U heeft problemen bij het opvoeden van uw kind. U heeft hier gespecialiseerde hulp bij nodig. Misschien kunt u jeugdhulp krijgen van de gemeente. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar.
 • U neemt eerst contact op met de organisatie Jeugd en Gezin (het consultatiebureau). Als de hulp van Jeugd en Gezin uw probleem niet oplost, dan neemt u samen met Jeugd en Gezin contact op met het Sociaal Plein van de gemeente voor jeugdhulp
 • Jeugdhulp is hulp bij opvoedproblemen, een verstandelijke beperking en psychische problemen
 • Jeugdhulp is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar
 • De gemeente is verantwoordelijk voor Jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet
 • Hoeveel hulp uw kind krijgt, verschilt erg per situatie. Het kan gaan van 1 uur per week tot dat de zorg bijna helemaal overgenomen wordt
 • Jeugdhulp is meestal ambulant. Dat betekent dat uw kind thuis woont en op afspraak hulp krijgt. Daarvoor komt een hulpverlener bij u thuis. Of op school. Of uw kind gaat overdag naar een organisatie toe voor hulp
 • Soms is het beter als uw kind (tijdelijk) ergens anders woont. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinshuis of andere zorgorganisatie. Dit heet jeugdhulp met verblijf

Soorten jeugdhulp

 • Jeugdzorg bij een beperking: Hulp bij een (licht) verstandelijke beperking, zintuigelijke beperking, lichamelijke beperking, somatische aandoening of psychiatrische aandoening
 • Geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-ggz): Hulp bij een psychische aandoening
 • Dagbesteding: De dag doorbrengen bij een organisatie zonder zorgtaken
 • Dagbehandeling: De dag doorbrengen bij een organisatie met zorgtaken
 • Logeeropvang: Iemand neemt de opvoeding en verzorging tijdelijk over. Dit heet respijtzorg
 • Pleegzorg: Pleegouders nemen de opvoeding en verzorging (tijdelijk) over
 • Verblijf in een jeugdinstelling: Tijdelijk vrijwillig of gedwongen uit huis wonen bij een organisatie met zorgtaken

Hoe gaat het verder

 • U heeft een gesprek met een jeugdconsulent van het Sociaal Plein. Deze persoon zoekt samen met u naar de beste oplossing en kan beslissen of u jeugdhulp nodig heeft
 • U wordt doorgestuurd naar de organisatie die u het beste kan helpen en maakt hier een afspraak mee