Informatie voor professionals

U bent een professional of vrijwilliger die in het Sociaal Domein werkt. U wilt informatie over de werkwijze van het Sociaal Plein van gemeente Hilversum. Wij helpen inwoners bij problemen met opvoeden, zorg, werk, financiën en meer. Dat doen we samen met u: zorgverleners en hulpverleners.

Wat moet u weten

Zowel inwoners als professionals kunnen bij het Sociaal Plein terecht voor advies, voorlichting, hulp en verwijzingen.

Voor inwoners

Wij ondersteunen inwoners bijvoorbeeld op de volgende gebieden:

Voor professionals

Wij werken samen met u en overleggen graag over dingen zoals:

  • Wel of niet doorverwijzen
  • Directe ondersteuning van inwoners bij enkelvoudige problematiek
  • Welke aanpak het meest geschikt is bij meervoudige problematiek
  • Wat de beschikbaarheid is van gesubsidieerde en gecontracteerde partijen
  • Wie de eigen kracht van inwoners bepaalt en wie de regie neemt bij casussen
  • Hoe onze diverse soorten consulenten, klantmanagers, jobcoaches, schuldhulpverleners en regisseurs te werk gaan

Samenwerken met het Sociaal Plein

U wilt uw dienstverlening aanbieden aan de gemeente Hilversum. Neem dan contact op met het team Inkoop en Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit team regelt de inkoop voor alle gemeenten in de regio. Bezoek www.icgv.nl voor meer informatie of neem contact op met contractbeheer@regiogv.nl of (035) 692 62 04.

Voorlichtingsmateriaal bestellen

Het Sociaal Plein ontwikkelt voorlichtingsmateriaal over verschillende thema’s. Van posters over mantelzorgwaardering tot brochures over minimaregelingen. Wilt u de bezoekers van uw praktijk wijzen op de gratis ondersteuning van het Sociaal Plein? Bestel dan gratis voorlichtingsmateriaal. Neem contact op met communicatie@hilversum.nl.

Doorverwijzen

U kunt een inwoner op 2 manieren doorverwijzen naar het Sociaal Plein:

Zo werkt een doorverwijzing

  • Bij enkelvoudige problematiek neemt de medewerker van het Sociaal Plein de aanvraag meteen in behandeling. U krijgt een terugkoppeling over de aanpak
  • Bij meervoudige problematiek krijgt de inwoner een gesprek met een regisseur van het Sociaal Plein. Deze analyseert de hulpvraag. Daarna maakt de regisseur samen met de inwoner een plan van aanpak. De regisseur overlegt periodiek met u