Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de afspraken en regels (het beleid) die met alle wetten in het sociaal domein te maken hebben. De leden van deze raad zijn onafhankelijk. Dit betekent dat ze niet bij de gemeente werken en kritiek mogen leveren op wat de gemeente doet. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina.

Het Sociaal Domein en het Sociaal Plein

Het Sociaal Domein gaat over alles wat de gemeente moet doen op gebied van zorg en hulp, zoals bij:

In deze wetten staat wat de gemeente moet doen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015), Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum helpt inwoners met alle vragen over deze onderwerpen.

Verschil gemeenteraad en Adviesraad Sociaal Domein

In de gemeenteraad zitten mensen die alle inwoners van Hilversum vertegenwoordigen. Zij zijn gekozen door die inwoners. In de Adviesraad Sociaal Domein zitten alleen mensen die zelf weten hoe het is als je hulp of zorg nodig hebt. Het zijn mensen met ervaring op verschillende gebieden van het Sociaal Domein. Daardoor kunnen zij daar goed over meedenken. Zij worden benoemd door de wethouder.

De Adviesraad spreekt voor de inwoners van Hilversum die bij de gemeente om hulp vragen, zoals mantelzorgers, senioren en mensen met een beperking. De leden van de Adviesraad zijn onafhankelijk. Dit betekent dat ze niet werken bij de gemeente. En ze hebben geen officiële functie in een politieke partij. Ze geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente.

De Adviesraad adviseert

De gemeente maakt een plan hoe ze kunnen helpen. Dat heet beleid. De gemeente moet hierover praten met de Adviesraad Sociaal Domein. De leden van de Adviesraad praten met mensen met een beperking of ziekte, met ouderen en met mantelzorgers. Daarna praten ze met medewerkers van de gemeente (ambtenaren) die de plannen bedenken (beginspraak). De Adviesraad bespreekt welke plannen van de gemeente goed zijn en wat beter moet of kan. Dit vertellen ze aan de wethouder en de gemeenteraad. Dat heet een advies. De gemeenteraad beslist hoe een plan echt wordt uitgevoerd.

Adviezen

De adviezen die de Adviesraad geeft, gaan nooit over inwoners, alleen over het beleid. Het zijn voorstellen tot verbeteringen van het beleid. De onderstaande adviezen zijn maximaal 1 jaar oud.

Eerdere adviezen staan op archiefweb. U klikt in de agenda aan de linkerkant op een datum in het verleden. Daarna gaat u aan de rechterkant naar de webpagina van de Adviesraad. U ziet dan de webpagina's zoals die gepubliceerd waren op de datum die u gekozen heeft.

De Adviesraad en de ervaringen van inwoners

Voor het geven van goede adviezen heeft de Adviesraad hulp van inwoners nodig. De leden van de Adviesraad horen graag wat de inwoners van Hilversum meemaken als ze om hulp vragen bij de gemeente: uw ervaringen dus. U heeft bij het Sociaal Plein een aanvraag gedaan. Bijvoorbeeld voor Wmo of een bijstandsuitkering. Werd er goed naar u geluisterd? Werd u goed geholpen?

Als u vindt dat u niet goed geholpen bent bij het Sociaal Plein, dan is het belangrijk dat u dat meldt. Alleen zo kan er iets aan gedaan worden. Voor u persoonlijk, maar ook voor anderen in de toekomst.

Als u tevreden of ontevreden bent, geef dat dan door aan de Adviesraad. U kunt dit op 2 manieren doen:

  • Door contact op te nemen met de Adviesraad via sociaaldomeinraad@hilversum.nl, (035) 629 22 25 of per post (zie contact onderaan)
  • U vult de vragenlijst van de regio (Monitor) in. Als u via de gemeente een aanvraag voor hulp heeft gedaan, krijgt u deze vanzelf. Wat daarin staat wordt doorgegeven aan de Adviesraad

Als steeds dezelfde negatieve ervaringen worden gemeld, bekijkt de Adviesraad hoe dit komt en hoe het verbeterd kan worden. En dat wordt in een advies aan de gemeente gezet. Uw naam wordt daarbij niet genoemd, als u dat niet wilt.

Als u klachten heeft over het Sociaal Plein, lost de Adviesraad deze niet op. Hiervoor moet u een klacht indienen bij de gemeente.

Leden van de Adviesraad

De Adviesraad van de gemeente Hilversum bestaat uit 10 leden. Zij zijn niet in dienst van de gemeente, maar werken als vrijwilliger in de Adviesraad. Alle leden hebben kennis van en ervaring met minimaal één onderdeel van het Sociaal Domein. Niet vanuit hun beroep of werk, maar als gebruiker, bijvoorbeeld van de Wmo, Wajong of bijstand. Alle leden hebben een andere achtergrond. Hierdoor worden alle inwoners goed vertegenwoordigd.

De Adviesraad heeft een voorzitter en ambtelijk secretaris. Ook zij zijn onafhankelijk en werken niet voor de gemeente. Hier stellen alle leden van de Adviesraad, de voorzitter en de secretaris zichzelf voor.

Soms gaat een lid weg uit de Adviesraad. Dan kunnen inwoners uit Hilversum solliciteren. Maar ook tussendoor kunnen inwoners doorgeven dat ze graag lid willen worden van de Adviesraad als een plaats vrij komt. Er zijn wel wat eisen en voorwaarden om in de Adviesraad te kunnen komen. Die staan in deze beschrijving van een lid van de Adviesraad.

Nieuwe leden gezocht

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van de Gemeente Hilversum gevraagd en ongevraagd over beleid en uitvoering met betrekking tot de Wmo2015, de Participatiewet en de Jeugdwet.

De leden van de ArSD zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Door hun kennis en ervaring te betrekken bij de beleidsvorming en uitvoering binnen het Sociaal Domein wordt de kwaliteit en de uitvoering van deze wetten positief beïnvloed.

  • Bent u goed op de hoogte van wat in Hilversum gebeurt met betrekking tot het Sociaal Domein? 
  • Bent u zelf ervaringsdeskundige op het gebied van zorg en ondersteuning binnen het Sociaal Domein?
  • Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid met betrekking tot het Sociaal Domein? 

Dat kan als lid van de adviesraad! Heeft u belangstelling voor de functie van lid van de adviesraad, stuurt u dan een korte motivatiebrief met CV aan mw. A. Wijnands, voorzitter van de ArSD Hilversum: sociaaldomeinraad@hilversum.nl.
Er is een kleine vrijwilligersvergoeding.

Vergaderingen

De vergaderingen van de Adviesraad zijn altijd op een donderdag van 10.30 tot 13.30 uur in de raadzaal (Dudokpark 1).

Vergaderrooster 2024 

  • 11 juli 2024
  • 5 september 2024
  • 10 oktober 2024
  • 14 november 2024
  • 12 december 2024     

De vergaderingen zijn bijna altijd voor iedereen toegankelijk. U mag luisteren, maar u mag niet meepraten. Soms zijn vergaderingen niet vrij toegankelijk. De Adviesraad praat dan over vertrouwelijke zaken of praat over personen. De voorzitter zegt dan dat de vergadering besloten is.

Meer informatie

Contact Adviesraad

Let op: als u hulp nodig heeft, moet u contact opnemen met het Sociaal Plein.