Sociaal Plein

Energietoeslag, studietoeslag, toeslagenaffaire (kindregeling), zorgverzekering, woonkostentoeslag, individuele inkomenstoeslag, activeringsregeling, kindpakket, extra geld voor chronisch zieken en gehandicapten
U heeft vragen over opvoeding, gratis en goedkope hulp en activiteiten voor kinderen, logopedie, jeugdhulp, kindermishandeling en het kindpakket van de gemeente.
Contact met de gemeente en afspraak maken. Stadskantoor, Raadhuis, Sociaal Plein, Streekarchief, Burgerleeskamer, griffie
De Adviesraad Sociaal Domein geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de afspraken en regels (het beleid) die met alle wetten in het sociaal domein te maken hebben.