Bijstandsuitkering aanvragen

Als u te weinig geld heeft om van te leven en zelf niet genoeg kunt verdienen, dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. De bijstandsuitkering wordt ook wel 'een uitkering' en 'in de bijstand' genoemd. Kijk hier of u bijstand kunt aanvragen en hoe dat gaat.

Wat moet u weten

 • U kunt vanaf 2 weken voordat uw inkomsten stoppen (bijvoorbeeld uw WW-uitkering) een bijstandsuitkering aanvragen
 • U kunt geen bijstandsuitkering aanvragen voor een datum die al geweest is
 • De datum waarop u een uitkering aanvraagt, is de 1e dag waarop de uitkering kan starten
 • Hoeveel geld u kunt krijgen, ligt aan uw leeftijd en of u alleen woont of samenwoont. Dit heet de bijstandsnorm
 • Uw uitkering is lager als u volwassen huisgenoten heeft van 27 jaar of ouder. Dit heet de kostendelersnorm
 • Uw uitkering is lager als u de Nederlandse taal niet goed genoeg kunt begrij­pen, spre­ken, le­zen en schrij­ven volgens de Wet taaleis

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven bij de gemeente Hilversum
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U krijgt nog geen AOW
 • U heeft geen in­ko­men of een heel laag in­ko­men (min­der dan het bijstandsniveau)
 • U heeft wei­nig spaar­geld of waar­de­vol­ be­zit­
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of zit met die andere uitkering nog steeds onder het bijstandsniveau
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring
 • U doet uw best om werk te vinden

Wat moet u doen

U heeft deze gegevens nodig:

 • Uw burgerservicenummer (BSN)
 • Uw DigiD. Deze kunt u aanvragen op DigiD.nl
 • Gegevens over:
  • Uw inkomen: salaris, alimentatie, stu­die­fi­nan­cie­ring, uitkeringen, belastingteruggave, som­mi­ge hef­fings­kor­tin­gen, som­mi­ge gif­ten
  • Uw vermogen: bank- en spaar­re­ke­nin­gen, contant geld, erfenis, geldprijs, sieraden, schulden, aande­len, obligaties, cryptovaluta (zoals bijvoorbeeld bit­coin)
  • Uw woning: de hoogte van uw huur of hypotheek
  • Uw auto: de waarde van uw auto
  • Uw laatste werkgever of het uitzendbureau waarvoor u werkt of werkte en de begin- en einddatum van dit contract
 • Als u samenwoont met een partner of huisgenoot, heeft u van hen ook alle gegevens nodig die hierboven staan

Aanvragen

 1. Log in op werk.nl met uw DigiD
 2. Schrijf u in als werkzoekende
 3. Vraag een bijstandsuitkering aan. Uw aanvraag gaat automatisch naar de gemeente
 4. Binnen 2 werkdagen na uw aanvraag nemen wij contact met u op. Het kan zijn dat u een uitnodiging krijgt voor een afspraak

Na uw aanvraag

27 jaar of ouder

 • Wij nemen uw aanvraag meteen in behandeling. U moet wel kunnen laten zien dat u actief op zoek bent gegaan naar een baan
 • U hoort bin­nen 8 we­ken of u de uit­ke­ring krijgt. U krijgt dan bij­stand van­af de dag dat u de aanvraag heeft gedaan

Jonger dan 27 jaar

 • Wij nemen uw aanvraag na 4 weken in behandeling. In deze 28 dagen gaat u eerst zelf actief op zoek naar een opleiding of werk. Bewaar alle sollicitaties die u doet
 • U hoort bin­nen 12 we­ken of u de uit­ke­ring krijgt. U krijgt dan bij­stand van­af de dag dat u de aanvraag heeft gedaan