Jeugdhulp

Als ouder zorgt u ervoor dat uw kind zich goed kan ontwikkelen en gezond en veilig kan opgroeien. Dit doet u samen met uw omgeving zoals familie, vrienden, buren en school. De gemeente ondersteunt met voorzieningen in de wijk. Zo is er kinder- en jongerenwerk van Versa, opvoedondersteuning en verschillende cursussen via Jeugd en Gezin en de praktijkondersteuner Jeugd via de huisarts. Als dat niet voldoende is kan u misschien gespecialiseerde hulp krijgen. Dit heet jeugdhulp.

Wat moet u weten

  • Als u vragen heeft bij het opvoeden van uw kind, kunt u eerst hulp vragen bij organisaties zoals Jeugd en Gezin, Versa Welzijn of stichting MEE
  • Als deze hulp niet voldoende is, kan er jeugdhulp worden ingezet
  • Jeugdhulp is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar ยท De gemeente is verantwoordelijk voor Jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet
  • Jeugdhulp kan o.a. ingezet worden bij (ernstige) opvoedingsproblemen, psychische problemen, gedragsproblemen of een licht verstandelijke beperking
  • Welke hulp u of uw kind krijgt, verschilt erg per situatie. Er zijn verschillende soorten jeugdhulp, van lichte begeleiding tot hele intensieve zorg
  • De jeugdconsulent verwijst u door naar een jeugdhulpaanbieder. U krijgt dan een verwijzing voor de organisatie die u het beste kan helpen. U kunt gebruikmaken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Deze zorg is gratis

Wat moet u doen