Veranderingen en vakantie doorgeven

U krijgt een bijstandsuitkering. Geef veranderingen in uw situatie aan ons door. Bijvoorbeeld als u gaat werken, verhuizen, scheiden of op vakantie gaat. Hierdoor kan uw uitkering namelijk hoger of lager worden. Veranderingen in de situatie van uw partner of kinderen geeft u ook door.

Wat moet u weten

 • Meld veranderingen op zijn laatst binnen 2 weken nadat deze ingaat
 • Als u op vakantie gaat, meldt u dit op zijn laatst 4 weken vóór uw vakantie
   
 • Bewindvoerders kunnen online veranderingen voor cliënten doorgeven. Hiervoor hebben ze eHerkenning niveau 2+ nodig

Voorbeelden van veranderingen

Hieronder staan situaties die u moet doorgeven als u in de bijstand zit.

Werk en inkomen

 • U of uw partner gaat werken: fulltime of parttime
 • U of uw partner gaat een stage, vrijwilligerswerk of klusjes doen
 • U of uw partner gaat alimentatie ontvangen of betalen
 • U of uw partner ontvangt inkomsten uit (afkoop) pensioen

Wonen

 • Er komt iemand bij u wonen of er vertrekt een bewoner (kostendeler)
 • U heeft een kind gekregen
 • Uw volwassen kind (18 jaar of ouder) gaat op zichzelf wonen of komt bij u wonen
 • U of uw partner woont (tijdelijk) in een instelling. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of beschermd wonen

Vakantie of tijdelijk op een ander adres wonen

 • U gaat op vakantie of u gaat tijdelijk op een ander adres wonen
  • Vraag altijd minimaal 4 weken voor u op reis gaat om toestemming. Als u geen toestemming vraagt, dan moet u een deel van uw uitkering terugbetalen. En u kunt een boete krijgen. Ook kan het zijn dat uw uitkering wordt gestopt
  • U mag niet langer dan 28 dagen per jaar in het buitenland zijn. Alle keren dat u in het buitenland was, tellen we bij elkaar op. Komt u daar boven, dan stopt uw uitkering. Weekenden tellen ook mee. De dag van vertrek telt niet mee. De dag van terugkomen telt wel mee
  • Als u naar een andere plaats in Nederland gaat, dan hoeft u zich niet aan het maximum van 28 dagen te houden. U moet wel in Hilversum blijven wonen en beschikbaar zijn voor re-integratie (terugkeer naar werk). Bespreek dit ook altijd van te voren met uw contactpersoon van het Sociaal Plein

Bezit

 • Uw vermogen (bezit) groeit. Bijvoorbeeld u of uw partner ontvangt een erfenis of andere gift. Of u wint een loterij of gokspel
 • U of uw partner heeft een auto, boot of huis gekocht of verkocht

Studie

 • U of uw partner start een studie
 • U of uw partner krijgt studiefinanciering
 • Uw volwassen kind (18 jaar of ouder) start of stopt met een studie
 • Uw medebewoner gaat studeren of stopt met studeren

Bankgegevens

 • Uw bankrekeningnummer verandert
 • Er is een nieuw bankrekeningnummer in het gezin

Wat moet u doen