Verplichte psychische zorg

Soms heeft iemand psychische problemen, maar wil die persoon geen professionele hulp. U kunt dan zelf een zorgelijke situatie melden. Soms kan er verplichte psychische zorg worden opgelegd met een crisismaatregel of zorgmachtiging.

Wat moet u weten

 • Verplichte psychische zorg is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
 • Het doel van de Wvggz is dat dat iemand zoveel mogelijk een gewoon leven kan blijven leven
 • Cliënten en familie praten mee over hoe de zorg eruit gaat zien. Thuis blijven wonen en blijven werken, maar met verplichte medicijnen, kan dus ook een mogelijkheid zijn
 • Er zijn 2 manieren waarop verplichte zorg kan worden opgelegd:

Wat moet u doen

U heeft zelf psychische klachten:

 • Bel uw huisarts. Die kan u doorverbinden met de crisisdienst
 • Buiten kantooruren belt u de huisartsenpost via 088 130 96 00
 • Bel 113 als u denkt aan zelfdoding

Iemand heeft dringend hulp nodig:

 • Bel de politie via 0800 8844 als iemand zich onvoorspelbaar of agressief gedraagt
 • Bel 112 als er een noodsituatie is

U maakt zich zorgen over iemand vanwege hun gedrag, maar er is geen dringende hulp nodig. Dit kunnen personen met verward gedrag zijn die u wel of niet goed kent. Deze persoon weigert hulp. U kunt dan zelf (anoniem) een zorgelijke situatie melden. Dit kan op 2 manieren:

Als het gedrag komt door een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), dan maakt u een melding bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze meldingen vallen onder de Wet Zorg en Dwang (Wzd) Verplichte psychische zorg wordt in de Wzd inbewaringstelling genoemd.

Wat gebeurt er met uw melding

 1. De medewerkers van de gemeente beoordelen uw melding. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of het gedrag gevaarlijk is en of vrijwillige zorg mogelijk is. Dit heet het Verkennend Onderzoek
  • Dit onderzoek moet binnen 14 dagen zijn afgerond
 2. U krijgt de uitkomst van het Verkennend Onderzoek als u de vertegenwoordiger, huwelijkspartner, geregistreerd partner, ouder, verzorger of ‘essentiële naaste voor de continuïteit van zorg’ bent. Behoort u niet tot deze groep, dan krijgt u de uitslag niet
 3. Als de medewerkers vinden dat er een zorgmachtiging moet worden aangevraagd, dan sturen zij deze aanvraag naar de Officier van Justitie. Die beoordeelt of de aanvraag naar de rechter gaat
 4. Alleen de rechter kan beslissen of er verplichte zorg moet worden opgelegd

Hulp voor patiënten

U heeft het recht om uw wensen te laten horen. En u heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). U kunt hiervoor contact opnemen met de Stichting PVP: