dan kunt u misschien een uitkering voor oudere werklozen krijgen: IOAW, IOW of IOAZ.
U bent dakloos of thuisloos en u wilt een uitkering aanvragen. Dat kan. U vraagt deze aan bij de gemeente waar u het meest bent.
U heeft schulden en het lukt niet om dit zelf of met hulp van uw omgeving op te lossen. Neem dan contact op met de gemeente.
U zit in de bijstand en u doet vrijwilligerswerk via een organisatie. Dan kunt u misschien geld krijgen van de gemeente. Dit heet vrijwilligerspremie.
U bent een werkgever en u neemt iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. Dit heet loonkostensubsidie.
Als u in Hilversum woont en vrijwilligerswerk doet of mantelzorger bent, dan bent u automatisch verzekerd via de gemeente. Dit is gratis en u hoeft hier zelf niets voor te doen.
U bent een Hilversumse ondernemer en u heeft bijvoorbeeld ondernemersvragen of geldzorgen. Het Loket zelfstandigen met geldzorgen kan u helpen.
Wat zijn de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Welke organisaties houden zich hiermee bezig.