Financiële hulp voor ondernemers

U heeft een eigen bedrijf, maar u verdient niet meer genoeg geld. Dan kunt u misschien financiële hulp krijgen vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Wat moet u weten

De Bbz is voor:

Voorwaarden voor bestaande ondernemers

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U krijgt nog geen AOW
  • U woont in Nederland en uw bedrijf is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK)
  • U werkt minstens 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf. Dat is ongeveer 24 uur per week
  • Uw bedrijf is levensvatbaar. Dat betekent dat u genoeg geld verdient om van te leven en om uw zakelijke rekeningen te betalen. We kijken hierbij naar de financiën van uw bedrijf van de laatste 3 jaar
  • U heeft alle vergunningen die verplicht zijn voor het werk dat u doet
  • Uw netto inkomen is lager dan de bijstandsnorm die voor u geldt. Uw uitkering wordt lager als u volwassen huisgenoten heeft van 27 jaar of ouder. Dit heet de kostendelersnorm

Wat moet u doen

  1. Kijk op krijgikbbz.nl of u misschien geld van de Bbz kunt krijgen
  2. Stuur een mail naar zelfstandigenloket@hilversum.nl waarin staat waarom u financiële hulp nodig heeft

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 13 weken bericht.