Rechten en plichten in de bijstand

U krijgt een bijstandsuitkering of u heeft deze aangevraagd. Dan heeft u bepaalde rechten. Dat zijn dingen die u krijgt. Maar u heeft ook plichten. Dat zijn dingen die u volgens de regels moet doen.

Wat moet u weten

Rechten in de bijstand

Als u een erg laag inkomen heeft, kunt u financiƫle hulp krijgen van de gemeente. Dit heet een bijstandsuitkering. U heeft dan recht op geld zodat uw inkomen stijgt tot de bijstandsnorm die voor u geldt. De gemeente kan u ook helpen bij het zoeken naar een baan.

Plichten in de bijstand

Als u bijstand krijgt, heeft u plichten. Dat betekent dat u zich aan de regels moet houden en bepaalde dingen moet doen, zoals:

Boete

Als u zich niet aan de regels houdt, dan heeft dit gevolgen. De gemeente kan u dan een boete geven of een maatregel opleggen. Een maatregel betekent dat u 1 of meer maanden minder of geen geld krijgt. Hoe hoog de boete is of hoeveel minder bijstand u krijgt, bepaalt de gemeente. Dat ligt aan uw situatie.