Mantelzorgwaardering

U krijgt mantelzorg en u wilt uw mantelzorger bedanken. U kunt dan een mantelzorgwaardering aanvragen. Dit betekent dat u uw mantelzorger geld kunt geven. U moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen tussen 1 oktober en 31 december.
 • U kunt de mantelzorgwaardering elk jaar aanvragen tussen 1 oktober en 31 december. Niet eerder en niet later. Tijdens die 3 maanden staat er een aanvraagformulier op deze pagina
 • U kunt elk jaar maximaal € 150 weggeven
 • U kunt voor maximaal 3 mantelzorgers mantelzorgwaardering aanvragen. Het geld wordt dan verdeeld:
  • Een aanvraag voor 1 mantelzorger: deze krijgt € 150
  • Een aanvraag voor 2 mantelzorgers: deze krijgen € 75 per persoon
  • Een aanvraag voor 3 mantelzorgers: deze krijgen € 50 per persoon
 • De mantelzorgwaardering telt voor de mantelzorger niet mee als inkomen voor de bijstand of de Belastingdienst

Voorwaarden mantelzorgontvanger

 • De mantelzorgontvanger bent u. De persoon die de vrijwillige zorg krijgt van een mantelzorger
 • U woont zelfstandig in de gemeente Hilversum
 • U heeft een zorgindicatie gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), uw zorgverzekeraar of de gemeente Hilversum:
  • U heeft 1 indicatie voor tenminste 371 dagen
  • Of u heeft meerdere indicaties voor in totaal tenminste 371 dagen. Tussen de verschillende indicaties zit niet meer dan 42 dagen

Voorwaarden mantelzorger

 • De mantelzorger is de persoon die de vrijwillige zorg geeft, zoals hulp in het huishouden, hulp bij het aankleden of hulp bij medicijnen geven
 • De mantelzorger zorgt 3 maanden of langer voor u, minimaal 8 uur per week
 • De mantelzorger is minimaal 18 jaar. Voor een mantelzorger jonger dan 18 jaar kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen via het team Jeugd & Regie van het Sociaal Plein
 • De mantelzorger krijgt niet betaald, ook niet met een persoonsgebonden budget (pgb)
 • De mantelzorger is niet iemand die voor u zorgt via een vrijwilligersorganisatie

Uitzondering 371 dagen

Als u geen zorgindicatie heeft van minimaal 371 dagen, dan kunt u toch een mantelzorgwaardering aanvragen als 1 van deze dingen voor u geldt:

 • U gebruikt geen algemene voorziening, maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget, maar u zou dat wel kunnen doen
 • U heeft een indicatie volgens de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie) voor zorg met verblijf, maar u staat nog op de wachtlijst
 • U heeft een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf, maar u kiest ervoor om thuis te wonen
  • Er is geen 24-uurszorg
  • Er is (bijna) altijd ook een mantelzorger aanwezig
 • U kunt de mantelzorgwaardering digitaal aanvragen. Dit hebben wij het liefst. Wij kunnen u dan sneller helpen. Let op: aanvragen kan alleen tussen 1 oktober en 31 december. Er verschijnt dan een aanvraagformulier op deze pagina
 • U kunt de aanvraag ook op papier doen. Neem hiervoor contact op met het Sociaal Plein en vraag om het aanvraagformulier mantelzorgwaardering. Wij sturen deze per post naar u toe
 • U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:
  Gemeente Hilversum
  Antwoordnummer 1199
  1200 VB Hilversum

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of u geld krijgt en zo ja, hoeveel
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft
 • U kunt ook direct bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Contact