Beschut werk

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms extra begeleiding nodig, of een aanpassing van hun werkplek. Zij kunnen wel werken maar niet bij een gewone werkgever. Gemeenten moeten deze mensen een betaalde baan bieden in een aangepaste omgeving. Dit heet beschut werk.

Wat moet u weten

  • Op een beschutte werkplek kunnen deze mensen begeleid werken. Ze krijgen daar de begeleiding die ze nodig hebben en/of een speciaal aangepaste werkplek als dit nodig is
  • In de gemeente Hilversum zijn deze beschutte werkplekken vooral bij de Tomingroep
  • Beschut werk is onderdeel van de Participatiewet

Wat moet u doen

Na uw aanvraag

  • U krijgt een ontvangstbevestiging
  • Het UWV kan contact met u opnemen voor meer informatie
  • U krijgt binnen 8 weken een antwoord van het UWV
  • Als het UWV besluit dat u beschut werk kunt doen, dan krijgt u een positief advies
  • U stuurt een e-mail aan loonkostensubsidie@hilversum.nl om te vertellen dat u een positief advies heeft gekregen van het UWV
  • De gemeente neemt contact met u op. We bekijken dan samen met u welk werk bij u past

Andere mogelijkheden

Wet Sociale Werkvoorziening

Voordat de regeling over beschut werk in de Participatiewet stond, was er voor mensen met een arbeidsbeperking de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen in de WSW. Mensen die in 2014 al in de WSW zaten, kunnen hier nu nog wel inzitten. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw werkgever.