Zorg, hulp en steun

U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar u heeft hier hulp bij nodig. De gemeente onderzoekt samen met u welke oplossingen er zijn, zoals Wmo.
U heeft mogelijk recht op ondersteuning als het u niet lukt om zelf taken in het huishouden te doen en u hiervoor geen hulp heeft in uw eigen omgeving.
U krijgt Wmo. U kunt niet meer goed fietsen, autorijden en met het openbaar vervoer. Dan kunt u misschien een Wmo-taxi gebruiken.
U krijgt zorg of hulp via de gemeente. U wilt zelf kiezen van wie. Op KiesZO staan alle aanbieders waarmee gemeente Hilversum afspraken gemaakt heeft.
U heeft vragen over opvoeding, gratis en goedkope hulp en activiteiten voor kinderen, logopedie, jeugdhulp, kindermishandeling en het kindpakket van de gemeente.
Het kan zwaar zijn om als mantelzorger lange tijd voor iemand te zorgen. De gemeente kan helpen. We luisteren naar u en zoeken samen naar oplossingen.
U krijgt mantelzorg en u wilt uw mantelzorger bedanken. U kunt dan een mantelzorgwaardering aanvragen om uw mantelzorger geld te geven.
U bent hulpverlener en u heeft een parkeervergunning nodig om uw voertuig voor (spoed)hulp te parkeren in een betaald parkeren gebied.
U bent een professional of vrijwilliger die in het Sociaal Domein werkt. U wilt informatie over de werkwijze van het Sociaal Plein.
U maakt zich zorgen om iemand in uw omgeving. Maar deze persoon wil geen hulp aannemen. Of u heeft last van iemand. Doe een melding en vraag om hulp.
Soms heeft iemand psychische problemen, maar wil die persoon geen professionele hulp. U kunt dan zelf een zorgelijke situatie melden. Soms kan er verplichte psychische zorg worden opgelegd met een crisismaatregel of zorgmachtiging.
Soms heeft u moeite om de dag door te komen. U wilt niet alleen op stap, maar thuis verveelt u zich. U wilt graag iets ondernemen, maar weet niet wat of met wie. Misschien is dagbesteding iets voor u. Een zinvolle dagbesteding is waardevol.
Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms extra begeleiding nodig, of een aanpassing van hun werkplek. Zij kunnen wel werken maar niet bij een gewone werkgever. Gemeenten moeten deze mensen een betaalde baan bieden in een aangepaste omgeving. Dit heet beschut werk.
De banenafspraak van de overheid is voor mensen met een arbeidsbeperking voor wie het moeilijk is om een baan te vinden. Deze mensen komen in het doelgroepregister van het UWV. De gemeente helpt de mensen die in het register staan met het vinden van een baan.
U wilt weten wat u kan doen als u zich eenzaam voelt. Of u wilt juist weten wat u kunt doen om mensen te helpen die zich eenzaam voelen.
Wat zijn de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Welke organisaties houden zich hiermee bezig.
Als je 18 wordt, ben je volgens de wet volwassen. Dan zijn er veel zaken die je geregeld moet hebben: algemene verplichtingen waaraan iedere volwassene zich moet houden. De belangrijkste zaken hebben we voor je op een rij gezet.
Als uw kind 18 jaar wordt veranderen er een aantal zaken voor uw kind, maar ook voor u. De belangrijkste zaken hebben we voor u op een rij gezet.