Banenafspraak

De banenafspraak van de overheid is voor mensen met een arbeidsbeperking voor wie het moeilijk is om een baan te vinden. Deze mensen komen in het doelgroepregister van het UWV. De gemeente helpt de mensen die in het register staan met het vinden van een baan.

Wat moet u weten

 • De banenafspraak is een afspraak tussen de overheid en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is iets anders dan beschut werk
 • Deze afspraak is gemaakt zodat mensen die niet zonder hulp het minimumloon kunnen verdienen, toch bij een gewone werkgever kunnen werken
 • De mensen voor wie de banen uit de banenafspraak zijn bedoeld, staan in het doelgroepregister van het UWV
  • U kunt op Mijn UWV zien of u in het doelgroepregister staat. U heeft hiervan ook een brief gekregen
  • Als u niet in het doelgroepregister staat en denkt u dat dit wel zou moeten, dan kunt u een aanvraag doen bij het UWV
  • Als u een Indicatie banenafspraak krijgt, dan komt u in het doelgroepregister. Dat is een bewijs dat de banen uit de banenafspraak voor u zijn bedoeld
 • De gemeente waar u woont, krijgt altijd een kopie van uw Indicatie banenafspraak. Want de gemeente is ervoor verantwoordelijk om u te helpen bij het vinden van een baan als u in het doelgroepregister staat

Wat moet u doen

 • Als u een Indicatie banenafspraak heeft gekregen, neemt u contact op met gemeente Hilversum via loonkostensubsidie@hilversum.nl. U krijgt binnen 3 werkdagen antwoord
  • We bekijken samen welk werk bij u past en helpen u met solliciteren totdat u een baan heeft
 • Als u nog naar school gaat of begeleiding krijgt vanuit de Wmo of Wlz, geef daar dan door dat u een Indicatie banenafspraak heeft gekregen
 • Als u al (bijna) een baan heeft, kan uw werkgever loonkostensubsidie aanvragen

Contact

Voor vragen stuurt een mail naar loonkostensubsidie@hilversum.nl