Mantelzorgwaardering

U krijgt mantelzorg en u wilt uw mantelzorger bedanken. U kunt uw mantelzorger bedanken door mantelzorgwaardering aan te vragen. Mantelzorgwaardering betekent dat u uw mantelzorger geld kunt geven. U moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen tussen 1 oktober en 31 december.

Wat moet u weten

 • U kunt de mantelzorgwaardering elk jaar aanvragen tussen 1 oktober en 31 december. Niet eerder en niet later
 • U kunt elk jaar maximaal € 150 weggeven
 • U kunt voor maximaal 3 mantelzorgers mantelzorgwaardering aanvragen. Het geld wordt dan verdeeld:
  • Een aanvraag voor 1 mantelzorger: deze krijgt € 150
  • Een aanvraag voor 2 mantelzorgers: deze krijgen € 75 per persoon
  • Een aanvraag voor 3 mantelzorgers: deze krijgen € 50 per persoon
 • De mantelzorgwaardering telt voor de mantelzorger niet mee als inkomen voor de bijstand of de Belastingdienst
 • Als mantelzorger kunt u de aanvraag ook samen doen met de persoon die mantelzorg van u ontvangt

Voorwaarden voor de persoon die mantelzorg krijgt (mantelzorgontvanger)

 • U woont zelfstandig in Hilversum, en u woont niet in een zorginstelling
 • U krijgt extra hulp van uw mantelzorger(s) bij dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke taken, administratie, gezelschap of geestelijke ondersteuning
 • Dankzij deze hulp kunt u zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving 
 • Deze hulp is langdurig, structureel en gaat verder dan gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg is bijvoorbeeld de zorg van ouders voor een gezond kind. Of incidentele zorg voor iemand die korte tijd hulp nodig heeft
 • Voor de hulp die uw mantelzorger aan u geeft, heeft u geen zorgindicatie (zoals een Wmo-voorziening, Wlz of de zorgverzekering)
 • Bij aanvragers jonger dan 18 jaar wordt de mantelzorgwaardering mede beoordeeld door team Jeugd & Regie
   

Voorwaarden voor de persoon die mantelzorg geeft (mantelzorger)

 • Deze persoon doet dit langer dan 3 maanden, gemiddeld 8 uur per week
 • Deze persoon wordt niet betaald en / of  is geen vrijwilliger die deze zorg levert via een vrijwilligersorganisatie 
 • Is uw mantelzorger jonger dan 18 jaar? Dan wordt uw aanvraag mede beoordeeld door team Jeugd & Regie

Wat moet u doen

 • U kunt de mantelzorgwaardering digitaal aanvragen. Dit hebben wij het liefst. Wij kunnen u dan sneller helpen. Let op: aanvragen kan alleen tussen 1 oktober en 31 december. Er verschijnt dan een aanvraagformulier op deze pagina
 • U kunt de aanvraag ook op papier doen. Neem hiervoor contact op met het Sociaal Plein en vraag om het aanvraagformulier mantelzorgwaardering. Wij sturen deze per post naar u toe
 • U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:
  Gemeente Hilversum
  Antwoordnummer 1199
  1200 VB Hilversum

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of uw mantelzorger geld krijgt en zo ja, hoeveel
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft
 • U kunt ook direct bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Contact